Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Interessos al 0%: bona o mala notícia?

Si els bancs i caixes continuen reticents a donar crèdit, una baixada dels tipus al 0% tindria un efecte molt limitat
Per roserblasco 21 de maig de 2009
Img ceroporciento

Si fa a penes nou mesos un prestigiós economista, un periodista financer o un expert en negocis hagués assegurat que el Banc Central Europeu anava a baixar els tipus d’interès fins a arribar, al maig de 2009, a l’1%, molts li haurien titllat de boig, igual que si hagués pronosticat la fallida de Lehman Brothers, la nacionalització d’empreses als EUA o la intervenció bancària per part dels estats de llarg a llarg del planeta. Avui dia és una realitat amb la qual convivim, amb una gravetat que potser ningú va imaginar, de la qual pocs es lliuren i en la qual les prediccions més negatives han estat sobrepassades amb escreix. Fins ara, les autoritats monetàries no han pogut més que atenuar els danys de la crisi i evitar que les economies es col·lapsin prenent decisions com augmentar la liquiditat dels ciutadans per mitjà de mesures com la baixada dels tipus. Als Estats Units ja se situen entre el 0% i el 0,25%, i en els cercles financers s’especula amb la possibilitat que això mateix succeeixi a Europa, perquè el Banc Central no ha descartat noves baixades. Quines conseqüències tindria aquesta decisió per a l’economia domèstica dels espanyols?

Efecte limitat

Efecte limitatLa lògica que dominava el món econòmic fins fa poc més d’un any faria pensar que la baixada dels tipus fins a cotes pròximes al 0% repercutiria en la concessió, per part dels bancs, de crèdits més barats. Això al seu torn incidiria en un major consum, perquè els ciutadans podrien comptar amb liquiditat i retornar els diners sense haver de pagar uns interessos molt elevats. L’augment de les compres generaria una major producció d’articles que incentivarien la creació d’ocupació. Però aquestes fórmules ja no són vàlides, entre altres coses perquè va ser aquest model el que va contribuir a crear la crisi que ara sofrim. La gran facilitat amb la qual s’obtenia un crèdit o una hipoteca fa uns anys va fomentar un consumisme voraç que, si bé va fomentar un creixement econòmic històric, avui ha mostrat la seva cara més amarga: l’endeutament familiar.

Per molt que el Banc Central Europeu acostés els tipus al 0% -un pronòstic que no és forassenyat, perquè l’entitat que dirigeix Jean Claude Trichet ja va anunciar la possibilitat que continuessin descendint- si els bancs i caixes d’estalvi continuen reticents a donar crèdits aquesta baixada tindria un efecte molt limitat. De fet, des d’octubre de 2008 els tipus han caigut a Europa des del 4,5% fins a l’1% d’aquest mes de maig, però la retallada no ha repercutit en els crèdits al consum en els quals es continua pagant un interès similar, superior al 10%. Això es deu, en part, a la cautela amb la qual les entitats financeres atorguen els crèdits, així que els requisits per a obtenir-los s’han endurit. A més, l’elevada morositat -amb milers de famílies en la corda fluixa i la incertesa de no saber fins quan mantindran el seu treball- i el consegüent temor al fet que el client no respongui, ha fet que pugin el diferencial que abans cobraven als titulars -el percentatge que demanen a més de l’Euribor-. D’aquesta forma, els qui accedeixin a un préstec estaran pagant, d’alguna manera, la seva potencial morositat i de la d’altres clients.

Un interès al 0% faria descendir encara més la rendibilitat dels dipòsits

En el que sí que podria repercutir una hipotètica caiguda dels tipus fins al 0% és en la rendibilitat dels dipòsits, com ja ha succeït en els últims mesos. Si fins a principis de 2009 era encara freqüent veure com les entitats financeres es barallaven per captar els diners dels clients amb una remuneració pròxima fins i tot al 5% TAE (Taxa Anual Equivalent), en l’actualitat aquesta xifra s’ha reduït molt. La baixada de tipus que ha dut a terme el Banc Central Europeu no ha beneficiat en absolut als qui tenien els seus diners en un termini fix, perquè els rèdits que obtenen ara són notablement inferiors als que tenien fa un semestre. Fins i tot aquelles caixes d’estalvi que posen a la disposició dels seus clients interessis més alts són mirades amb desconfiança i des de la competència se’ls acusa de tenir molta necessitat de diners per a oferir interessos tan elevats. Una nova baixada de tipus, probablement, no ajudaria massa als qui tenen els seus diners en el banc.

Hipoteques

L’altre gran sector sobre el qual repercutiria la baixada dels interessos fins al 0% seria en el de les hipoteques, encara que en aquest sentit també cal tenir en compte diversos aspectes com quan es va contractar, si es va fer a tipus fix o variable, i, sobretot, si es va signar un sòl de caiguda de l’Euribor. Les famílies que van contractar la seva hipoteca a tipus variable van sofrir la pujada de l’interès fins al 4,5%, amb el paral·lel ascens de l’Euribor. Ara que han caigut en picat, també s’han beneficiat de la baixada de l’índex europeu -encara que en molts casos ho han fet a un ritme inferior-. El lògic és que si els tipus continuessin disminuint en els pròxims mesos fins al 0%, també ho hauria de fer la quota mensual que paguen els ciutadans per a comprar el seu pis. No obstant això, alguns consumidors van signar en els seus contractes un topall de caiguda dels tipus, segons el qual, per molt que baixés l’Euribor, els clients no depassarien a la baixa el límit fixat. És a dir que, encara que els tipus al 0% arrosseguessin a l’Euribor a quotes més baixes, aquestes persones no pagarien menys per la seva hipoteca.

Amb interessos al 0% caldria tenir en compte quan es va contractar la hipoteca, si es va fer a tipus fix o variable, i si es va signar un “sòl”

També cal tenir en compte als qui intenten aconseguir un préstec per a la compra d’habitatge. Encara que l’Euribor també ha descendit del 4,82% el mes d’octubre al 1,6% en el qual se situa al maig, els qui s’acosten al banc a demanar una hipoteca no noten una baixada paral·lela en els interessos. Si a la tardor de 2008 calia pagar de mitjana el 5,38%, a l’abril aquest percentatge se situava en el 3,91%. Així que la baixada no és ni molt menys equiparable. Igual que succeeix amb els crèdits al consum, són aquests nous clients els que paguen el temor dels bancs a prestar diners, és a dir, davant la possibilitat que uns altres no abonin les seves quotes, els qui ara signin una hipoteca costegen possibles impagaments aliens.

Així, tampoc sembla que una nova baixada de tipus fins al 0% pogués tenir uns resultats espectaculars si no se li uneixen altres factors. En general, serien les entitats financeres, i no sols les autoritats europees, les que haurien de “moure fitxa” si el que es desitja és reactivar l’economia. Però bancs i caixes vetllen pels seus interessos econòmics i es neguen a córrer riscos que consideren elevats, actitud que repercuteix en tota l’economia, de manera especial en aquells sectors que depenen en gran manera del finançament, com els de l’automòbil o l’habitatge.