Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Invertir en divises

La compravenda de moneda és més avantatjosa i precisa menys capital inicial que les operacions amb accions
Per José Ignacio Recio 3 de novembre de 2008
Img divisas
Imagen: Paul Falardeau

La negociació intradía al mercat de divises és una alternativa real a les operacions borsàries en aquest mateix interval temporal, sobretot quan la renda variable internacional està plena d’incerteses i els estalviadors es plantegen deixar aquest mercat financer per acudir a fórmules d’inversió que els reportin més alegries. La inversió intradía és, en molts aspectes, més avantatjosa fins i tot que la compra d’accions o futurs, ja que es pot operar les 24 hores del dia i requereix molt menys capital inicial que la negociació amb accions. Encara que també té inconvenients, com el fet de ser un mercat desconegut per a gran part dels usuaris financers.

El mercat de divises és conegut com a “interbancari” perquè històricament ha estat controlat per les institucions bancàries (bancs centrals, bancs comercials i bancs d’inversió). No obstant això, en els últims anys ha crescut de manera espectacular el percentatge d’altres participants. Si fins fa poc temps no eren moltes les entitats que proporcionaven aquesta forma d’inversió, aquesta comença a activar-se dins de la llista de serveis financers que ofereixen bancs i caixes d’estalvi als seus clients, i fins i tot es dissenyen promocions perquè els petits i mitjos inversors prenguin contacte amb aquest mercat. Amb aquesta nova línia d’actuació de les entitats, un usuari pot realitzar operacions intradía amb divises, triant la moneda que consideri més oportuna d’entre les quals disposi la seva entitat. Les més importants (dòlar nord-americà, lliura esterlina, franc suís…) es poden trobar en la majoria de les ofertes, encara que cada banc opera amb un determinat nombre de divises.

Les divises més negociades són les dels països amb governs estables, bancs centrals amb certa influència i baixa inflació

Les divises més negociades -o més “líquides”- són les dels països que tenen governs estables, posseeixen bancs centrals amb certa influència, i baixa inflació. La majoria de les operacions, doncs, es refereixen en l’actualitat a la compra i venda del dòlar nord-americà, el ien japonès, l’euro, la lliura britànica, el franc suís, el dòlar canadenc i el dòlar australià.

Les característiques del mercat

El servei intradía per a divises permet obtenir beneficis a través de la correcta anticipació de la tendència d’una divisa en una sessió. En funció de la fluctuació esperada d’una determinada divisa, es pot comprar o vendre per després realitzar l’operació inversa a un preu menor o major, respectivament. D’aquesta forma, amb una inversió reduïda es poden obtenir importants beneficis en el cas que es compleixin les expectatives que l’inversor té sobre el comportament de la divisa en qüestió durant la sessió. Per contra, una evolució desfavorable pot traduir-se en fortes pèrdues. Operar al mercat interbancari porta aparellats considerables riscos pels quals l’usuari ha d’estar preparat, i assumir que es tracta d’una inversió altament especialitzada. Si no es coneix bé la seva mecànica, aquest mercat pot resultar perillós per als interessos de l’inversor.

El mercat de divises no tanca i la seva operativa comença tots els dies a Àsia per després traslladar-se a altres punts del món, a mesura que comença la jornada de negocis als centres financers: Europa primer, i Estats Units després. A diferència dels altres mercats, els inversors poden operar en resposta a les fluctuacions de les divises -causades per qüestions econòmiques, socials o polítiques- al moment que ho desitgin, tant si és de dia com de nit.

Amb una inversió reduïda es poden obtenir importants beneficis, encara que quan hi ha pèrdues aquestes són també pronunciades

Per poder operar en aquest mercat només és necessari donar-se d’alta en el servei que tingui l’entitat per realitzar tals operacions, i establir un límit de risc màxim per a una sessió -topi que en cap cas es podrà depassar, encara que si es desitja augmentar es pot sol·licitar directament al banc-. Quan un client desitja donar-se de baixa en el servei, pot fer-ho al moment que desitgi, sempre que tingui totes les posicions tancades. El percentatge d’efectiu que cal aportar per obrir una posició es determina per a cadascuna de les divises en funció de la variació del preu i de la volatilitat de la moneda. Es reté al moment d’introduir l’ordre d’obertura de posició, sigui aquesta una compra o una venda.

