Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Fer testament: com, on i quant costa

Atorgar testament és l'opció més senzilla i barata que té una persona per transmetre de manera ordenada el seu patrimoni als seus hereus
Per EROSKI Consumer 21 de març de 2012
Img revista consejos
Imagen: CONSUMER EROSKI

El testament és l’acte jurídic individual a través del com una persona disposa, per després de la seva defunció, l’herència de tots els seus béns o part d’ells. Constitueix la voluntat de la persona sobre com han de repartir-se els seus béns quan falti, sense que això afecti a la seva vida, i és la millor opció per transmetre de manera ordenada el patrimoni als hereus. A més, és un document revocable, senzill i amb un cost assequible, que té gran importància, ja que evita nombrosos problemes en el futur i ofereix tranquil·litat per als familiars i hereus.

El testament: què és

La millor manera pel qual una persona transmet el seu patrimoni una vegada que ha mort és a través d’un testament. A més de l’aspecte financer, el testament és una declaració solemne que reflecteix la voluntat de transmissió dels béns del testador als seus hereus. El testament és sempre un acte revocable i no hi ha cap definitiu mentre el testador visqui.

El testament és sempre un acte revocable que pot substituir-se o modificar-se a qualsevol moment

L’últim testament atorgat revoca l’anterior, per la qual cosa pot substituir-se o modificar-se a qualsevol moment. D’altra banda, és un document personal, no cal lliurar-ho en cap registre o oficina i no impedeix al testador disposar dels seus béns en vida. Constitueix la voluntat de la persona sobre com han de repartir-se els seus havers quan falti, però no afecta a la seva vida. Tota persona que estigui en ple ús de les seves facultats mentals i sigui major de 14 anys pot atorgar testament.

On es fa testament

El testament que s’atorga amb més freqüència a Espanya és el testament notarial obert.

  • Qui ho atorga ha d’acudir amb el seu DNI al notari, o ha de fer-li cridar, per expressar-li la seva voluntat.

  • El notari redacta per escrit el testament, segons els desitjos que se li han manifestat, i reflecteix amb claredat el lloc, la data i l’hora en què s’ha atorgat. Segons la complexitat del testament, el notari pot sol·licitar les escriptures dels béns o més informació.

  • A partir d’aquestes dades es procedeix al seu atorgament, sense que s’exigeixi la presència de testimonis, excepte en casos determinats (quan el testador és invident, si no sap o no pot signar, o no pot llegir per si mateix el testament, etc.).

  • No fa falta realitzar un inventari dels havers que té el testador, ja que no és obligatori dir en quins béns es concreta la part de cadascun dels hereus. Després de morir el testador, és quan els nomenats en el testament hauran de fer un inventari dels béns i deutes que tenia i procedir al seu repartiment.

Quant costa atorgar testament

Atorgar testament davant notari no és massa costós i els especialistes en dret de família recomanen que es faci quan es té alguna propietat (un pis, terrenys, béns, etc.). Així s’eviten problemes ja que, si no hi ha testament, la llei determina qui ha de cobrar l’herència. El testament és un document molt barat, si es té en compte la seva transcendència i la seva possible dificultat jurídica.

Fer testament costa uns 40 euros, amb independència dels béns del testador

Amb independència dels béns del testador, fer testament costa uns 40 euros, encara que si és més llarg del normal, el preu pot elevar-se fins a 80 euros. Una vegada formalitzat, el document s’inscriu en el Registre d’Actes d’Última Voluntat. Aquest registre serveix per conèixer el nombre de testaments realitzats per una persona i davant quins notaris s’han fet.

El testament on line

Des de fa uns anys, les noves tecnologies i Internet brinden la possibilitat de fer testament on line. Amb un ordinador i des de la pròpia llar, bufets com OmniumLegal Advocats presten l’assessorament professional d’un advocat col·legiat que supervisa el procés de redacció d’un testament. El seu preu és d’uns 99 euros i inclou el servei de notari.

Una vegada redactat, i en funció dels horaris que disposi el testador, aquests despatxos s’encarreguen de reservar dia i hora davant el notari més proper al domicili del client, on queda preparat el testament per signar-ho amb les mateixes garanties que el testament convencional.