Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Entrevista

Elena Aranda García, cap del Departament de Mediació i Política Econòmica de l’Institut de Crèdit Oficial

L'Institut de Crèdit Oficial no competeix amb la banca tradicional, sinó que la complementa
Per Mercedes Iñiguez 11 de setembre de 2007
Img aranda

L’Institut de Crèdit Oficial (ICO) és un organisme públic la labor del qual roman en l’ombra per al públic en general, i que s’ocupa principalment de fomentar el creixement i la millora de la distribució de la riquesa nacional. Com a agència negociadora del Govern, l’ICO finança als afectats per situacions de greus crisis econòmiques, catàstrofes naturals, etc. Elena Aranda García, cap del Departament de Mediació, té sota la seva responsabilitat les línies de crèdit que l’ICO concedeix a través d’entitats financeres i departaments ministerials. Només durant el primer semestre, ha atorgat uns 10.000 milions d’euros.

Què és exactament l’ICO?

L’Institut de Crèdit Oficial és una entitat pública empresarial, adscrita al Ministeri d’Economia i Hisenda. Amb més de trenta anys d’activitat s’ha convertit en una de les entitats especials de crèdit més importants de la Unió Europea.

Quins són les raons de l’existència d’aquesta entitat pública?

Les principals actuacions de l’ICO estan destinades al creixement i a la millora de la distribució de la riquesa nacional i, especialment, aquelles que per la seva transcendència social, cultural, innovadora o ecològica, mereixin el seu impuls i desenvolupament.

A quant ascendeixen aquests préstecs?

Durant el primer semestre d’aquest any, els préstecs atorgats per l’ICO a empreses espanyoles van aconseguir els 9.381 milions d’euros, la qual cosa representa haver executat el 70,09% de l’objectiu previst per a aquest exercici.

Com financen aquests préstecs?

Per fer front a aquesta cartera l’ICO acudeix al mercat de capitals. En els sis primers mesos de l’any s’han realitzat operacions de finançament a curt, mitjà i llarg termini per valor d’11.339 milions de contravalor en euros.

“En els sis primers mesos de l’any s’han realitzat operacions de finançament a curt, mitjà i llarg termini per valor d’11.339 milions de contravalor en euros”

Quines funcions té l’ICO com a Agència Financera de l’Estat?

En aquesta faceta de la seva activitat, l’Institut finança -per indicació expressa del Govern- als afectats per situacions de greus crisis econòmiques, catàstrofes naturals o altres supòsits semblants. En aquests casos, l’ICO actua prèvia dotació de fons públics o mitjançant compensació de diferencials de tipus d’interès. A més, l’Institut gestiona els instruments de finançament oficial a l’exportació i al desenvolupament.

Quins tipus de crèdits ofereix l’ICO?

L’Institut de Crèdit Oficial finança en condicions preferents els projectes d’inversió de les empreses espanyoles. Per a això disposa de diferents productes dissenyats per poder oferir finançament a totes les empreses amb independència de la seva grandària, així com de diferents vies de finançament: línies de Mediació, destinades a petites i mitges empreses; i Programes de Crèdits Directes, dirigits a grans empreses.

Algun exemple?

Per a la creació de noves empreses l’Institut disposa de la línia ICO-Emprenedors i per finançar les inversions de les empreses ja creades, en funció de la seva grandària, l’empresari pot optar per la Línia ICO-PIME o la Línia ICO-Creixement Empresarial. L’Institut presta especial atenció a les empreses que volen realitzar inversions en l’exterior, proposant dues línies: la línia d’Internacionalització de l’Empresa Espanyola, destinada a empreses de fins a 500 empleats, i el Programa PROINVEX, que el seu objectiu és recolzar grans projectes d’inversió en l’exterior en els quals participin empreses espanyoles. Però l’ICO també compta amb altres línies dissenyades per finançar projectes més específics.

Quins tipus d’empreses es poden beneficiar d’aquests préstecs?

La varietat de Línies de Mediació i Programes de Crèdits Directes amb els quals explica l’ICO possibilita que totes les empreses, amb independència de la seva grandària, puguin accedir a finançament. Per citar alguns exemples: els autònoms, les pimes, grans empreses o corporacions locals poden ser beneficiaris de préstecs de l’Institut.

“Autònoms, pimes, grans empreses o corporacions locals poden ser beneficiaris de préstecs de l’Institut”

Financen també microcrèdits?

Actualment es troba vigent la línia ICO-Microcrèdits 2007-08. L’ICO va engegar aquest programa en 2002 i té com a destinataris a aquelles persones físiques que, per mancar de garanties o d’historial creditici, tenen dificultats d’accés als canals habituals de finançament, sent els principals col·lectius els majors de 45 anys, immigrants, dones, llars monoparentals, discapacitats i aturats de llarga durada, entre uns altres. També poden accedir a aquesta línia altres beneficiaris sempre que comptin amb un projecte d’inversió viable, no disposin de garanties que avalin l’operació i segueixin el procés de tramitació establert. Amb els microcrèdits es podrà finançar el 100% de la inversió neta, amb un màxim de 25.000 euros per projecte d’inversió i programa.

Quins són les diferències més notables pel que fa al sistema bancari tradicional?

L’ICO no disposa de sucursals, per això, perquè tots els empresaris puguin accedir a les línies de Mediació, destinades als autònoms i les petites i mitges empreses, signa convenis de col·laboració amb les entitats de crèdit establertes a Espanya. D’aquesta forma l’empresari tramita la seva sol·licitud al seu banc o caixa d’estalvi habitual, ja que són aquestes entitats les encarregades d’estudiar l’operació i aprovar la concessió del préstec. En la tramitació dels préstecs ICO les entitats de crèdit no poden cobrar al beneficiari quantitat alguna en concepte de comissió d’obertura, estudi o comissió de disponibilitat.

Per què un empresari hauria de dirigir-se a l’ICO i no a un banc tradicional?

L’ICO no competeix amb la banca tradicional, sinó que la complementa. Per a això, les línies de l’ICO es caracteritzen per oferir tipus d’interès preferencials, així com llargs terminis d’amortització per facilitar als autònoms i a les pimes el finançament dels seus projectes en condicions favorables.