Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

El ZETA: 8 coses que has de conèixer

El tractat de lliure comerç entre la Unió Europea i Canadà portarà repercussions sobre el treball, l'educació i el consum
Per José Ignacio Recio 20 de juliol de 2017
Img herramientas finanzas internet
Imagen: stockasso

El ZETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) és un acord de lliure comerç que regirà els futurs intercanvis entre la Unió Europea i Canadà. De moment, tindrà una incidència mínima sobre els ciutadans, ja que afectarà a aspectes molt concrets com l’homologació dels títols universitaris, l’accés a nous productes i articles o fins i tot com a mesura d’ajuda als emprenedors. No obstant això, els seus efectes indirectes poden plasmar-se amb un increment dels contractes de treball o un abaratiment en els productes provinents de l’altre costat de l’oceáno Atlàntic. Aquestes són les set claus econòmiques per entendre el ZETA.

El tractat de lliure comerç entre la Unió Europea i Canadà, conegut com a ZETA, implica l’eliminació o reducció de les taxes duaneres que avui existeixen entre aquests dos importants espais econòmics. Però també comporta canvis en els plantejaments comercials o monetaris para, per exemple, facilitar el desenvolupament dels estudis universitaris als estudiants. De totes maneres, hi ha certes qüestions molt interessants per a les activitats dels espanyols.

1. El ZETA beneficia als consumidors?

Una previsible baixada de preus en certs objectes serà el primer efecte després de l’engegada d’aquest tractat comercial transatlàntic, com a conseqüència de l’eliminació d’aranzels entre els productes intercanviats entre ambdues zones econòmiques. D’aquesta forma, tots els articles que provinguin de Canadà tindran uns preus més assequibles per a totes les economies domèstiques en abaratir-se des dels plantejaments inicials, siguin com siguin: components tecnològics, electrodomèstics, material educatiu o roba en general. En canvi, els productes d’alimentació, com la carn d’au, no es veuran afectats per aquesta decisió.

2. Com afectarà el ZETA als empresaris?

Els empresaris seran un dels grans beneficiats de l’entrada del ZETA, perquè estaran en millor disposició per subscriure contractes públics a l’altre costat de l’Atlántico, ja que comptaran amb les mateixes condicions que les companyies canadenques.

3. El ZETA liberalitzarà serveis

El ZETA portarà aparellada una progressiva liberalització de bona part dels serveis, a excepció d’uns pocs que estan representats pels audiovisuals, sanitaris o socials. Com afectarà als consumidors? Disposaran d’una major demanda per contractar-los i, a mitjà i llarg termini, hauria de suposar un sensible abaratiment dels mateixos.

4. El ZETA pot incrementar l’oferta de treball

Segons estimacions realitzades pels estudis de la Cambra de comerç i la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE), el ZETA suposaria durant els primers anys d’implantació una creació d’uns 350.000 nous llocs de treball. Serà a conseqüència de la liberalització dels serveis i el benefici que reportarà a l’activitat de les companyies que es vegin immerses en aquesta mesura.

D’aquesta forma, la previsió és que el ZETA repercuteixi sobre l’ocupació, ja que hi haurà empreses que tinguin un major volum de negoci que l’actual. La previsible demanda de nous treballadors serà en sectors estratègics com la construcció, enginyeria civil i obres públiques.

5. El ZETA millorarà les condicions laborals

Si ben el ZETA serà un instrument molt eficaç per a la creació d’ocupació de forma indirecta, no afectarà a les condicions dels treballadors a les dues àrees econòmiques implicades, ni pel que fa a la seva remuneració, ni tampoc al marc regulatori del mateix.

El ZETA tampoc tindrà repercussió sobre els agents socials. En aquest sentit, no tindrà punts d’aplicació sobre l’increment salarial, contractes de treball o fins i tot sobre la legislació laboral.

6. El ZETA pot ajudar a l’economia espanyola?

Un dels aspectes on es reflectiria amb major intensitat seria en els comptes de l’Estat, amb un increment en el Producte Interior Brut (PIB) d’unes quantes desenes, segons els empresaris. Podria ser fins al detonant perquè pogués relaxar-se la pressió fiscal entre els contribuents.

Aquest escenari, no obstant això, no seria immediat, sinó que caldria esperar tres o quatre anys fins a comprovar la seva incidència real sobre l’economia nacional.

7. El ZETA protegirà les denominacions d’origen?

Un aspecte poc conegut d’aquest acord és el que té a veure amb les denominacions d’origen d’olis d’oliva, formatges, torrons, embotits i pernils. Serien moltes els avantatges que podrien obtenir els petits empresaris d’aquests sectors per la protecció d’aquests productes. A més, seria una porta d’entrada més per a la seva exportació.

8. Homologació dels títols universitaris

Els estudiants es veuran beneficiats d’aquest acord comercial. Alguns professionals universitaris es veuran afavorits per exercir el seu treball a la nova àrea comercial associada, entre ells, els arquitectes i enginyers, ja que es reconeixeran els seus títols a Canadà.

El ZETA també podria fomentar els intercanvis culturals entre tots dos espais comercials als quals es podran acollir els joves universitaris espanyols.