Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Invertir a Amèrica Llatina

La borsa llatinoamericana puja més d'un 40% enguany i les seves perspectives són favorables, però és un mercat de risc adequat per a inversors agressius i amb coneixements financers
Per Gracia Terrón 16 de desembre de 2007

Amèrica Llatina s’ha convertit en els últims anys en una de les regions de major bonança econòmica. Des de 2003, el PIB d’aquest mercat ha crescut a ritmes anuals del 5%, la qual cosa contrasta amb el creixement mitjà del 3% de l’economia espanyola o del 2% de la zona euro. Malgrat la seva inestabilitat política i social, les seves perspectives econòmiques són molt favorables. Per aquest motiu moltes empreses espanyoles apostin per incrementar les seves inversions en la zona. Però un petit inversor, com es pot beneficiar? Des del punt de vista de la inversió particular, és una de les opcions més rendibles dels últims anys. En el que va de 2007, l’índex Latibex, que agrupa les principals empreses de la regió, puja un 44%, enfront del 8% que guanya l’Ibex o el discret 2% que s’anota l’Euro Stoxx. Els petits accionistes poden participar acostant-se a la borsa llatina o a través dels nombrosos fons d’inversió especialitzats. En qualsevol cas, convé tenir en compte que es tracta d’un mercat de risc, només apte per a inversors amb certa qualificació i un perfil d’inversió agressiu.

Què és el Latibex?

Què és el Latibex?Latibex és l’únic mercat internacional que conté específica i únicament valors llatinoamericans. Va néixer al desembre de 1999, va ser aprovat pel Govern espanyol i està regulat sota la Llei del Mercat de Valors espanyola. Invertir en Latibex és una bona manera de canalitzar de manera eficaç les inversions europees cap a Llatinoamèrica, perquè permet als inversors europeus comprar i vendre accions de les principals empreses llatinoamericanes a través d’un únic mercat, amb un únic sistema operatiu de contractació i liquidació i en una sola divisa: l’euro. El seu funcionament és igual al de la bossa espanyola. De fet, tots els valors que cotitzen en Latibex es contracten i liquiden com qualsevol valor espanyol. En els últims anys, els petits inversors han incrementat el seu interès per aquest mercat i només en 2006, el seu volum de contractació va superar els 500 milions d’euros, gairebé un 50% més que l’any anterior.

Latibex permet als inversors europeus comprar i vendre accions de les empreses llatinoamericanes a través d’una sola divisa: l’euro

En l’actualitat, cotitzen en l’índex Latibex 38 valors de vuit països diferents: l’Argentina, el Brasil, Xile, Mèxic, Costa Rica, Puerto Rico, Veneçuela i el Perú. Malgrat aquesta varietat, els qui suporten la major part del pes de l’índex són les companyies de dos països: el Brasil (amb 20 empreses cotitzades en l’índex) i Mèxic, amb nou empreses. Aquest és un factor molt important per a l’inversor particular ja que, en l’actualitat, el Brasil i Mèxic són, precisament, dues dels països que millors perspectives presenten per als pròxims anys.

Per què invertir a Llatinoamèrica?

Llatinoamèrica manté atractiu com a forma d’inversió donades les favorables expectatives de creixement que presenten les seves principals economies, factor que pot també impulsar el seu mercat de valors. Marisa Mazo, directora d’estratègia d’inversió d’Estalvi Corporació, estima que el PIB de Llatinoamèrica en 2008 aconseguirà el 4,5 per cent, enfront del 2,2 per cent previst per a la zona euro, el 2,7% per a Espanya o el 1,9% dels Estats Units.

En qualsevol cas, no tots els països presenten el mateix horitzó positiu. Segons l’informe sobre el Panorama d’Inversió Espanyola a Llatinoamèrica elaborat pel IE Businees School-Gavin Anderson & Company fa només unes setmanes, les millors expectatives d’evolució econòmica per a 2008 segons aquestes empreses les té Mèxic, seguit de Xile, el Brasil i Colòmbia, mentre que les menors les tenen Veneçuela i Bolívia.

Des del punt de vista de la inversió, els analistes borsaris i les gestores de fons recomanen, sobretot, centrar-se en el Brasil i Mèxic. Segons els analistes de la gestora Schroders, “la fortalesa econòmica de l’economia brasilera continua. En termes generals, les valoracions són raonables, i el creixement dels beneficis continua sent sòlid”. L’entorn macroeconòmic continua sent positiu malgrat la recent pressió inflacionista i la pausa en les retallades dels tipus d’interès del banc central, segons assenyalen.

Pedro Mas, director d’inversions de Banif Gestió, opina que aquests mercats emergents estan sortejant bé les turbulències financeres. El seu dinamisme, les baixes primes de risc en perspectiva històrica i la calor que continuaran aportant al comerç mundial constitueixen, en la seva opinió, “una vàlvula de fuita per a l’economia global davant un hipotètic escenari recessiu als EUA En el cas de Llatinoamèrica, el PIB s’estima que creixerà de nou per sobre del 4,5% en 2008. La nostra aposta preferent dins d’aquest espectre és el Brasil”.

En la gestora Threadneedle mantenen també una visió positiva cap al mercat del Brasil, entre altres motius, per “els alts beneficis que estan aconseguint les seves empreses”, segons comenten els analistes de la signatura.

