Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Els proveïdors poden adherir-se ja al pla de pagaments de l’Executiu

Tenen de termini fins al dia 22 d'abril, per via telemàtica, i fins al 20 d'abril en paper, per comunicar la seva voluntat d'acudir al procediment i començar a cobrar els seus deutes al maig
Per mediatrader 2 de abril de 2012

Els proveïdors d’ajuntaments poden comunicar des d’aquest dilluns 2 d’abril que volen cobrar les seves factures pendents dins del Pla de Pagament obert pel Govern, amb l’objectiu de començar a cobrar els seus deutes al maig. Els tràmits es poden realitzar a través d’Internet, connectant-se a la base de dades de l’Agència Tributària, o bé de manera directa als ajuntaments que els deuen per fer la gestió en format paper, ha informat el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

La informació que necessita aportar cada proveïdor en qualsevol de les dues vies assenyalades és el número de compte corrent (es facilitarà el CCC o l’ANAVEN i, en cas de comptes internacionals, el BIC) i l’import del principal amb descompte de la quitació, en cas d’existir. Els proveïdors tenen fins al dia 22 d’abril, per via telemàtica, i fins al 20 d’abril en paper, per comunicar la seva voluntat d’acudir al procediment, perquè en cas contrari no van a cobrar per aquesta via. La sol·licitud de certificació individual presentada pels proveïdors davant l’entitat local implica l’acceptació per part d’aquests d’acudir al procediment.

Els proveïdors que optin per la presentació telemàtica, han d’accedir a la pàgina web de l’Agència Tributària (www.agenciatributaria.es) i identificar-se mitjançant el Certificat Electrònic d’Usuari emès per alguna de les autoritats de Certificació admeses per l’Agència Tributària, per exemple, el DNI electrònic i els emesos per la Fàbrica Nacional de la Moneda i Timbre. Els proveïdors han de consignar el NIF (ja sigui de persones físiques o jurídiques) que figuri en les factures emeses a les entitats locals, la qual cosa els permetrà accedir a la relació de factures d’aquest NIF i indicar la voluntat d’acudir al procediment de pagament, per a això hauran d’indicar el compte bancari on volen que els sigui satisfet el mateix i l’import de la quitació, en cas d’existir. Una vegada manifestin la seva decisió voluntària d’acudir al Pla de Pagament a Proveïdors, la tresoreria de la respectiva entitat local exclourà dels possibles pagaments ordinaris a aquests proveïdors.

De manera alternativa, però no alhora, els proveïdors poden dirigir-se a l’entitat local i comunicar per escrit la seva decisió d’acudir al mecanisme de pagament, pel que han de facilitar el NIF, el número de compte corrent i l’import del principal amb descompte de la quitació, en cas d’existir. Si els proveïdors opten per la via presencial, posteriorment les entitats locals hauran de comunicar aquesta informació per via telemàtica i amb signatura electrònica a l’Agència Tributària.

En els cinc primers dies hàbils d’abril (entre els dies 2 i 10) les entitats locals remetran per via telemàtica i amb signatura electrònica les relacions de certificacions individuals sol·licitades, les emeses i les no contestades. Aquesta remissió es realitzarà a través de l’aplicació de l’Agència Tributària.

Pagaments a partir de maig

Una vegada es conegui l’import total de les obligacions pendents de pagament, els plens de les entitats locals en el període que es determini (primera quinzena del mes de maig) hauran d’aprovar la formalització de les operacions de crèdit corresponents, sempre que haguessin obtingut una valoració favorable dels seus plans d’ajust per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. A partir d’aquest moment les entitats de crèdit podran materialitzar les transferències que procedeixin als proveïdors inclosos en les relacions anteriors, en la forma que es determini.

El pla de pagaments del Govern s’estableix a través d’un préstec de 35.000 milions d’euros a deu anys (finançat per la banca i l’institut de Crèdit Oficial) amb dos de manca i un tipus d’interès proper al 5 %, dels quals 20.000 milions seran per cobrir els deutes dels ajuntaments i la resta per a les comunitats.

Segons dades del Ministeri d’Hisenda, publicats el 17 de març, un total de 177.070 proveïdors es beneficiaran d’aquest sistema, al que s’han acollit 4.622 entitats locals que van presentar un total d’1.931.976 factures pendents de cobrament per un import de 9.584 milions.