Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Ets mare? Guia per recuperar el pagat per IRPF

L'ajuda per maternitat que abona la Seguretat Social està exempta de tributar, segons una sentència judicial, per la qual cosa els qui hagin estat mares des de 2012 poden reclamar la devolució de l'IRPF
Per Blanca Álvarez Barco 22 de març de 2017
Img ayuda maternidad

Si ha estat mare des de 2012 pot reclamar a Hisenda el pagat per l’ajuda de maternitat a la Declaració de la Renda. Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha determinat que la prestació per maternitat que abona la Seguretat Social està exempta de l’impost de la renda sobre les persones físiques (IRPF), en oposició al criteri de l’Agència Tributària. L’assumpte porta polèmica: Hisenda diu que no atendrà aquestes reclamacions, però els experts en lleis asseguren que la sentència obre la porta al fet que les demandes prosperin i animen a interposar-les. En aquest article s’explica què passos cal donar per reclamar i recuperar l’IRPF per l’ajuda per maternitat.

Soc mare, com recupero l’IRPF pagat?

En donar a llum, les treballadores tenen dret a 16 setmanes de baixa. Durant aquest temps, és la Seguretat Social qui abona el seu sou a través de la prestació de maternitat.

Encara que per a Hisenda aquesta paga ha de tributar, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid considera que l’ajuda per maternitat entra dins de les rendes exemptes que contempla la llei de l’IRPF. En el seu article 7 indica que estan exemptes les prestacions públiques “per naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat” i també “les prestacions públiques per maternitat percebudes de les comunitats autònomes o entitats locals”.

La justícia, amb aquesta sentència de juliol de 2016, ha donat la raó a una dona que va sol·licitar la devolució de 3.135 euros que va pagar en concepte d’IRPF en rebre una prestació per maternitat d’11.679 euros. Al·lega que està exempta de tributar com una renda del treball perquè el pagador és un ens de caràcter públic.

Encara que la resolució judicial solament té efecte en aquest cas concret, els experts animen a reclamar, sobretot quan siguin imports elevats. “La decisió d’aquest tribunal augmenta les possibilitats d’èxit d’els qui reclamin la devolució”, diu l’advocada Pilar García-Aguilera.

Img embarazo grande
Imatge: PublicDomainPictures

Pot reclamar qualsevol mare la devolució del pagat a Hisenda?

Sí, sempre que els seus fills hagin nascut a partir de 2012. Per què existeix aquest límit? No és que les mares que van rebre aquesta prestació abans d’aquesta data i tributessin tinguessin menys drets, sinó que les reclamacions a l’Agència Tributària prescriuen als quatre anys. I quan reclamar? Convé fer-ho al més aviat possible, doncs cal fer una impugnació de les autodeclaraciones presentades dels anys que no han prescrit.

Una anotació més! S’ha de tenir en compte que revisaran tota la Declaració, i que, si troben alguna fallada, poden fer una Declaració de la Renda paral·lela.

Tres passos per reclamar l’IRPF de maternitat

Els qui van cobrar la prestació des de 2012 poden presentar davant Hisenda una rectificació d’autoliquidació de l’IRPF en la qual sol·liciten la devolució del tributat per la prestació de maternitat. Aquest procés no és “ni senzill ni ràpid, doncs pot durar entre quatre i cinc anys”, explica Antonia Cortés, experta en dret de família. Aquests serien els passos que s’han de donar, segons les advocades consultades:

  • 1. Fer un escrit de sol·licitud de rectificació i devolució d’ingressos indeguts. Cal presentar una sol·licitud de rectificació de l’autoliquidació en la qual s’hagi declarat com no eximeix la prestació de maternitat percebuda de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). Ha de fer-se davant l’Agència Tributària. I en ella ha de constar l’exercici que es reclama i el concepte jurídic. El més probable és que es desestimi.

  • 2. Esgotar la via administrativa. Cal esgotar la via administrativa i acudir al Tribunal Econòmic Administratiu Regional (TEAR). Fa pocs dies el Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) es va pronunciar de manera ferma en contra de les devolucions, i “denegaran la sol·licitud”, com indica Cortesa. Però és obligatori anar al TEAR per poder acudir després als tribunals, que seria el següent pas.

    3. Acudir a la via judicial. Si la negativa persisteix, cal recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Madrid en recurs contenciós-administratiu, “que és on més possibilitats es té”, assenyala García-Aguilera. Però, com adverteix l’advocada, pot sortir car, ja que cal comptar amb advocat i procurador i hi ha més despeses, per la qual cosa caldrà fer balanç entre costos i beneficis i estudiar bé si compensa.

Img ni o madre grande
Imatge: ambermcauley

Què passa si Hisenda no atén a les reclamacions?

Hisenda ja ha expressat la seva negativa a atendre qualsevol tipus de reclamació i rebutja de plànol les devolucions massives. En realitat, una sentència favorable no obliga a l’Agència Tributària a modificar el seu criteri, que sosté que aquesta prestació es considera rendiment del treball i ha de tributar. I és que, en cas d’haver de retornar l’IRPF abonat per aquesta ajuda des de 2012 a 2016, el desemborsament rondaria els 1.300 milions d’euros. Per això, Hisenda denegarà totes les peticions d’els qui reclamin…

A més, com s’apuntava en el segon pas per reclamar la devolució, a principis d’aquest mes, el Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) va publicar una resolució en la qual estableix que aquestes prestacions han de tributar.

Però l’última paraula la tenen els tribunals de justícia, i per això ha d’acudir al Tribunal Superior de Justícia de la comunitat autònoma de residència.

Si he estat mare en 2016, cal declarar la prestació en l’IRPF?

Les dones que hagin estat mares i rebut la prestació després de la data de la sentència han de tributar per l’ajuda per maternitat per evitar la sanció que els imposaria Hisenda, recomana Antonia Cortés. Després, poden sol·licitar la devolució de l’IRPF i iniciar les vies administrativa i judicial.