Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Els dipòsits amb més possibilitats de rendibilitat

Els més interessants són els referenciats a la Borsa, la rendibilitat de la qual està vinculada a la cotització del valor escollit
Per José Ignacio Recio 26 de desembre de 2009
Img porcentaje
Imagen: ralphunden

La rendibilitat dels dipòsits ha minvat en els últims mesos i oscil·la entre el 2,50% i el 4,50%. Per contrarestar aquest dèficit de beneficis, les entitats financeres disposen de dipòsits cada vegada més sofisticats, amb bonificacions (si es tenen contractats més productes amb el banc) o vinculacions a algun actiu financer. Una de les fórmules més interessants consisteix a referenciar-los a la renda variable, ja que la seva rendibilitat anirà paral·lela a la cotització del valor escollit durant el període de validesa d’aquest producte d’estalvi.

Compensar una escassa rendibilitat

Els bancs i caixes d’estalvi proposen als seus clients dipòsits cada vegada més atractius en la seva confecció. L’objectiu no és un altre que compensar la falta d’interès dels usuaris bancaris per aquests productes, a causa de la seva baixa rendibilitat durant els últims mesos. L’estratègia desenvolupada consisteix, d’una banda, a bonificar-los en funció dels productes contractats amb l’entitat. Un altre mètode és vincular-los a algun actiu financer per obtenir una rendibilitat més elevada amb la garantia que, com a mínim, es recuperarà l’import del dipòsit. No falten tampoc altres solucions originals, com adjudicar-los noms de gran impacte o fins i tot referenciar-los a una assegurança de vida. Tot està pensat perquè el client decideixi subscriure un dipòsit, però fins i tot en les millors condicions, rares vegades superen el 5% de rendibilitat.

Bona part d’aquests nous dipòsits només poden subscriure’s a través d’Internet. Els terminis són cada vegada més ajustats: és possible trobar propostes d’estalvi destinades a tres o sis mesos. En qualsevol cas, ofereixen una rendibilitat mitjana que oscil·la entre el 2,50% i el 4,50%, i es poden contractar des de 500 euros, encara que en els més exigents l’import mínim no baixa de 3.000 euros. No s’associen a comissions de manteniment, encara que sí hi ha penalització en cas de cancel·lació.

Fins i tot en les millors condicions, els dipòsits actuals rares vegades superen el 5% de rendibilitat

Molts d’aquests dipòsits es destinen a premiar la fidelitat dels clients o a beneficiar als diners procedents d’altres entitats, com el “Dipòsit Bonificat” del Banc Pastor. A través d’aquest producte, si es té domiciliada la nòmina o els ingressos i dos rebuts bàsics, a més de la contractació de dues targetes, s’obté la remuneració al termini que més convingui al dipositari (tres, sis o dotze mesos). Un altre bonificat és el dipòsit de la Kutxa, la subscripció de la qual implica l’obtenció de més interessos, quants més productes es tinguin contractats amb l’entitat financera. El seu termini és d’un any per a imports fins a 10.000 euros, i es pot aconseguir un tipus d’interès màxim d’un 4,45% TAE. El “Dipòsit Confiança” de la Caixa d’Estalvis del Mediterrani és també exclusiu per a clients que mantinguin o adquireixin quotes participatives CAM (des de 500 quotes) i per a diners nous procedents d’altres entitats.

Una rendibilitat superior a altres productes d’estalvi brinden els dipòsits creixents, com el de Caixa Sabadell. Aplica un interès que augmenta en cadascun dels 18 mesos que té de vida, amb independència de l’evolució dels mercats. El cobrament d’interessos pot ser mensual, trimestral o a venciment. Contempla la possibilitat d’obtenir finançament amb la garantia de les imposicions. En “el Dipòsit Incremento” de Bankinter, les condicions aplicades al tipus d’interès al que està referenciat milloren cada mes. Permet el seu reemborsament anticipat a qualsevol moment, per la qual cosa té liquiditat immediata. L’import mínim d’adquisició comença en 1.000 euros i el tipus d’interès inicial correspon a l’Euribor a 30 dies. Cada mes s’abonaran en el compte associat els interessos aplicats sobre els saldos que mantingui el dipòsit.

La Borsa, valor segur

Els terminis són cada vegada més ajustats: és possible trobar propostes d’estalvi destinades a tres o sis mesos

L’oferta més cridanera, no obstant això, són els dipòsits vinculats a valors de la renda variable nacional. Destaca el “Dipòsit Wayne”, de Caixanova, un producte d’estalvi i inversió garantit, estructurat i referenciat a la cotització borsària de Telefónica. La seva estructura és la següent: el 30% de la inversió és un termini fix de 12 mesos al 4%, mentre que el 70% restant és un dipòsit variable de fins a tres anys de durada vinculat a la cotització borsària de la “teleco” espanyola. Si acabat el primer any el valor de l’acció és igual o superior a una revaloració del 5%, es cancel·la el dipòsit i es rep un cupó del 2,75% (2,74% TAE). En una segona fase, si es compleix la mateixa premissa acabat el segon any, s’obté un cupó del 5,50% (2,71% TAE). Per al tercer any, la rendibilitat del cupó és del 8,25% (2,68% TAE). En cas contrari es cancel·la i el cupó obtingut és del 1% (0,332% TAE). Aquest dipòsit es pot contractar per imports iguals o superiors a 3.000 euros.

També el Banco Guipuzcoano ha desenvolupat un dipòsit d’aquestes característiques: el “BG Telefónica 2012”, amb el qual es pot aprofitar el potencial de les accions de Telefónica, un dels “blue-xips” de la Borsa nacional, i com a mínim recuperar el capital invertit al venciment.

Només per a internautes

La majoria d’aquests productes es contracten només a través de la Xarxa. Respecte als dipòsits, destaca “Clar” (Banc Popular), per a diners procedents d’altres entitats. Es pot contractar a partir de 300 euros i en un termini de dos anys genera una rendibilitat del 3% TAE. La mateixa rendibilitat, però només a tres mesos, té el “Dipòsit de Primera” d’Un-i per a nous clients. Una de les seves particularitats és que, en cas de sol·licitar la cancel·lació de forma anticipada, el client rebrà interessos al 0,10% pel període transcorregut des de la data de constitució fins a la de cancel·lació.

ASSOCIATS A UNA ASSEGURANÇA DE VIDA

Un dels productes més singulars és el “Dipòsit Vida”, de Caixa Canàries, associat a una pòlissa de vida. El titular rebrà una remuneració mensual i un segur gratuït durant un any. La seva cobertura serà equivalent a l’import subscrit en el dipòsit, amb un màxim de 150.000 euros, encara que es podrà contractar qualsevol import per al dipòsit sense mínims ni màxims.

Sense comissió d’obertura, de manteniment, ni d’administració, el dipòsit no renova al venciment, encara que la cancel·lació anticipada serà del 4% pel període transcorregut des de la data de cancel·lació i la de venciment.