Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Els directius d’empreses públiques guanyaran un 30% menys

S'establirà una nova estructura organitzativa que reduirà en un centenar el nombre de consellers de les empreses del sector públic
Per EROSKI Consumer 20 de febrer de 2012

El Govern ha aprovat un Acord pel qual se sol·licita un dictamen d’urgència del Consell d’Estat sobre el projecte de reial decret pel qual es regula el règim retributiu dels màxims responsables i directius en el sector públic empresarial i altres entitats. En aquest reial decret s’estableix una reducció d’entre el 25% i el 30% del sou de tot el sector públic empresarial, en funció del tipus d’empresa, el volum de negoci i el nombre de treballadors, entre altres variables. L’objectiu d’aquesta mesura “és aconseguir la màxima austeritat i eficàcia en la seva acció i la major eficiència en el funcionament del sector públic”, segons va assenyalar la vice-presidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Juntament amb aquests dos principis, també es recull “el principi de transparència, mínim exigible tant a les entitats com als seus màxims responsables i directius, aplicant-se així els criteris de bon govern que compleixen les societats cotitzades o les entitats financeres”, va afegir Sáenz de Santamaría.

Per determinar les retribucions salarials, les entitats públiques es classificaran en tres grups que atendran a criteris com el volum o xifra de negoci, el nombre de treballadors de la societat, la necessitat o no de finançament públic, el volum d’inversió o les característiques pròpies del sector en el qual desenvolupa la seva activitat. Així, es determina que l’estructura organitzativa de les entitats que constitueixin el grup 1 no podrà excedir els quinze membres, els dotze per les del grup 2 i nou membres per a aquelles entitats que s’integrin en el grup 3. “Amb la nova estructura organitzativa s’estima que es reduirà en un centenar el nombre de consellers de les empreses del sector públic”, estima l’Executiu.

Les retribucions salarials a fixar en els contractes mercantils o d’alta adreça es classificaran en bàsiques i complementàries. La primera inclourà la retribució mínima obligatòria que fixarà el Ministre d’Hisenda i Administracions Públiques en funció del grup en què se situï l’entitat. Els directius de les empreses més grans tindran una retribució màxima de 105.000 euros. En les mitjanes, la cota màxima serà 80.000 euros i en les petites, 55.000 euros.

A aquesta quantitat bàsica salarial se li sumarà un complement de lloc i, si així es dictaminés, un complement variable, que en tots dos casos serà també fixat pel Ministeri d’Hisenda. El primer d’aquests complements retribuirà les característiques específiques de les funcions desenvolupades. Es tindrà en compte la competitivitat externa, el nivell de responsabilitat o el pes relatiu del lloc dins de l’organització. El complement variable incentivarà les bones pràctiques de gestió empresarial i es determinarà en funció de la consecució d’uns objectius prèviament establerts pel sector públic. Tant el complement de lloc com el variable no podran superar el percentatge màxim fixat per al grup en el qual es classifiqui l’entitat. La retribució final fixada inclourà tot tipus de retribucions, incloses les que es percebin en espècie.

La vice-presidenta va descartar que aquesta retallada salarial posi en perill l’arribada a les empreses públiques de les persones més preparades. “Hem buscat un equilibri, que vengen els millors per fer-ho de la millor manera possible, però tenint en compte que les quantitats que es coneixen avui no es poden sostenir en el sector públic, és temps d’austeritat”, va dir.