Infografia

Forns de fang

Hornosdebarro

El registre més antic de coción d’aliments en forn es remunta a l’any 4.000 a. de C.