Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Inspeccions d’Hisenda online, què són i com es fan?

Per facilitar tràmits a causa de la crisi sanitària es poden realitzar inspeccions d'Hisenda per videoconferència i altres gestions amb l'Agència Tributària de forma telemàtica
Per Blanca Álvarez Barco 18 de juliol de 2020
Audit 4190944 1920 1594911408 83 63 136
Imagen: Tumisu

Amb motiu de la pandèmia de covid-19, el Govern ha donat el vistiplau a les inspeccions virtuals i altres gestions telemàtiques amb l’Agència Tributària (AEAT). Com es fan? Què suposen per al contribuent? Està fora de perill la confidencialitat? En les següents línies, t’expliquem tot el que has de saber sobre aquests procediments online implantats per facilitar la gestió de diferents tràmits amb Hisenda. Però ara t’avancem dos: han d’explicar sempre amb la conformitat del ciutadà i no cal témer per la seguretat de les dades, ja que compten amb sistemes molt segurs d’autenticació.

Signatura telemàtica d’inspeccions tributàries

Per pal·liar els efectes de la crisi sanitària, els departaments d’inspecció de l’Agència Tributària van promoure les signatures d’actes d’inspecció en remot (sense necessitat de presència física). Aquests nous procediments “s’han utilitzat fonamentalment per a la signatura de les actes de disconformitat“, comenta Arturo Jiménez, director del Gabinet d’Estudis de l’Associació Espanyola d’Assessors fiscals (AEDAF), encara que també per a la signatura d’actes en conformitat en els expedients en els quals existia un acord de devolució a favor del contribuent.

Inspección Hacienda telemáticaImatge: StartupStockPhotos

En opinió de l’expert, “en la mesura que la crisi sanitària desaparegui, es tornaria al sistema anterior de signatura d’actes presencial”. No obstant això, mentre es realitzi aquest tràmit de manera online, convé resoldre alguns dubtes, que buidem a continuació:

  • Què suposen per al contribuent? En relació amb el contribuent, cal indicar que aquests procediments de signatures d’actes “solament s’han dut a terme per a persones jurídiques; no s’han utilitzat per a persones físiques”. I això és així perquè per a les primeres està instaurada l’obligatorietat de notificació electrònica en les seves relacions amb l’AEAT.
  • Et poden obligar a realitzar gestions online? Per al contribuent suposa haver de donar la seva conformitat o “estar d’acord en la utilització d’aquest procediment”. L’AEAT signa l’acta i es remitent pel sistema NEO d’autenticació al contribuent. En cas contrari, sense consentiment del contribuent, no podrà fer-se aquest tipus de signatura i s’haurà d’usar la signatura per compareixença. Per això, cal ser conscients del que es fa i tenir cautela. En aquest cas, la cura que ha de tenir el contribuent és “conèixer prèviament, o al moment de la signatura, el contingut de l’acta que es va a signar”.
  • Està protegida la confidencialitat? El fet que el contribuent hagi de prestar el seu consentiment ja és un primer filtre, però en tots aquests procediments s’ha de treballar per assegurar l’autoria, autenticitat i integritat. Tot això a través dels certificats digitals i dels diferents sistemes d’autenticació que s’empren en la forma de relacionar-se amb l’AEAT.

Inspección onlineImatge: Tumisu

Visites virtuals de la inspecció tributària

Què succeeix si el que es necessita no és una signatura d’acta, sinó dur a terme una inspecció? Com explica Jiménez, en el Reial decret-llei 22/2020, de 16 de juny, es va modificar la normativa per poder realitzar inspeccions i visites virtuals, mitjançant videoconferència per part dels òrgans d’inspecció de l’AEAT, i poder instruir diligències de continuïtat del procediment inspector.

En concret, la disposició final primera i segona inclouen novetats en les actuacions en els procediments tributaris; s’incorporen els mitjans digitals en els procediments d’aplicació dels tributs. D’aquesta manera, s’eviten costos de desplaçaments “per determinats requeriments de la inspecció quan l’actuari es trobi en una província diferent al del contribuent” i, per descomptat, es produeix cert estalvi en els costos.

En qualsevol cas, “també en aquestes visites virtuals és necessari el consentiment del contribuent o el seu representant”, assenyala l’expert d’AEDAF, qui reconeix que caldrà posar el focus en una correcta protecció de dades i en què la utilització de les noves tecnologies “no suposi cap minvament en les garanties i drets dels contribuents”.

Altres videoconsultas amb Hisenda

Fora de l’àmbit de la inspecció tributària, els òrgans de gestió de l’AEAT han instaurat també un sistema d’ajuda i consulta per videollamada (mirar aquí) per a la resolució de dubtes dels propis contribuents, i no pels seus representants o assessors.

Els judicis, també telemàtics

Com succeeix en el cas d’Hisenda, a causa de la crisi suscitada pel coronavirus, la celebració de judicis serà preferentment online durant almenys els tres mesos següents per fi de l’estat d’alarma, segons assenyala el Reial decret 16/2020. El Consell General del Poder Judicial ha elaborat una guia amb les pautes que han de seguir-se, sempre “amb el ple respecte als principis i garanties que estableixen les lleis”.