Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Hipoteques de llarga durada

La seva contractació permet finançar entre un 85% i 100% del valor de l'habitatge, contemplant un període de manca entre 5 i 10 anys, en els quals només es paguen els interessos
Per EROSKI Consumer 21 de agost de 2007

ImgImagen: Krissa Cavouras

Amb independència que el temps de vida mitjà d’un préstec per a la compra d’un habitatge a Espanya, segons les últimes dades hipotecàries de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), és de 26 anys, entitats com BBK, Caixa Duero, Caixa Laboral, Caixa Vital o Caixa Galícia ofereixen la possibilitat de contractar hipoteques a un termini màxim de 50 anys i, altres com Caja Madrid o Caixa d’Estalvis del Mediterrani, també les disposen entre els seus productes, en col·laboració amb entitats municipals i autonòmiques, amb l’objecte de facilitar el pis als més joves. Aquesta tendència que no és nova, encara que sí relativament recent a Espanya, funciona en altres països com França des de fa temps, on aquest tipus de préstecs pot arribar als 60 anys. A Estats Units i Japó les hipoteques arriben a tenir un termini de fins a 100 anys i s’hereten de pares a fills i, en ocasions, les acaben pagant els nets. “Les hipoteques per a tota la vida trigaran a assentar-se al mercat espanyol, ja que la població s’hipoteca durant un termini de temps mitjà, entorn dels 20 i 30 anys”, assegura Guillermo Chicote, president de l’Associació de Promotors Constructors d’Espanya (APCE).

Hi ha entitats financeres que han decidit allargar-les fins als 52 anys, encara que amb la condició que sigui contractada als 18 anys

Fins fa poc més d’un any, els usuaris que acudien a un banc o caixa d’estalvi per sol·licitar una hipoteca es trobaven amb que el límit per retornar els diners avançats més interessos se situava en els 40 anys -les oferien entitats com el Banc Santander, BBVA, Popular o ‘la Caixa’-. Però ara, les hipoteques a 50 anys semblen ser les més demandades pels joves, principalment. A causa de l’alça dels preus immobiliaris durant els últims anys, les entitats financeres han anat ampliant els seus terminis fins al límit, fins i tot ja es pot contractar una hipoteca a 52 anys (‘Hipoteca Jove’ de Caixa Duero), encara que s’ha de subscriure-la als 18 anys. “En una hipoteca de llarg termini, encara que el que es paga mensualment és menys quantitat, s’abonen interessos molt elevats; tret que es pugui aconseguir un tipus d’interès fix, sempre existeix la possibilitat que els tipus d’interès augmentin en el futur”, adverteix Chicote.

Un dels seus atractius pels més joves és que amb elles poden finançar el 100% del cost d’adquisició de l’habitatge, amb el que no necessitaran d’un estalvi previ per poder embarcar-se en una operació d’aquest tipus. Des de BBK, la primera entitat financera que va portar a la pràctica aquesta modalitat hipotecària, diuen que aquest tipus d’hipoteca permetrà que les quotes puguin ser més flexibles i que el capital sol·licitat pugui ser fins a un 27% major que en un préstec a 30 anys.

Precaució davant la seva contractació

No falten els advertiments sobre els possibles riscos que incideixen els qui vagin a contractar-ho. Des del Banc d’Espanya recomanen prudència i cautela a l’hora d’adquirir aquest producte. En concret, el banc emissor espanyol exigeix prudència a l’usuari que vagi a contractar-ho. Cal tenir molt present que allargar fins a 40 o fins i tot 50 anys el termini d’amortització no suposa cap benefici addicional per al consumidor. Es tracta, per tant, d’una modalitat que acaba costant molt més diners, encara que també és cert que no totes les entitats bancàries ofereixen el 100% de la hipoteca. Després de pagar durant quinze anys un préstec hipotecari de 150.000 euros, per exemple, encara quedarien per retornar al banc 74.000 euros si ho hem contractat a 25 anys; 113.000 euros per a un termini de 40 anys i 125.500 euros si el venciment és a 50 anys.

Augmenta el nombre d’entitats que ofereixen les ‘hipoteques 50’De moment, ja són vàries les entitats financeres que s’han decantat per aquest termini, encara que durant el primer semestre de l’any les ofertes existents no hagin estat molt prolífiques. Caixa Galícia és l’última que s’ha sumat al ‘club dels 50’, a través de la Hipoteca ‘Variable Jove’ destinada a menors de 40 anys i amb un termini d’amortització de fins a 50 anys, durant el qual el subscriptor pagarà una quota inicial de 25,16 euros mensuals per cada 6.000 euros de capital. El tipus d’interès que s’aplica és del 4,5% durant els primers sis mesos i l’Euríbor més 0,75%, la resta del període. Un dels seus majors avantatges és que, gràcies a la manca inicial (fins a cinc anys) i el llarg termini, es redueixen significativament les despeses durant els primers anys.

