Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Es pot viure amb el salari mínim?

La quantia del Salari Mínim Interprofessional a Espanya està propera al que es considera el llindar de la pobresa
Per Carlos Astorelli 16 de setembre de 2008
Img 400e
Imagen: Georgios M. W.

Amb prou feines l’1,7% del total de treballadors cobra com estipendio pel seu treball els 600 euros mensuals estipulats a Espanya per llei com a Salari Mínim Interprofessional (SMI). Però la quantia d’aquest és més que el mínim que han de cobrar els treballadors que no es troben a l’empara d’un Conveni Col·lectiu de Treball. El SMI constitueix, a més, una referència insoslayable quan de supervivència es tracta: és un paràmetre legal inqüestionable a l’hora de resoldre per la via judicial plets d’embargament de la nòmina per endeutament i falta de pagament -el que vol dir que en cap concepte es pot privar a una persona d’aquesta quantitat mensual de diners-, i marca el ritme de creixement d’algunes polítiques pressupostàries de Govern, com els subsidis per desocupació.

En l’actual context de crisi econòmica, la pregunta sobre el poder adquisitiu d’aquest salari i la seva capacitat de brindar el sustento bàsic als treballadors és obligada. Si bé la porció d’assalariats que ho perceben al nostre país és mínima en comparació de la resta de la Unió Europea (UE) -el SMI mitjà de la qual és d’1.160 euros en xifres d’Eurostat-, la quantitat està massa propera al que es considera el llindar de la pobresa , i és la meitat del que perceben els socis continentals.

Si es pensa en la família mitjana espanyola, amb un alt nivell d’endeutament a causa de crèdits al consum, hipoteques i una forta propensió al consum, la resposta a si 600 euros al mes aconsegueixen per viure pot considerar-se òbvia. Però és obligat atenir-se a les xifres oficials. L’Enquesta de Pressupostos Familiars, les últimes dades dels quals corresponen a 2005, situa en 551,29 euros mensuals la despesa mitjana per persona a Espanya, prenent com a paràmetre els sectors bàsics de consum: habitatge, alimentació, calçat, comunicacions, transport, etc. D’aquestes dades es desprèn que el SMI amb prou feines aconsegueix per arribar a fi de mes.

Al desembre de 2007 es va establir com a salari mínim la quantitat de 8.400 euros anuals

L’última actualització que es va realitzar del salari mínim va ser al desembre de 2007, quan es va establir l’actual quantitat de 600 euros per 14 pagues, la qual cosa dona un total de 8.400 euros anuals. D’altra banda, la mesura va establir com a mínim la quantitat de 28,42 euros per a la jornada de treballadors eventuals i temporers, i de 4,70 euros el mínim de l’hora efectiva de treball d’Empleats de la Llar Familiar. L’increment respecte del 2007 és, d’aquesta manera, del 5,15% en el SMI, calculat sobre la base de les previsions de l’increment de l’Índex de Preus al Consum del Govern, que no superaria aquesta xifra. Ara bé, és suficient per afrontar l’increment real que ha tingut l’IPC?

Augment major en els productes bàsics

Prenent les mitjanes del mes de juliol de 2008, l’IPC en total s’ha incrementat un 5,3% respecte del mateix mes de l’any passat. Això ja implica un 0,15% més que l’estipulat al desembre. Però el que cal considerar per mesurar el veritable poder adquisitiu del Salari Mínim Interprofessional no és la mitjana general de l’índex; analitzant les dades disponibles, són justament els productes i serveis més prescindibles per a la supervivència els que han baixat respecte de 2007, amb l’agreujant que empenyen la mitjana de l’índex cap avall i esbiaixen el major augment dels més rellevants.

Prop de 800.000 persones viuen a Espanya amb 20 euros diaris

D’aquesta manera, la realitat és que l’habitatge, per exemple, ha augmentat pel que fa a 2007 gairebé un 9%; el transport, que ha sofert la pujada abrupta de carburants i lubrificants, gairebé un 11%… Si es promedian els increments, s’obté un total de nou punts percentuals, quatre punts per sobre de l’ultimo augment atorgat al SMI.

A aquestes conclusions cal sumar les recents declaracions oficials que anuncien que el salari només augmentarà en 2009 entre un 2% i un 3%, a causa de l’actual conjuntura econòmica. No obstant això, segueix en peus el pla previst: aconseguir en els propers anys els 800 euros. Mentrestant, 800.000 persones viuen a Espanya amb 20 euros per dia.

LA QUANTIA IDEAL DEL SALARI MÍNIM

L’Estatut dels Treballadors no contempla literalment com a obligatori el manteniment del poder adquisitiu del Salari Mínim Interprofessional, però els dos principals sindicats espanyols asseguren que de l’esperit d’aquesta llei s’infereix que la seva actualització ha de ser almenys igual a la dels preus. De fet, aquesta és una demanda constant de tots dos, que reclamen com a quantia ideal la del 60% del salari mitjà espanyol, estimat en 1.677 euros mensuals, segons el Butlletí Informatiu de l’Institut Nacional d’Estadística.

No obstant això, en els últims quatre anys, només en 2004 s’ha registrat una revisió intermèdia al juliol del SMI, quan es va agregar el 6,6% al 2% establert al gener, mes en què s’actualitza regularment el salari.