Els riscos

Malgrat les perspectives favorables, l’inversor no ha d’oblidar que acostar-se a la borsa de qualsevol mercat implica risc i que es pot perdre part dels diners. En aquest cas, convé tenir en compte, a més, les particulars incerteses que afecten a Amèrica Llatina. Com tot mercat emergent, el risc d’invertir a Llatinoamèrica és significativament major que el d’invertir en un mercat desenvolupat. Per aquest motiu les inversions en aquesta zona només siguin recomanables per a inversors de perfil agressiu, que puguin o estiguin disposats assumir riscos, i amb certs coneixements econòmics. Històricament, s’ha demostrat que aquest tipus de mercats sofreix caigudes més severes en etapes de crisis. Encara que la visió positiva predomini sobre la negativa a l’hora de valorar l’avenir d’aquestes economies, existeixen certs riscos que convé tenir en compte.

El risc d’invertir a Llatinoamèrica és significativament major que el d’invertir en un mercat amb menys situacions de crisis

Segons els experts, una crisi financera és un escenari poc probable ja que la majoria dels països estan relativament ben posicionats per a evitar els escenaris més adversos. Consideren que Amèrica Llatina està sortejant amb notable solvència les turbulències financeres posant de manifest que, enfront del tradicional contagi a través dels canals financers internacionals, actualment, el principal risc per a la regió resideix en les seqüeles indirectes sobre el cicle d’activitat global.

No obstant això, un refredament sever de l’expansió mundial comportaria una deterioració dels termes d’intercanvi, dels indicadors externs i dels comptes públics, segons s’assegura en l’últim Observador Econòmic Financer de Llatinoamèrica. Aquest mateix informe afegeix que les conseqüències serien desiguals entre països, depenent dels vincles directes amb els EUA, de la complementarietat amb la Xina, del marge de la política monetària i de la capacitat de la demanda interna per a sostenir l’activitat.

El Servei d’Estudis considera que els efectes potencials d’un augment de l’aversió al risc sobre les variables externes i financeres serien més febles per a Amèrica Llatina que en els episodis de 1994, 1998, 1999 i 2001.

Sectors i valors de major interès

Resulta especialment important anar amb compte en seleccionar els títols en els quals invertir. Les seves companyies reflecteixen, en major o menor mesura, la situació de crisi que es viu en nombrosos països de la zona. Quant a sectors, les companyies que presenten millors perspectives continuen sent les relacionades amb el món de les matèries primeres. Precisament, en l’índex Latibex aquest segment és el que major peso ocupa en el mercat. Destaquen, sobretot, les signes petrolieres, mineres i dedicades a l’extracció de materials bàsics. Els alts preus que ha aconseguit el petroli conviden a pensar en un escenari de majors guanys per a companyies que basen la seva activitat en l’extracció, producció i distribució de cru. En el que va d’any, els valors miners i metal·lúrgics han experimentat una evolució particularment bona. Accions mineres com a Val do Riu Dotze, del Brasil, o la petroliera Petrobras (també brasilera) s’anoten enguany guanys del 92 i el 80% respectivament.

El preu que ha aconseguit el petroli crea un escenari de guanys per a companyies que basen la seva activitat entorn de l’or negre

Un altre criteri important que ha de marcar la selecció de valors és triar companyies grans (denominades blue xips), amb ingressos recurrents i solidesa en els seus comptes. Alguns importants blue xips del mercat llatinoamericà són les companyies mexicanes i brasileres TELMEX, Amèrica Mòbil, BBVA Bancomer i GF Banorte, els últims resultats del qual no han decebut als experts.

Fons d’inversió llatins

Una altra manera d’acostar-se al mercat llatinoamericà que requereix menys coneixements sobre borsa és fer-lo a través de fons d’inversió. En aquest cas, es deixa en mans de gestors professionals l’administració del patrimoni. En l’actualitat, a Espanya es comercialitzen 137 fons que inverteixen a Amèrica Llatina. En el que va d’any acumulen uns guanys del 25%, però hi ha productes que superen amb escreix aquesta marca. Destaquen, sobretot, els productes que inverteixen principalment en companyies del mercat brasiler. És el cas del fons HSBC Latinoamerica Freestyle, que acumula uns guanys del 44%, l’EMIF el Brasil Loaf o el Parvest el Brasil, amb guanys que ronden el 40 per cent.

Les gestores internacionals són molt actives en la comercialització d’aquesta mena de productes (destaquen KBC Asset Management, DWS Investments, BNP Paribas, HSBC, ABN Amro…), però també hi ha moltes entitats espanyoles que en els últims anys han apostat per la comercialització d’aquesta mena de fons especialitzats. Banc de Santander, per exemple, comercialitza el fons “Santander Llatinoamèrica”, que guanya un 29% des de principis d’any, la Caixa d’Estalvis del Mediterrani compta amb el fons “CAM Iberoamèrica”, també amb una rendibilitat del 30% des de gener, Invercaixa Gestió (de La Caixa) distribueix el “Foncaixa Borsa Llatinoamericana” (que s’apunta guanys del 23% des de gener)…

En qualsevol cas, realitzar una aposta decidida per fons de renda variable emergent suposa també assumir un risc de mercat considerable. L’inversor ha de saber que ningú li garanteix guanys segurs, i que ni tan sols és possible garantir que l’escenari amb el qual es planteja la inversió (amb perspectives econòmiques favorables), pugui fer-se fallida davant qualsevol fet inesperat.