Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Encara hi ha llistes de morosos?

Aparèixer en un fitxer de morosos durant bastant temps, fins i tot per petits impagaments, és senzill, mentre que hi ha més dificultats per sortir d'ell
Per Blanca Álvarez Barco 7 de febrer de 2019

Més de quatre milions d’espanyols estan inclosos en els fitxers de l’Associació Nacional d’Establiments Financers de Crèdit (Asnef) i Equifax. Com és possible que siguin tants? Com vam mostrar en aquest article, un simple descuit a l’impagar un rebut pot provocar que entrem en una llista de morosos. Però, perquè ens incloguin, el creditor ha de seguir una sèrie de requisits que no sempre es compleixen, notificar-ho i cerciorar-se que la notificació s’ha rebut per part del deutor. També veurem que si bé entrar és fàcil, sortir no ho és tant i, de vegades, és necessari recórrer a la justícia perquè un nom desaparegui d’un fitxer de morosos.

Img credito dinero razones no concedido listadogrande

Què és una llista de morosos?

Existeixen encara les llistes de morosos? Sí, i poden ser la causa de molts problemes. Són un fitxer de consulta pública que aporta informació sobre els impagaments tant d’una persona física o jurídica. En aquestes llistes, els creditors informen de les dades dels clients que suporten un deute amb aquesta entitat, “cedint les seves dades personals, l’import del deute a l’alta, l’import a causa de la data de la consulta, la data d’alta i les terceres entitats que han consultat les dades del deutor en els últims sis mesos”, explica l’advocat Alberto Sarró, expert en aquest tipus assumptes i pioner a defensar als ciutadans contra aquests fitxers.

Img reclamr listamorosos grande

La finalitat d’aquestes llistes és, en teoria, participar en la millora de la solvència del sistema financer. No obstant això, en realitat “s’han convertit en una mesura de pressió enfront dels morosos, siguin aquests voluntaris o involuntaris”, reconeix Igor Cieker Comabella, del despatx Alia Jurídic SL. Per què? Perquè aquests fitxers de dades són accessibles per a les empreses i entitats associades, “sobretot per als bancs i les companyies crediticies, i els serveix com a avís del tipus de client al que s’enfronten”, apunta.

En quins casos ens poden ficar en una llista de morosos?

Aparèixer en un fitxer de morosos és relativament senzill. “Un simple descuit a l’hora de pagar la factura del telèfon, per exemple, pot suposar la inclusió en aquest tipus de fitxers”, indica Igor Cieker. Però sempre “ha d’existir un deute cert, exigible i vençuda“, la responsabilitat del qual d’impagament recaigui en la persona a la qual es va a incloure en el fitxer.

Un creditor té l’obligació d’esmentar la inclusió en els fitxers, si el deute no s’abona en un termini determinat

A més, per poder ficar a un client en el llistat en el contracte s’ha d’advertir d’aquesta possibilitat d’inclusió o haver requerit el pagament amb caràcter previ a l’alta registral, “amb obligació d’esmentar la inclusió en tals fitxers si el deute no s’abona en un termini determinat”, assenyala l’expert Alberto Sarró. I solament es pot exigir “sempre que no s’hagi reportat amb anterioritat a cinc anys”, afegeix.

Han de notificar-nos que estem en una llista de deutors?

La normativa sobre el requeriment ve fixada sense ambages en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. En l’article 20.1.c)s’exigeix que el creditor hagi informat a l’afectat. El sol incompliment d’aquest requisit, “encara que el deute fora cert i deguda, dona lloc a la vulneració del dret fonamental a l’honor del deutor si les seves dades són posteriorment inscrits”, indica Sarró.

A més, com agrega l’advocat d’Alia Jurídic, el responsable del fitxer de morosos comú ha de notificar a l’interessat, “en el termini de trenta dies” des d’aquest registre, una referència dels quals haguessin estat inclosos. També ha d’informar-li de la possibilitat de “exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició”. Cal efectuar una notificació per cada deute concret i determinada, “amb independència que aquesta es tingui amb el mateix o amb diferents creditors”.

La notificació s’ha de fer a través d’un mitjà fiable, auditable i independent de l’entitat que ho notifica, “que permeti acreditar la realització dels enviaments”, explica l’advocat. I és important tenir en compte que el responsable del fitxer de morosos ha de conèixer si la notificació ha estat objecte de devolució per qualsevol causa i que, si ha estat retornada, “no pot procedir al tractament de les dades referides a aquest interessat, tret que no s’hagi rebut perquè el morós hagi refusat fer-ho”.

Els impagaments més comuns que fan entrar en un fitxer de morosos

La raó més habitual per la qual algú es troba en un fitxer de morositat a Espanya està en “els deutes per l’impagament de factures telefòniques i per descoberts en comptes corrents i impagaments de quotes mensuals generades per l’ús de targetes de crèdit”, assenyala Alberto Sarró.

“El problema és que la quantitat del deute no importa a l’efecte delsperjudicis que suposa estar en un llistat de morosos”, aclareix Cieker. Fins a fa dos mesos no hi havia cap condició que registrés un import mínim per a la inclusió de dades en un fitxer de morosos. I des de l’aprovació el desembre passat de la llei de protecció de dades, en la qual es regulen també els sistemes d’informació crediticia (els fitxers de morosos), amb sol haver de 50 euros ja poden incorporar-nos a aquests llistats.

Com sortir d’una llista de morosos?

Existeixen diferents supòsits en els quals es pot sortir d’una llista de morosos, segons l’advocat d’Alia Jurídic:

  • Quan el deute contret ha estat abonada.
  • Si han transcorregut cinc anys des de la inscripció en el fitxer de morosos, ja que no és legal cedir dades personals sobre la solvència d’una persona una vegada transcorregut aquest temps.

  • Si la inclusió en el fitxer no ha estat convenientment comunicada.

  • Si el deute no és real, el presumpte creditor està en desacord o no es pot demostrar l’impagament.

    En aquest últim supòsit de deute controvertit el deute existeix, però deutor i creditor no estan d’acord en l’import. “Això succeeix, per exemple, quan se sol·licita un préstec ràpid, en el qual l’import principal és d’1.000 euros però que, en aplicar-li les despeses i interessos que no són conformes a la llei, augmenta fins als 3.000 euros. El deute existeix però l’import del deute no és conforme”, puntualitza Cieker.

I com es pot actuar si hi ha “resistència canceladora” en el creditor? Com explica Sarró, una vegada demanada i denegada, es procedeix a la “interposició d’una demanda davant el jutjat, en la qual se sol·licita no solament la cancel·lació registral del deute (a la qual el 90 % de les entitats accedeixen de forma cautelar una vegada reben la demanda), sinó també una indemnització la quantificació de la qual dependrà fonamentalment del temps en el qual les dades hagin estat anotats i de les terceres entitats que els hagin visionat”.

Suplantació d’identitat: jo no puc estar en aquesta llista!

És impossible que m’hagin inclòs en una llista de morosos! Si no tinc ni tan sols contracte amb aquesta companyia! Un problema afegit de les llistes de morosos és “la suplantació d’identitat, que es dona amb bastant freqüència”, assegura Igor Cieker, advocat d’Alia Jurídics SL. Com és possible que existeixin aquests casos?

Succeeix quan l’empresa no ha verificat amb la suficient diligencia la qualitat de les dades en formalitzar els contractes. Com a conseqüència, dona lloc a una anotació en el fitxer i s’agrega un deute el titular nominal del qual mai ha signat el contracte del que porta causa el deute.