Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Els errors en la declaració no poden ser sancionats econòmicament

Així ho posa de manifest una sentència del Tribunal Superior de Justícia de València
Per mediatrader 30 de abril de 2002

Un simple “error de fet” en la presentació de la declaració de l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF) no es considera infracció tributària greu i, per tant, no procedeix aplicar una sanció econòmica al contribuent, segons una sentència del Tribunal Superior de Justícia de València.

El Tribunal va resoldre així el cas d’un contribuent que va cometre un error en declarar com a pagaments fraccionats a compte una quantitat triple de l’efectivament pagada.

Concretament, el declarant va presentar la declaració de l’any 1994 cometent un error en consignar en la casella relativa als pagaments a compte una quantitat triple de l’efectivament abonada, de manera que va declarar un pagament de 6,4 milions, quan tan sols corresponia consignar la tercera part efectivament abonada a compte (2,1 milions de pessetes).

L’Agència Tributària va practicar la corresponent liquidació per entendre que s’havia comès una infracció greu, sancionant al contribuent amb 1,5 milions de pessetes.

La sentència explica que per a aplicar una sanció d’aquest tipus no n’hi ha prou amb al·legar que el declarant va cometre una infracció en la quota tributària, ja que el recurrent en cap moment va ometre o va ocultar en la seva declaració el fet imposable del tribut, sinó que va cometre un error en declarar com a pagaments fraccionats a compte una quantitat triple de l’efectivament pagada.