Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Els empleats de llar cobraran en efectiu el salari mínim i tindran dret a dues pagues extraordinàries

El contracte d'aquests treballadors haurà de formalitzar-se per escrit, enfront de la regulació actual que permet el contracte verbal
Per mediatrader 14 de novembre de 2011

Els empleats de llar tindran garantit el pagament en metàl·lic del salari mínim interprofessional en còmput anual i dret a dues pagues extraordinàries a l’any. Són dos de les mesures recollides en el reial decret que regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar i que es va aprovar el passat 11 de novembre en Consell de Ministres. Aquesta nova regulació serà aplicable a partir de l’1 de gener de 2012.

Aquesta nova normativa actualitza l’anterior regulació d’aquesta relació laboral especial que es remunta a 25 anys, “per la qual cosa s’aconsellava una revisió en profunditat de la normativa per renovar i modernitzar la relació laboral i apropar-la al màxim als drets de la resta dels treballadors”, va explicar el Ministeri de Treball i Immigració.

El reial decret escomet una actualització substantiva de la relació laboral “per propiciar una millora de les condicions de treball de les persones treballadores del sector, avançant en la dignificació del treball d’aquest col·lectiu, que realment necessita un reconeixement efectiu i una major valoració del treball que aporten a les famílies i a la societat en el seu conjunt”, va destacar Treball. També pretén contribuir a regularitzar situacions d’ocupació no declarada que existeixen en aquest àmbit, la qual cosa posarà fi a situacions de desprotecció laboral i social, va assegurar el departament dirigit per Valeriano Gómez.

Entre les novetats més importants que contempla la nova normativa, destaquen la major estabilitat en l’ocupació i menys precarietat laboral. L’accés a l’ocupació en la llar familiar es realitzarà mitjançant contractació directa o a través dels serveis públics d’ocupació o de les agències de col·locació degudament autoritzades, amb garantia plena de la no discriminació (per raó de sexe, origen racial o ètnic, edat). Hi haurà millor informació dels drets laborals de les treballadores, perquè el contracte es formalitzarà per escrit, enfront de la regulació actual que permet el contracte verbal.

Es garanteix, almenys, el pagament en metàl·lic del salari mínim interprofessional en còmput anual, per sota de la quantia del qual no serà possible realitzar descompte algun per salari en espècie per manutenció o allotjament. Quan hi hagi salari en espècie, aquest no podrà superar el 30% de les percepcions salarials. Els treballadors de la llar tindran dret a dues pagues extraordinàries a l’any, de manera que es garanteixi la percepció del Salari Mínim Interprofessional (SMI) en còmput anual.

Protecció per desocupació

La nova normativa amplia a més la durada del descans entre jornades i millora la regulació del temps de presència, en el qual el treballador està a la disposició de l’ocupador però sense prestar treball efectiu.

Es manté com a causa d’extinció del contracte el desistiment de l’ocupador, però s’haurà de comunicar de forma expressa. En els nous contractes, s’amplia de set a dotze dies de salari per any de servei la indemnització a la qual té dret la persona treballadora en aquest cas.

La reforma deixa pendent la protecció per desocupació d’aquest col·lectiu. El Ministeri de Treball ha explicat que durant el proper any un grup d’experts analitzarà aquesta possibilitat i farà propostes per prendre la decisió que correspongui durant 2013.