En les operacions de compra i venda al comptat la banca on line, que és qui majoritàriament comercialitza aquestes operacions, no cobra cap tipus de comissió, mentre que en les operacions intradía, tant en obertura com en tancament, aplica una tarifa de 12 euros en quantitats inferiors a 18.000 euros, i de 12 euros més el 0,05% sobre l’import de l’operació quan s’excedeix aquesta xifra. Es cobra, a més, una altra comissió per als casos en els quals el client deixa una posició oberta i el banc o caixa d’estalvis ha d’introduir una ordre a mercat per tancar-la, en aquest cas és de 30 euros més el 0,20% sobre l’import de l’operació.

Ordres stop

Igual que ocorre amb la renda variable, en aquesta fórmula d’inversió també es poden donar ordres stop. Aquest procediment, de gran utilitat per a l’inversor, permet a aquest definir un criteri de parada de pèrdues (stop-loss) o recollida de beneficis (stop-profit) per a una posició determinada. Té les següents característiques:

 • Poden introduir-se condicions sobre la posició oberta existent no ordenada a tancament.
 • En l’ordre stop s’estableix un preu i una condició d’activació (major o igual/menor o igual) i s’informa sobre l’efectiu i preu límit que ha de tenir l’ordre que es generi quan es compleixi la condició.

 • És possible introduir tantes ordres stop com vulgui l’usuari, de manera que poden definir-se diferents nivells de parada de pèrdues i recollida de beneficis amb només introduir diverses ordres, cadascuna d’elles per l’efectiu que es desitgi.

 • En complir-se la condició d’activació, l’ordre stop generarà automàticament una ordre limitada al preu establert i per l’efectiu indicats.

 • Les ordres stop no estan vinculades a una ordre d’obertura en concret, sinó a la totalitat de la posició. En el cas que existeixin vàries, s’activarà una o una altra depenent de l’evolució del preu, i sempre que existeixi efectiu pendent en la posició del client.

 • És possible que es compleixi la condició d’activació d’una ordre stop però no hi hagi efectiu suficients en la posició en aquest moment, a causa d’un o diversos motius: la posició ja està tancada, s’han donat d’alta ordres de tancament per la totalitat o part de la posició, o s’ha complert la condició d’activació d’altres ordres d’aquestes característiques i s’han generat ordres limitades per la totalitat o part de la posició. En aquests casos, l’ordre stop quedarà sense efecte íntegrament.

Fiscalitat de les divises

El tractament fiscal de les ordres de divises introduïdes a través dels serveis que operen amb aquests actius financers no és diferent del que rep qualsevol altra ordre; s’aplica en el càlcul de les plusvàlues de les vendes el mètode denominat “FIFO”. És a dir, es considera que s’està venent la divisa la data de la qual d’adquisició sigui més antiga, independentment del compte corrent i entitat en què el client la tingui dipositada.

Aquest mètode es basa en l’apreciació que el primer que entra és el primer a sortir, per aquest motiu la seva apreciació s’adapti més a la realitat del mercat, doncs empra una valoració basada en costos més recents.

LES PAUTES D’INVERSIÓ

Quan es pren la decisió d’operar mercats tan especialitzats com l’interbancari s’ha de tenir en compte la importància de protegir-se. Algunes pautes que s’han de seguir per operar al mercat de divises són:

 • Posseir un profund coneixement dels mercats de divises.
 • Conèixer que tanquen un potencial de pèrdua en funció de l’evolució dels mercats.

 • Tenir en compte que exigeixen la constant vigilància de la seva posició oberta i una actuació diligent per recollir els beneficis o, si escau, limitar les pèrdues tancant la posició.

 • Saber que poden ser temporalment suspeses si la situació dels mercats o la posició global oberta així ho recomana.

 • Tenir en consideració que hi ha comissions especials de gestió en el cas concret que l’entitat financera es vegi obligat a actuar en nom del client per tancar les posicions que romanguin obertes al final de cada sessió, que sol ser de 30 euros més una miqueta per cent determinat sobre la quantitat invertida.