Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

He perdut la cartera: què haig de fer?

Saber què fer i on dirigir-se quan es perd la cartera resulta vital per estalviar-se posteriors problemes
Per Andone Marín 31 de agost de 2008
Img tarjeta universidad listado
Imagen: sanja gjenero

Qui hagi viscut l’experiència de perdre la cartera, o pitjor encara, que la hi hagin robat, ho recorda. Més enllà de l’esglai inicial i la ràbia per no haver pres precaucions, el més enutjós ve després. Després d’haver de donar per perdut l’efectiu que contingués la billetera, comença el maremágnum burocràtic per tornar a proveir-se de tota la documentació extraviada i de la qual no és possible prescindir. Saber què fer i on dirigir-se en situacions com aquesta resulta vital per estalviar-se problemes posteriors.

El primer: bloquejar les targetes

Si en la cartera es portaven targetes de crèdit o dèbit, la mesura més urgent que s’ha de prendre serà cancel·lar-les, ja que no fer-ho quan s’adverteixi la seva desaparició pot implicar conseqüències molt desagradables. L’objectiu serà evitar que algú faci un ús fraudulent d’elles en realitzar compres a càrrec del titular.

El primer que s’ha de fer, i com més ràpid millor, és notificar la pèrdua a la companyia emissora. La via més recomanable, per la seva rapidesa, és la telefònica. No cal esperar mai a passar per l’oficina l’endemà, sinó que s’ha de cridar al telèfon d’emergències per a targetes de l’entitat bancària i demanar que bloquegin la targeta immediatament i tramitin la seva substitució per una nova. El problema radica que aquest nombre figura en la pròpia targeta, per la qual cosa és un bon costum tenir-ho anotat en algun altre lloc, o fins i tot, memoritzar-ho.

Si es desconeix o no s’aconsegueix el telèfon del banc o caixa, també es pot comunicar amb els serveis d’assistència urgent de cada tipus de targeta. A més, si la cartera extraviada o robada contenia més d’una targeta VISA, entre unes altres, aquestes podran cancel·lar-se en una mateixa trucada, a qualsevol hora del dia o de la nit, tots els dies de l’any.

TELÈFONS D’ASSISTÈNCIA SEGONS EL TIPUS DE TARGETA:

 • VISA: 900991124
 • MASTERCARD: 900971231
 • Servired (Visa, Mastercard): 902192100
 • 4B (Visa, MasterCard): 902114400/913626200
 • American Express: 902111135
 • Diners Club: 901101011
 • Xarxa 6000: 915965335

L’operador que atengui en el servei d’emergència demanarà, en primer lloc, que se li faciliti el nombre de la targeta que es desitgi cancel·lar, ja que aquesta és la manera més ràpida de realitzar l’operació. No obstant això, com és lògic, rares vegades es té aquesta dada quan s’ha perdut, per la qual cosa, en defecte d’això, requeriran altres informacions com el nom, data de naixement o nombre de DNI o passaport per verificar que s’és el titular de la targeta.

Des dels serveis d’emergència es posaran en contacte amb l’entitat emissora perquè aquesta remeti un duplicat al domicili del titular o perquè pugui recollir-la en l’oficina (la gratuïtat o no d’aquest duplicat dependrà de cada banc o caixa) al cap d’uns dies. Algunes targetes (de gamma alta: Or, Platí, Empresa…) permeten una major celeritat en aquesta operació i en 24 hores l’entitat bancària enviarà un duplicat allà on es trobi el titular de la mateixa o, fins i tot, li avançarà diners.

Responsabilitats de l’entitat

Des del moment de l’avís, l’entitat emissora és la responsable de l’ús que es faci d’aquesta targeta, amb la qual cosa haurà de fer-se càrrec de les despeses generades per qualsevol ús fraudulent de la mateixa. Una mesura molt assenyada consisteix a anotar la data i l’hora de la trucada i el nom de la persona amb la qual s’ha parlat per poder demostrar que s’ha realitzat la notificació, per si sorgeixen inconvenients a posteriori. L’entitat haurà de fer-se responsable de les quanties gastades per un supòsit tercer si hi ha hagut negligència o demora en la tramitació de l’anul·lació.

