Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Finançar la reforma del bany

Les entitats concedeixen petits crèdits exempts d'interessos i amb terminis d'amortització còmodes
Per José Ignacio Recio 1 de abril de 2011
Img obras bano
Imagen: B Rosen

Adaptar els sanitaris perquè siguin accessibles o canviar una banyera per una dutxa són algunes de les reformes més habituals en els banys, a més de la reforma integral per renovar una de les habitacions que abans es queda antiga. Però escometre un canvi d’aquesta envergadura, suposa la inconveniència de les obres i un desemborsament gens menyspreable. Per finançar-ho, les caixes d’estalvi brinden crèdits als seus clients. En línies generals, són propostes exemptes d’interessos i amb terminis d’amortització còmodes, que s’adapten a gairebé totes les circumstàncies.

Per millorar la mobilitat física

Reformar el bany per eliminar les barreres arquitectòniques, instal·lar una dutxa o modernitzar-ho és una de les obres domèstiques que s’escometen amb major freqüència. No obstant això, encara que menor, és costosa i precisa destinar una quantitat de diners considerables. Les entitats financen aquests projectes mitjançant crèdits amb condicions de contractació avantatjoses, que es destinen a qualsevol tipus d’usuari, si bé es dissenya un finançament específic per a les persones majors o amb mobilitat reduïda que precisin realitzar els canvis en el bany amb major urgència.

Els crèdits es caracteritzen per no haver de pagar en concepte d’interessos. Els imports avançats per realitzar els canvis mínims tenen un topall de 3.000 euros, encara que també es poden contractar altres productes més genèrics per arreglar i modernitzar els serveis per un màxim que oscil·la entre 4.000 i 6.000 euros.

Es dissenya un finançament específic per a les persones majors o amb mobilitat reduïda

Els préstecs amb millors condicions són els destinats a realitzar reformes en la condícia per afavorir la mobilitat dels seus usuaris. Els qui requereixin canviar la banyera per un plat de dutxa antilliscant poden fer-ho sense interessos si contracten un crèdit amb Caixa Segòvia. La proposta de l’entitat castellà-lleonesa contempla l’eliminació de la banyera, la instal·lació completa del plat de dutxa antilliscant amb mampara frontal, panells estancs antifugas i agafadors.

Els costos del canvi i instal·lació varien en funció de la tipologia del client, però preval la fidelització: pagar-ho al comptat té un cost total d’1.750 euros per als clients que tinguin la seva pensió domiciliada i un segur contractat amb l’entitat, les persones que solament tinguin domiciliada la pensió hauran d’abonar 1.850 euros i la resta dels clients, 1.950 euros. També es pot abonar aquesta reforma a través de quotes mensuals entre 72,92 i 81,25 euros, per a cadascun dels casos indicats, amb un termini d’amortització màxim de 24 mesos. El finançament no pot excedir dels dos anys de quotes, al 0% d’interès nominal. Tenen una comissió d’obertura del 2% i un T.A.I de l’1,96%.

Les entitats afavoreixen als clients més fidels

Caixa Àstur finança les reformes del bany als majors de 65 anys. Per accedir a aquest finançament, els sol·licitants han de reunir una sèrie de requisits, com haver complert 65 anys, tenir un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%, residir en un municipi asturià en un habitatge de la seva propietat, cobrar la seva pensió o nòmina per abonament en un compte d’aquesta entitat i tenir uns ingressos inferiors a 18.000 euros.

En aquest cas, l’entitat emissora s’encarrega de subvencionar els interessos del préstec i els beneficiaris d’aquesta mesura amortitzen el capital en la data convinguda, sense que la quota d’amortització superi 150 euros al mes.

Propostes generals

No solament les persones que hagin complert 65 anys o els qui tinguin mobilitat reduïda poden accedir a finançament per reformar el seu bany. L’oferta és bastant àmplia en contractar crèdits sense tenir en compte l’edat ni la magnitud de l’obra. Entre altres propostes destaca la de BBK, el “Crèdit de la qual Reforma Llar” té un import màxim de 60.000 euros, que es poden amortitzar en un termini límit de 10 anys a través d’un sistema d’amortització de quota constant. S’aplica un tipus d’interès des del 6,2%, en funció de l’import, termini i relació financera amb l’entitat. Comporta una comissió d’obertura del 1%.

El “Multicredit per a reformes de la llar” de Caixa Vital és un producte sense despeses ni comissions per cancel·lació o amortització anticipada. En aquest cas, s’atorga als clients des de 300 fins a 18.000 euros per realitzar l’obra, amb uns interessos similars als ja citats. Sota el mateix plantejament s’ha desenvolupat el “Préstec Reforma Llar” de Caixa Catalunya, que permet reformar part o la totalitat del bany, amb un finançament màxim de fins a 40.000 euros i amb un màxim de 10 anys per a la seva devolució. Cap la possibilitat de realitzar amortitzacions i cancel·lar anticipadament el préstec.

La majoria de productes permeten realitzar amortitzacions i cancel·lar el préstec de manera anticipada

El “Crèdit Il·lusió” de Caixa Laboral serveix per sufragar aquesta obra i permet disposar de forma ràpida d’imports que oscil·len entre 9.000 i 30.000 euros. El seu termini d’amortització màxim és de set anys i el tipus d’interès aplicat és del 6,5%. A això s’afegeixen les comissions d’obertura (1%) i de cancel·lació parcial o total (2,5%). Una altra opció per la qual poden decantar-se els usuaris és el “Credideseo Tipus 0” de la Caixa d’Estalvis del Mediterrani, un préstec sense interessos per fer front a petits pagaments amb els quals sufragar la nova reforma. Es pot aconseguir per un import màxim de finançament que aconsegueix els 3.000 euros i pot retornar-se en un màxim de sis mesos. Cal afegir una comissió d’obertura del 3%, amb un mínim de 45 euros.

LES AJUDES OFICIALS

Els usuaris també poden obtenir ajudes oficials per adequar i reformar els banys de les seves cases. Les subvencions es concedeixen tant en l’àmbit nacional com a autonòmic, per quanties que varien en funció de cada proposta, encara que prevalen les que tenen als majors i persones amb discapacitat com a principals destinataris.

Les subvencions estatals s’atorguen, sobretot, per adaptar els serveis, millorar la il·luminació i la ventilació. Es concedeix un màxim de 3.100 euros.

Respecte a l’ajudes autonòmiques, hi ha diferències:

  • Les ajudes d’Andalusia es basen a millorar l’accessibilitat de les estades. Per a això, s’ofereix el 25% del pressupost, amb un límit de 3.000 euros, sempre que els ingressos familiars no superin 3,5 vegades l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples).

  • A Aragó la subvenció s’amplia al 30%, amb un límit de 4.000 euros.

  • La Comunitat de Madrid basa les seves subvencions en un programa d’accessibilitat destinat a majors i persones amb discapacitat. Permet rebre entre el 20% i el 25% del pressupost protegit. En tots els casos hi ha uns requisits que es plasmen que l’habitatge tingui una antiguitat mínima i que sigui el domicili habitual del sol·licitant.

  • Navarra brinda ajudes de fins a 3.000 euros.