Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

El sector d’Internet en Borsa

Les possibilitats de revaloració d'aquest sector són nombroses, però quan hi ha pèrdues aquestes també són quantioses
Per José Ignacio Recio 25 de maig de 2009
Img bolsaonline
Imagen: Steve Woods

La “burxada tecnològica” va deixar un buit que intenta omplir l’índex “Internet Europa”, en el qual cotitzen les vuit principals empreses d’aquest sector, entre les quals no es troba cap espanyola. A través d’aquest índex es poden contractar valors de grans operadores que proporcionen una alta rendibilitat. No obstant això, convé no perdre de vista que, igual que poden tenir una revaloració molt gran, quan hi ha pèrdues aquestes són d’enorme magnitud.

Oferta tecnològica

“Internet Europa” és insuficient per cobrir les necessitats de tota la Borsa europea, sobretot comparat amb l’amplísima oferta dels mercats nord-americà i japonès. En aquest índex es poden trobar empreses que operen amb completa regularitat al mercat nacional i que ofereixen els seus serveis als usuaris d’Internet. Altres companyies, per contra, són desconegudes per a l’inversor mitjà a causa que es troben en processos d’expansió, per la qual cosa comporten més risc a l’hora de posicionar-se en elles. De qualsevol manera, suposa una alternativa per els qui desitgin apostar per aquest sector davant l’escassa presència de l’oferta al mercat borsari espanyol.

És un sector molt volàtil, en el qual les majors oportunitats provenen de les companyies més selectives

Les empreses d’Internet es caracteritzen per unes constants ben definides:

  • El volum de contractació és molt baix (a excepció de Tiscali que és la que té major contractació), a diferència del que ocorregués amb el boom de les tecnològiques en la dècada dels 90 quan les empreses van ser contractades de forma massiva, en gran part pel seu alt contingut especulatiu, amb moltes operacions contractades al curt termini.
  • Registren una elevada volatilitat, la qual cosa les converteix en accions molt propícies per a operacions de tall especulatiu o per operar en el mateix dia, mai per al mitjà o llarg termini. Un exemple que il·lustra aquesta tendència és Lycos Europa, que cotitza a 0,08 euros i ha obtingut en una mateixa sessió borsària una diferència de 0,03 euros.
  • Suporten fortes oscil·lacions que poden provocar moviments de cert abast en la cartera dels inversors.

Apte, doncs, només per a inversors amb un perfil de risc mitjà/alt, aquest índex possibilita la contractació d’accions com Wanadoo, que porta una revaloració anual propera al 18%, Direkt Anlange (+7%), Freenet (-23,90%), Fastweb (-11,36%), Lycos Europa (-46,67%), Liberty Surf (+17,90%), Tiscali (-47,64%) i T-Online (+8,90%). Durant els mesos cotitzats d’aquest exercici han mostrat una evolució no gaire homogènia, ja que mentre les grans operadores com Wanadoo o T-Online han mostrat revaloracions entorn del 10%, per sobre de la mitjana europea de les seves respectives borses, la resta de valors d’aquest sector ha sofert caigudes molt importants, que en alguns casos han arribat a superar el 40%, un de les reculades més importants del continent. Això indica que és un sector molt volàtil, en el qual les majors oportunitats provenen de les companyies més selectives, que són les que poden fer major enfront del mercat amb major solvència. Per contra, les empreses en vies d’expansió representen una alternativa en la qual el risc es converteix en protagonista de l’estratègia borsària.

Les pautes d’inversió

Els valors relacionats amb Internet són molt concrets, i és convenient que l’inversor mitjà tingui en compte les següents pautes de comportament relacionades amb aquests valors:

  • Es poden trobar des de valors de forta implantació comercial (Wanadoo, Tiscali o T-Online) a uns altres en processos d’expansió (Freenet o Liberty Surf).
  • Estan destinats a un tipus d’inversor arriscat, que assumeixi riscos a canvi de rendibilitat. El perfil idoni és l’un inversor expert que fa de l’especulació la seva “leif motiv” d’inversió.
  • Cap valor opera a Espanya, per la qual cosa cal acudir a les borses alemanya, francesa o italiana per realitzar les operacions de compra i venda. Amb les tarifes i comissions que s’apliquen en aquests mercats, sense recàrrec o suplement.
  • La rendibilitat pot ser d’enorme magnitud, però també són grans les pèrdues. Per comprovar aquest perill basti recordar que dos dels integrants d’aquest índex porten en els primers quatre mesos de cotització minusvalideses que s’aproximen al 50%.
  • Són empreses que, per regla general, no reparteixen abonaments per dividend, la qual cosa resta competitivitat a aquests valors enfront d’uns altres que sí ho fan.
  • No és un dels mercats més significatius de la renda variable europea, sinó que està infravalorado pel que fa a altres sectors borsaris.
L’OFERTA TECNOLÒGICA

De tots els valors que van formar part del desaparegut “Ibex Nou Mercat”, i una vegada integrada Terra en Telefónica, solament Jazztel manté les seves relacions amb la Xarxa, sent un dels valors més compromesos del panorama borsari espanyol ja que després d’haver cotitzat prop dels 2 euros, es troba en un canal lateral-baixista entre 0,20 i 0,30 euros, molt prop dels seus mínims històrics. Les restants empreses tenen implicació amb altres segments de les noves tecnologies com a components, desenvolupament tecnològic o enginyeria. Algunes procedeixen de companyies com Abengoa, Amper, Avanzit i Indra, mentre que unes altres són integrants de les biotecnologies, amb Puleva Biotech, Natraceutical o Zeltia com a màxims representants d’aquest nínxol de negoci.

En la majoria dels casos, la seva cotització es basa en les expectatives que creen, no en resultats empresarials sòlids, d’aquí la seva gran volatilitat, i el fet que siguin els especuladors els qui majors operacions realitzin en aquestes empreses.