I què succeeix amb les despeses registrades des del robatori o pèrdua fins a la notificació a l’entitat? La responsabilitat per les operacions efectuades abans de l’avís recau, en principi, sobre el titular, fins a un límit màxim que haurà de constar en el contracte. No obstant això, algunes entitats ofereixen, sense un cost extra, una protecció addicional i no carreguen pèrdues per l’ús fraudulent que s’hagi realitzat en un període de temps determinat abans que s’hagi bloquejat. Lògicament, el banc o caixa verificarà l’ús fraudulent i que no s’ha actuat amb negligència.

En cas de robatori, denunciar

Una vegada cancel·lades les targetes i després de posar els estalvis bancaris en lloc segur, el següent pas és acudir a les dependències policials més properes per denunciar el robatori o pèrdua. cal imaginar que això no servirà, en general, ni per recuperar la cartera ni, per descomptat, els diners en efectiu que hi hagués en ella, però el justificant de denúncia permetrà demostrar que s’ha estat víctima d’un robatori (o extraviament) i es requerirà en els successius tràmits (renovar documentació, documentar la irresponsabilitat davant les possibles despeses fraudulentes amb les targetes, etc.). D’aquí la importància de denunciar.

Renovar el DNI

Quan es perd la cartera, sovint, amb ella desapareix també tota la documentació. Sempre que es perdi el Document Nacional d’Identitat s’està en l’obligació de proveir-se d’un duplicat de manera immediata. Aquest tràmit ha de fer-se personalment en la Prefectura de Policia que correspongui. Per a això, cal concertar cita prèvia, bé en el telèfon 902 247 364 o a través d’Internet, en www.citapreviadnie.es.

Una vegada en l’oficina expedidora, cal completar un imprès, que juntament amb l’empremta dactilar i signatura servirà per comprovar la personalitat. A més, es deu:

 • Aportar una fotografia.
 • Pagar la taxa corresponent, de 10,20 euros. El DNI es rep en l’acte, el mateix dia en què es tramita.

Fer un duplicat del permís de conduir

Si amb la cartera s’ha perdut també el permís o llicència de conducció, s’ha de sol·licitar un duplicat en la Prefectura provincial de trànsit corresponent (no fa falta demanar cita) i presentar:

 • El DNI en vigor i una fotocòpia del mateix. Si es manca d’aquest document perquè també ha estat robat o s’ha extraviat, es pot presentar algun altre document oficial d’identificació. En aquest cas, en aquestes oficines lliuraran a l’interessat un permís provisional, amb el qual podrà circular fins que es realitzi el tràmit de duplicat definitiu (amb el DNI original).
 • Dues fotografies.

A més cal abonar la taxa, de 19,20 euros. Si es desitja, les gestions pot realitzar-les una altra persona. Per a això, aquesta ha de presentar-se en les mateixes dependències amb una autorització escrita original i una fotocòpia del DNI en vigor de qui realitza el tràmit. El nou permís es rep al domicili i, mentrestant, s’ha de portar el resguard de tramitació que facilitin en Tràfic, que té una validesa màxima de tres mesos.

PERDRE EL PASSAPORT

Si s’extravia el passaport, pot obtenir-se un de nou en poc temps. Cal sol·licitar cita prèvia en el número de telèfon 902 247 364 o a través d’Internet a la pàgina www.citapreviadnie.es. En tot cas, s’ha d’abonar una taxa de 25 euros.

Si ja resulta molest quedar-se sense documentació quan s’està prop de casa, si ocorre a l’estranger l’angoixa es multiplica, ja que es depèn d’ella, entre altres coses i sobretot, per tornar al país d’origen. Si la pèrdua del passaport es registra mentre s’està a l’espai Schengen, és possible identificar-se i creuar fronteres solament amb el DNI.

No obstant això, si es viatja per un país aliè a aquesta zona i es perd o roben el passaport (és molt recomanable portar fotocòpies i deixar l’original en lloc segur on s’estigui allotjat), cal denunciar el fet i acudir al més aviat possible a l’ambaixada o consolat. Allí comprovaran la identitat i nacionalitat espanyola, i podran expedir un nou passaport o, en defecte d’això, un salconduit que permeti agafar l’avió de tornada a Espanya. La validesa del passaport expedit en aquests casos per la Representació Diplomàtica o Consular està limitat a tres mesos.