Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Interpretar una factura

És essencial saber desentranyar el significat d'una factura per poder detectar errors i, a més, conèixer la despesa dels serveis, els interessos dels comptes o el total cobrat per treballar
Per José Ignacio Recio 6 de agost de 2014
Img facturas hd
Imagen: David Morris

A pesar que el 59% dels estudiants espanyols té un compte bancari i el 41% obté diners fent petits treballs en vacances, un de cada sis alumnes al nostre país no sap interpretar una factura, segons l’últim informe PISA, que analitza les habilitats financeres de joves entorn de 15 anys d’un total de 18 països. Aquesta aptitud és especialment alarmant quant a possibles actuacions com a reclamacions davant un servei o l’elaboració d’un pressupost mensual. Per això, com s’assenyala a continuació, és essencial desenvolupar aquestes habilitats, doncs, en cas contrari, s’és procliu a no detectar els possibles errors que apareguin en les factures i a desconèixer la veritable despesa dels serveis rebuts o el total que es cobra per treballs realitzats, una vegada descomptats impostos i una altra sèrie de deduccions en la nòmina.

Per què és beneficiós interpretar les factures?

Conèixer les factures és molt important, no solament per afavorir una cultura financera entre els ciutadans, sinó perquè aquests coneguin en realitat el que paguen, la qual cosa cobren de la seva empresa i per disposar d’una informació plena sobre tots els moviments que repercutiran en el seu comptecorrent . Els principals beneficis d’interpretar de forma correcta les factures es deriven de les següents actuacions:

 • És el passaport per formalitzar qualsevol queixa o reclamació davant l’entitat emissora dels mateixos, per qualsevol circumstància.

 • Permet una major planificació al pressupost mensual, en conèixer amb més detall les despeses que es tindran en cada període.

 • Ajuda a conèixer millor quina variables i impostos s’aporten als rebuts i a millorar la capacitat d’anàlisi per canviar d’oferta o anar-se a una altra companyia en els serveis liberalitzats.

 • En disposar d’una major cultura financera, serà més fàcil detectar qualsevol error o anomalia en algun dels rebuts emesos i reclamar-ho a l’emissor.

 • Serà més difícil que qualsevol incidència no contemplada en el contracte es reflecteixi en contra dels interessos dels usuaris.

 • Es podrà descobrir amb més ágilidad qualsevol canvi en el consum, amb el que podrà aplicar-se una òptima estratègia d’estalvi per als propers mesos.

 • És l’instrument definitiu per presentar alguna reclamació davant terceres instàncies (arbitratge, defensa dels consumidors, òrgans de consum…) davant qualsevol incidència que vagi en contra dels interessos dels usuaris.

Quins aspectes tenir en compte en cada factura

Per millorar el coneixement a l’hora d’escodrinyar una factura, cal tenir algunes nocions bàsiques, almenys sobre els rebuts més habituals amb els quals s’està més familiaritzat.

 • Nòmines: no és el mateix el salari brut que el net, així com les deduccions que conformaran aquest document.

 • Rebuts de compra: haurà de reflectir la quantitat aportada i la seva devolució, amb la corresponent aplicació dels impostos, així com si s’ha efectuat el pagament amb targeta o en metàl·lic.

 • Factura d’aigua: seran objecte de facturació la quota fixa o de servei, quota variable o de consum, recàrrecs especials, drets d’escomesa, quota de contractació, cànons, fiances i serveis específics.

 • Factura elèctrica: hi ha diversos conceptes importants que han de conèixer-se per interpretar el rebut i que es refereixen al terme fix de potència, energia consumida, imposat sobre electricitat, lloguer d’equips de mesura, IVA i origen de l’electricitat.

 • Factura del gas: s’inclouran els següents conceptes en cada rebut que passi la companyia, com el tipus de contracte, consum, terme fix, IVA i altres productes facturats

 • Factura telefònica: es detallen els serveis contractats, ja sigui Internet, telefonia, televisió, etc. D’altra banda, també s’especificarà el consum i, al final, el valor total que cal pagar.

Les finances a l’escola

La Comissió Nacional del Mercat de Valors i el Banc d’Espanya han presentat un Pla d’Educació Financera. El seu objectiu és contribuir a la millora de la cultura financera dels ciutadans, dotant-los d’eines, habilitats i coneixements per adoptar decisions financeres informades i apropiades, tenint sempre en compte les seves necessitats, la seva situació individual o familiar i els riscos que assumeixen.

Són vàries les entitats financeres que ja s’han adherit a aquest programa educatiu i que ofereixen als seus clients informació sobre moltes de les operacions que admeten en les seves relacions amb el seu banc o caixa, i que van des de l’endeutament fins al préstec hipotecari, passant pels productes d’estalvi i d’inversió. I tampoc falten altres temàtiques més específiques com la planificació de la jubilació, assegurances i previsió, productes bancaris operatius d’estalvi i finançament i prestacions per desocupació, entre els més destacats.