Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Els ajuntaments podran emetre deute públic si aconsegueixen el dèficit zero

S'aprova un Reial decret pel qual s'atorga a Hisenda la potestat d'autoritzar les emissions.
Per mediatrader 20 de juliol de 2002

El Govern va aprovar ahir un Reial decret pel qual s’atorga a Hisenda la potestat d’autoritzar o no les emissions de deute públic que fan els ajuntaments, segons si compleixen amb l’equilibri dels seus comptes anuals o dèficit zero, segons marca la Llei d’Estabilitat Pressupostària. Es tracta precisament d’un desenvolupament reglamentari del que postula aquesta norma, que persegueix controlar d’alguna manera que l’equilibri dels comptes públics del conjunt de les administracions no es posi en risc per l’endeutament de les corporacions locals.

Est és, precisament, un dels obstacles que alguns partits polítics han posat per al desenvolupament d’aquesta norma, per entendre que tal disposició vulnera l’autonomia financera dels organismes autonòmics i municipals.

El fet és que l’actual model d’equilibri pressupostari es basa en un dèficit zero per part de les administracions territorials i un petit desequilibri de l’Estat, que es compensa amb la consolidació de comptes de la Seguretat Social, que porta diversos anys amb superàvit.

Si en aquest context, els ajuntaments, les autonomies o l’amalgama de societats instrumentals que durant els últims anys han creat no s’adaptaran a l’equilibri per llei dels seus comptes, tot el càlcul del dèficit zero podria perdre’s. És per això que el decret aprovat regula de forma exhaustiva les emissions de deute que les corporacions locals poden realitzar i les condicions sota les quals poden arribar a incórrer en dèficit.

En concret, existeixen dos models: el dels ajuntaments que emeten deute de forma esporàdica, per alguna necessitat puntual, i el dels quals l’emeten de forma periòdica, que tenen més de 200.000 habitants. En tots dos suposats, a més de l’enorme paquet de mesures i justificacions a tenir en compte, s’haurà de presentar en Hisenda un pla per esmenar aquest endeutament en el termini més breu possible, que en cap cas superarà els quatre anys i el seguiment dels quals serà a càrrec del Ministeri d’Hisenda.

En el cas dels ajuntaments que emetin deute de forma esporàdica, han de presentar davant el Ministeri d’Hisenda una relació completa de la documentació i les operacions que afectin al risc financer de l’entitat local. Hauran de lliurar liquidacions dels pressupostos, balanços i comptes de resultats dels últims exercicis; còpia del pressupost aprovat de l’any en curs i estat d’execució pressupostària, entre altres documents.

El segon procediment per a l’autorització de deute es denomina abreujat, és voluntari i s’aplica a les entitats locals de més de 200.000 habitants que realitzin emissions de deute públic de forma periòdica. Han d’elaborar i complir un pla d’endeutament que ha de ser aprovat pel Ministeri d’Hisenda.