Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Fins a quantes nòmines em pot avançar el banc?

El servei bancari de bestreta de nòmina permet als usuaris disposar de fins a 10.000 euros per obtenir liquiditat, en cas de tenir domiciliat el sou o la pensió
Per José Ignacio Recio 22 de agost de 2013
Img subsidio
Imagen: Auke Jongbloed

Davant la necessitat actual de dotar-se de liquiditat per afrontar les despeses més urgents i imprevists, els usuaris poden domiciliar la seva nòmina en un banc que els doti de la possibilitat d’anticipar el seu sou sense cap tipus d’interessos ni comissions. No totes les entitats financeres ofereixen aquest servei, i algunes ho substitueixen per descoberts gratuïts per l’import de la seva nòmina o crèdits preconcedidos, més amplis quant a les quanties, però que generen un tipus d’interès.

Bestretes de nòmina per obtenir liquiditat

En les actuals circumstàncies, són nombroses les persones que necessiten tenir liquiditat, però que no volen o no poden acudir a un crèdit (para no endeutar-se, perquè no l’hi concedeixen…). En aquests casos, poden tenir en les bestretes de nòmina la solució oportuna a aquests problemes. És un instrument bancari de gran utilitat per als usuaris ja que els dota, sense interessos, d’uns imports avançats, que poden oscil·lar entre el valor d’una a sis nòmines, en funció de cada oferta.

No obstant això, hi ha un requisit fonamental que ha de complir-se perquè aquesta operació bancària es dugui a terme amb total satisfacció per als seus demandants: domiciliar la seva nòmina o pensió en alguna entitat que disposi d’aquest servei. D’aquesta forma, es podrà disposar de forma gairebé immediata de fins a 10.000 euros més o menys per afrontar les despeses més necessàries, però també els derivats d’imprevists , que són en realitat els que originen aquestes necessitats.

Altres entitats bancàries permeten cobrir els descoberts en el compte corrent per l’import d’una nòmina sense penalització

La seva principal aportació per als usuaris és que, en domiciliar el sou al banc, ja tindran concedits aquests avançaments de forma automàtica, i no forçaran el seu nivell d’endeutament, ja que es donen sense interessos ni comissions.

Però no totes les entitats de crèdit obren de la mateixa manerapara oferir-los-hi als seus clients. Algunes d’elles es limiten al fet que puguin cobrir els possibles descoberts en el compte corrent per l’import d’una nòmina, de manera que estiguin en “nombres vermells” sense cap tipus de penalització. Altres bancs compten amb crèdits preconcedidos als clients que tinguin domiciliada la seva nòmina, ampliant-los l’import i el seu termini de devolució, encara que a canvi d’aplicar un tipus d’interès determinat.

Avançaments de nòmines o crèdits preconcedidos

Les possibilitats d’un client bancari per aconseguir que li anticipin una o diverses nòmines en la seva entitat són molt àmplies i estan desenvolupades en diversos formats, gairebé tots dissenyats sota la mateixa estructura: és necessari domiciliar el salari o pensió per obtenir aquestes puntes de liquiditat.

La Caixa, si es domicilia la nòmina, permet beneficiar-se del Préstec X6, equivalent a sis sous dels seus titulars.

CatalunyaCaixa, a través del seu Compte Nòmina, contempla una bestreta per disposar de fins a tres salaris alhora, amb un tipus d’interès del 0%.

En aquesta mateixa línia queda establerta la proposta d’Unicaja para els qui subscriguin la Bestreta Nòmina, que avança l’import de fins a tres mensualitats del sou sense interessos, per una quantia màxima de fins a 10.000 euros i amb un termini per a la seva devolució que arriba als 10 mesos com a topall.

Alguns bancs generen un crèdit de forma automàtica solament per tenir domiciliada la nòmina

El Banc Santander estableix una altra bestreta sense recàrrecs, per una quantitat màxima de 6.000 euros, a pagar en 12 mesos, i el Banc Popular brinda als clients del seu Compte Nòmina L’Estirón un avançament per l’import d’una nòmina o pensió, sense despeses.

Bankinter varia una mica el desenvolupament d’aquesta eina per dotar-se de liquiditat. El seu Compte Nòmina no genera cap bestreta en concret, sinó que cobreix la possibilitat de descobert per la quantia d’un sou.

Altres propostes, en canvi, es basen no a avançar determinades quantitats, sinó a generar un crèdit de forma automàtica pel sol fet de tenir domiciliada la nòmina, encara que amb uns tipus d’interès que estan en la línia dels finançaments tradicionals.

Est és el cas de Caixa Laboral, que inclou en la seva oferta un crèdit preconcedido per valor de 12 nòmines, i en el qual s’aplica un tipus d’interès del 8,95%, amb un termini per retornar-ho de fins a cinc anys anys, amb la inclusió d’una comissió de cancel·lació/amortització anticipada del 1%, que es queda en la meitat (0,50%) si queda menys d’un any per al venciment del préstec.

Openbank, a través del seu Compte Nòmina, dona liquiditat als seus titulars per afrontar les despeses imprevistes amb el Crèdit Preconcedido, que avança l’import del salari que es tingui domiciliat per cobrir aquestes necessitats.

I la Caixa d’Estalvis de la Inmaculada presenta com a alternativa per a aquests casos la concessió d’un préstec que s’ofereix sense cap tipus d’interès.

Accés a altres vies de finançament

Si es desitgen imports superiors als avançaments de nòmina o els crèdits preconcedidos, es pot optar a la concessió de crèdits preferents, que s’obtindran en funció del valor del sou i d’una forma gairebé automàtica i sense un requeriment especial. No obstant això, aquesta operació no sortirà gratis als seus demandants, ja que se’ls aplicarà un tipus d’interès una mica per sota, entre un a tres punts percentuals, pel que fa a les fonts de finançament tradicionals.

En algunes propostes destinades a domiciliar la nòmina es pot fins i tot guanyar diners, que s’incrementarà en el compte corrent, doncs ofereixen petites quantitats per mantenir un saldo mitjà en el compte, per les compres amb la targeta de crèdit o domiciliant en aquest compte els principals rebuts domèstics.