Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Indemnitzacions per apagada elèctrica

Les subministradores elèctriques compensen als afectats per un tall amb un descompte en les factures, però aquest no pot superar el 10% de la facturació mitjana anual del consumidor
Per Mayra Bosada 26 de gener de 2008
Img apagon
Imagen: Petr Kovar

Suspendre les classes d’una escola o haver d’ajornar nombroses intervencions quirúrgiques són algunes de les més greus conseqüències de les apagades elèctriques. Però hi ha moltes més que afecten a milers d’usuaris, com que arran d’un tall de subministrament s’espatlli un electrodomèstic o el menjar guardat en la nevera. Les subministradores elèctriques estan obligades per llei a donar un servei de qualitat, per la qual cosa quan s’originen corts de llum per incidències en la infraestructura, com la qual acaba d’ocórrer fa amb prou feines uns dies a Badalona, Sant Adriá de Besós i Santa Coloma de Gramanet, els abonats tenen dret a reclamar i a rebre compensacions. Per aconseguir-les, cal acudir o cridar al servei d’atenció al client de la companyia elèctrica, i fer una reclamació per escrit amb la major premura possible.

Descomptes i indemnitzacions

La legislació actual afavoreix a l’usuari, ja que assenyala amb tota claredat que quan els qui resideixin en una zona urbana es vegin afectats per corts elèctrics que sumeixen més de 6 hores a l’any o 12 interrupcions en el mateix període, tenen dret a rebre algun descompte en la factura del primer trimestre de l’any següent a la incidència. A més, poden sol·licitar un altre tipus de compensació en cas que algun dels seus béns resultés danyat a causa de l’apagada.

La suma de la rebaixa que un consumidor pot obtenir per ser “víctima” d’una apagada es determina en funció de la durada del tall de llum o el nombre d’interrupcions a l’any, i del consum habitual. Segons el Reial decret 1995/2000, es calcula multiplicant la potència que es té contractada per la diferència entre el nombre d’hores que s’ha interromput el servei i el nombre d’hores màximes de tall elèctric que la legislació permet tenir a la companyia subministradora. Aquest descompte no pot superar el 10% de la facturació mitjana anual del consumidor.

Les indemnitzacions són més quantioses com més gran és el nombre d’abonats afectats

El termini que transcorre des que es reclama fins a rebre una indemnització sol ser molt dilatat, encara que el procés va més ràpid -i la compensació sol ser més quantiosa- quan el tall d’energia elèctrica afecta a molts usuaris, com va ocórrer a Barcelona al juliol de 2007, amb més de 300.000 abonats perjudicats. Per aquell apagada, Fecsa-Endesa va haver d’oferir als milers d’afectats descomptes en les factures, i retribucions d’entre 60 i 300 euros quantificades a partir del nombre d’habitants dels domicilis afectats, i de les hores que van passar sense tenir energia elèctrica.

Preparar la reclamació

El primer pas per obtenir un descompte o compensació després d’haver sofert una apagada és reclamar a l’empresa subministradora d’electricitat. Es pot fer de manera presencial en qualsevol de les seves oficines de servei a client, per telèfon o per escrit (tant per correu electrònic com a postal). La majoria de les companyies tenen sistemes d’atenció al client per Internet, com és el cas d’Iberdrola i Endesa, que des de les seves pàgines web reben reclamacions i es comprometen a respondre en 48 hores.

El millor és fer la reclamació per escrit i el més detalladament possible, segons expliquen des de l’Agència Catalana de Consum, que en els últims mesos ha hagut d’aconsellar en nombroses ocasions als consumidors a causa de les contínues apagades que ha patit la xarxa elèctrica de Barcelona. Les reclamacions han d’incloure sempre:

  • Nom i cognoms del titular del contracte (si no coincideix amb el de la persona perjudicada, és necessari demostrar la seva relació amb la mateixa); adreça del domicili afectat i telèfons de contacte.

  • Nombre de contracte, que es troba en el rebut de la llum; així com el nombre de persones afectades per la falta de subministrament.

  • Detalls de l’esdevingut: Especificar les hores i els dies específics en els quals no s’ha tingut energia elèctrica.

