Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Emplenar les fulles de reclamacions

Els establiments han de facilitar-les obligatòriament a tot consumidor que les sol·liciti. En cas de negativa, es pot sol·licitar la presència de la Policia Local perquè quedi constància.
Per mediatrader 22 de desembre de 2004

Les fulles de reclamacions són el principal instrument del consumidor per deixar constància davant l’Administració la seva disconformitat amb un producte adquirit o un servei prestat i reclamar la seva restitució o una indemnització pel dany causat.

Tots els establiments estan obligats a facilitar-les als usuaris quan aquests les demanin. Es tracta d’un imprès en tres còpies: una rosa per a l’establiment, una altra verda per al consumidor i una blanca per a l’administració.

Cal emplenar les dades personals del reclamant i del comerç o empresa. Es redactaran els fets de la forma més senzilla i exacta possible i ambdues parts han de signar l’imprès.

L’usuari haurà d’enviar la còpia blanca juntament amb tots els justificants i documents que poguessin servir de prova a l’oficina del consumidor de la seva localitat o a una associació de consumidors perquè li doni curs. L’Administració té un termini de quinze dies hàbils des de la recepció de la reclamació per donar acuso de rebut a l’interessat i traslladar-la a l’establiment reclamat, que tindrà un termini de deu dies hàbils per al·legar el que estimi oportú.

La reclamació pot arxivar-se si s’arriba a un acord entre les parts, excepte si haguessin existit infraccions administratives per part de l’empresa.

En cas de negativa a facilitar la fulla de reclamació, les dades de l’empresa, signar la còpia blanca o rebre la còpia que li correspon, es pot requerir la presència de la Policia Local per deixar constància de les circumstàncies.