De la més jove a aparèixer a la més longeva del panorama hipotecari nacional, la Hipoteca ‘BBK a 50 anys’ de BBK, que es caracteritza per ser la precursora en aquest tipus de crèdits. Destinada a menors de 35 anys, permet un termini d’amortització de fins a 50 anys, amb fins a 10 anys inicials d’interès fix, i sense costos d’estudi, amb un 0.25% d’obertura, encara que carreguen un 1% per amortització anticipada. A més, contempla un període de manca de cinc anys, en el qual només s’abonen els interessos.

Altres productes d’aquestes característiques es poden trobar en altres dues caixes basques. D’una banda, la Hipoteca ‘Jove’ de Caixa Laboral. Per a un import de 130.000 euros, a 50 anys, i amb un supòsit d’interès nominal del 3,25% la quota baixaria un 22,5% respecte a un crèdit hipotecari a 30 anys. És a dir, a 30 anys es pagaria una quota mensual de 565,77 euros, mentre que a 50 anys 438,65 euros. I per un altre, la Hipoteca ‘Vital Jove’ de Caixa Vital, amb un tipus d’interès fix per als primers anys, i un variable referenciat amb l’Euríbor amb revisió semestral. Permet un finançament de fins al 100% del valor de l’habitatge. Es pot subscriure a un termini a 50 anys sempre que l’edat del contractant al venciment de la hipoteca no superi els 85 anys.

Més agressiva és la proposta de Caixa Duero, elevant en dos anys la vida de la Hipoteca ‘Duero Jove’, que parteix d’un tipus d’interès estàndard de l’Euríbor més un 0,50%, però es pot aconseguir una bonificació fins a situar la xifra en el 0,25%, encara que para això l’usuari hagi de complir amb una sèrie de requisits com domiciliar la nòmina, contractar un segur de llar o vida o un pla de pensions amb l’entitat castellana. Té un termini màxim d’amortització de 52 anys, el més ampli del mercat hipotecari nacional, encara que perquè es compleixi aquest termini ha de sol·licitar-se el préstec amb 18 anys. La hipoteca estableix, per tant, que l’últim pagament, amb independència del moment en què se sol·liciti, haurà de fer-se amb un màxim de 70 anys. Per contra, no cobren cap comissió d’obertura si es contracta un segur de protecció de pagaments, ni tampoc s’abonarà cap comissió d’amortització parcial o cancel·lació anticipada.

Finalment, ressenyar el préstec hipotecari ofert per la Caja Mediterráneo. Una hipoteca per a joves d’entre 18 i 35 anys, amb un termini de 50 anys pel 100% del valor de l’habitatge i amb la possibilitat de gaudir de fins a 24 mesos de manca.

Ajudes locals

Una altra fórmula per sol·licitar aquests préstecs consisteix a acudir a les disposades sota l’acord realitzat entre els poders locals i les entitats financeres, que permeten unes condicions més suaus en la seva contractació. És el cas de l’Ajuntament de Madrid, que ofereix des d’aquest any una nova hipoteca a 50 anys dirigida als joves menors de 35, denominada ‘Hipoteca Jove’, que es pot tramitar a través de la Caixa d’Estalvis del Mediterrani (CAM), després del conveni signat amb el municipi madrileny, que admet finançar fins al 100% del valor de l’habitatge. Amb un termini de 50 anys, limita l’edat del titular a 30 anys, amb un període de manca de fins a 24 mesos, pagant un interès nominal del 3,75% durant els sis primers mesos.

Una altra fórmula per sol·licitar aquests préstecs consisteix a acudir a les disposades sota l’acord realitzat entre els poders locals i les entitats financeres

Després d’aquest període, l’usuari pagarà l’Euríbor més un 0,35%, quan als bancs sol rondar el 0,50%. Una altra dels seus avantatges radica que no té comissions d’estudi ni d’obertura i tampoc d’amortització anticipada sempre que aquesta no superi el 25% del capital pendent.

Una altra opció per aconseguir una hipoteques al 100% del valor de la taxació és subscriure la Hipoteca ‘Jove’, que Caja Madrid va acordar amb la Comunitat de Madrid. Precisament, aquest producte ha tingut aquest any un increment de més d’un punt, passant del 2,75% al 3,79%, mentre que el diferencial de l’Euríbor s’ha reduït en dues desenes, del 0,39% al 0,37% sobre el 80% del valor de l’habitatge. Entre els seus avantatges es troba l’exempció de comissions d’obertura. Tampoc es demanen avalistes quan es finança fins al 85% del pis. Poden sol·licitar aquest producte els joves les edats dels quals estiguin compreses entre 18 i 35 anys, i que estiguin empadronats en la Comunitat de Madrid.

AVANTATGES i inconvenients de les hipoteques de llarga durada

Avantatges

  • Permet l’accés a l’habitatge dels més joves.
  • S’aconsegueix el 100% sobre el finançament de l’habitatge.
  • Es paga una quota mensual inferior.
  • Permet disposar de quotes més flexibles.
  • Existeixen crèdits promoguts pels poders públics que ‘suavitzen’ les condicions.

Inconvenients

  • Ajuda a fomentar el sobreendeudamiento familiar.
  • S’allarga el termini d’amortització.
  • Es pagarà durant molt més temps.
  • Seran més els interessos que calgui abonar.
  • Pot hipotecar-te para tota la vida.