  • Peticions particulars: Explicar els danys i perjudicis soferts a causa de l’apagada, i sol·licitar una compensació econòmica d’acord al valor benvolgut del menjar o els aparells elèctrics que hagin resultat danyats a causa del tall. Es pot fer una llista amb els béns danyats i el seu preu benvolgut.

  • Tota la documentació que acrediti els danys: En el cas dels aliments cal adjuntar els comprovants de compra, o fotografies de l’estat en el qual es van trobar després del tall. També cal especificar les característiques de la nevera (marca, model i capacitat). Quant als béns danyats, s’han d’incloure còpies de les seves factures i, si és possible, certificats tècnics o informes pericials dels danys.

  • Dades del compte corrent on es pot ingressar la indemnització, en cas que aquesta sigui autoritzada.

Després de rebre una reclamació, les companyies compten amb un mes de termini per revisar-la, i realitzar el peritatges que estimin oportú en les llars o comerços amb la finalitat d’avaluar els suposats danys. Després d’aquest període, han d’informar per escrit als seus clients sobre l’acceptació o rebuig de la reclamació. Si l’empresa accepta indemnitzar a l’usuari, realitzarà directament la transferència bancària al compte de l’abonat perjudicat.

Sense resposta

En nombroses ocasions, no obstant això, i malgrat l’esforç dels usuaris, la companyia elèctrica no respon a les seves peticions. També pot succeir que l’afectat no consideri adequada la indemnització rebuda. En tots dos casos, l’Institut Nacional de Consum recomana interposar una reclamació en les Oficines Municipals d’Informació al Consumidor, les Juntes Arbitrals, o la Direcció general de Consum de la localitat en què es resideixi.

Per realitzar aquest tipus de tràmit és necessari emplenar les fulles oficials de reclamació que ha de tenir i proporcionar l’empresa. Aquestes són un joc unitari d’impresos autocalcables compost per un foli original destinat a les autoritats competents, una primera còpia de color rosa per a l’empresa, i una segona còpia verda per al consumidor. El reclamant ha d’enviar l’original a l’organisme que correspongui (que pot ser qualsevol de les OMIC) i a partir d’aquest moment s’iniciarà l’actuació pertinent, amb una mediació entre l’usuari afectat i l’empresa per aconseguir un acord satisfactori entre ambdues parts. També, si no hi ha altre remei, es pot interposar una demanda judicial contra el subministrador.

En cas que sigui Endesa la companyia elèctrica que no respon a una reclamació en un termini superior a dos mesos, o si no s’està conforme amb la seva resolució, es pot acudir a www.defensordelcliente.endesa.es abans de fer-ho a les autoritats competents. Es tracta d’una entitat única en el seu tipus creada per l’empresa, però independent d’aquesta, per resoldre aquest tipus de casos, sempre que no s’hagin portat a una junta arbitral o a una instància judicial.

Sense dret a indemnització

No totes les apagades tenen dret a una compensació, ja que les companyies s’emparen en algunes situacions especials referides en el Reial decret 1995/2000, per no indemnitzar als seus clients. Per exemple, no es fan responsables d’interrupcions elèctriques provocades per les accions de tercers o per causes de força major, com poden ser els fenòmens atmosfèrics que no siguin habituals a la zona geogràfica on es produeixi l’apagada.

Tampoc s’indemnitzarà als afectats en els casos en què el tall hagi durat menys de 6 hores, segons la regulació actual, encara que pot haver-hi excepcions si es demostra que va haver-hi danys quantiosos per una apagada de menor durada. Així mateix, la interrupció del subministrament no comportarà indemnització alguna si aquesta s’ha produït per tasques de manteniment de la xarxa, per les quals l’empresa té l’obligació d’avisar als usuaris amb almenys 48 hores d’antelació a través de cartells, cartes o mitjans de comunicació.

Segons la llei, les subministradores no poden tenir a l’any més de 20 microcortes (aquells de durada menor a un minut) en zones urbanes, ni més de 40 en les semiurbanas. En cas que l’empresa no compleixi, i realitzi corts de llum sense avisar, l’usuari té dret al fet que se li apliquin rebaixes, dins del primer trimestre de l’any següent a l’incompliment, la quantia del qual varia en funció de la durada de la interrupció i el nombre de corts breus.