Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Ja no puc pagar la meva targeta de crèdit, què faig?

Si no es pot pagar la targeta, a més de deixar d'usar-la i parlar amb l'entitat per a buscar una solució, convé reduir despeses i augmentar ingressos per a saldar el deute
Per Pablo Pico Rada 2 de novembre de 2012
Img cartera
Imagen: sanja gjenero

Els nivells de morositat del crèdit concedit per les entitats financeres a empreses i famílies es troben en màxims històrics: superen el 10%, tal com reflecteix l’Associació Hipotecària Espanyola (AHE). I en els crèdits personals i les targetes, la taxa de morositat s’eleva per sobre del 14%. Aquestes dades s’expliquen per la magnitud de la crisi, amb un de cada quatre treballadors en atur i on el 35,9% de les llars espanyoles no té capacitat per a afrontar despeses imprevistes, segons xifres de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Aquestes dificultats econòmiques accentuen l’ús del finançament per a fer front a les despeses, la qual cosa pot derivar en situacions d’impagament del crèdit, com el de les targetes. Aquest article tracta de resumir els passos que s’han de donar quan ja no és possible pagar la targeta de crèdit.

1. Estudiar i planificar els comptes personals

Quan no pot fer-se front al pagament de la targeta de crèdit, convé afrontar el problema des del primer moment, perquè el deute no s’incrementi amb rapidesa. En deixar de pagar, les entitats procedeixen al cobrament d’interessos de demora, en general molt elevats. A més, caldrà fer front a les comissions per reclamació de rebuts impagats de targetes de crèdit, d’uns 30 euros de mitjana. Si bé, tots dos imports es calculen en funció del contracte.

El primer pas és deixar d’usar targetes que permeten disposar de més diners prestats

El primer pas és deixar d’usar targetes que permeten disposar de més diners prestats. En ajornar el pagament de les compres amb les targetes de crèdit, s’aplica un tipus d’interès mitjà d’entre el 14% i el 25% TAE. Per tot això, és aconsellable començar a planificar els comptes personals per a no incórrer en números vermells i començar a solucionar el deute. Per a equilibrar els comptes caldrà:

 • Reduir les despeses

  Els experts aconsellen afrontar la situació particular i, a partir d’ella, planificar. Cal considerar les despeses i calcular, amb els ingressos amb els quals es compta, el pressupost familiar. Per a això, es fa un llistat amb totes les despeses, jerarquitzant des dels més necessaris fins als superflus.

  En primer lloc caldrà anotar i pagar els béns susceptibles d’embargament i acabar amb les despeses menys importants. Algunes d’aquestes reduccions poden dur-se a terme per un temps determinat, fins que la situació es resolgui, però altres mètodes d’estalvi poden ser molt útils sempre.

 • Intentar augmentar els ingressos

  És l’altra pota, al costat de les despeses, que equilibra l’economia familiar. En la mesura que sigui possible, i malgrat la dificultat actual, cal buscar ingressos alternatius amb els quals poder pagar el deute com més aviat millor, perquè no continuï incrementant-se.

2. Dirigir-se a l’entitat

Quan no és possible sufragar la quota o el deute de la targeta de crèdit, els experts recomanen acudir immediatament a l’entitat financera i intentar negociar una solució. Convé dirigir-se a ells en primera instància, abans que l’impagament sigui efectiu, per a mostrar així voluntat de pagament i trobar una sortida pactada.

 • Negociar el préstec

  En essència, es tracta de sol·licitar temps. Al banc li interessa buscar solucions, perquè sempre preferirà cobrar, encara que sigui en més temps, però fer-ho, a rebre res. Convé presentar un pla de pagaments, ajustat i realista, detallant quant pot pagar-se cada mes i per quant temps, fins a recuperar les quotes anteriors.

  Si la situació és de dificultats financeres transitòries, i es compta amb un bon historial en l’entitat, sense morositat, és més fàcil negociar i obtenir unes condicions més avantatjoses. Les possibilitats passen per sol·licitar uns mesos de manca de capital, durant els quals només es paguen interessos, o bé allargar el termini d’amortització del préstec. En tots dos casos, la quota mensual es redueix i les probabilitats de fer-li front s’incrementen.

  Si la situació no és transitòria, és recomanable estudiar molt bé totes les opcions i ajustar molt amb un pla de pagaments que l’entitat pugui valorar. En qualsevol cas, en general, el deute augmentarà.

 • Reagrupar el deute

  Una altra possibilitat és reagrupar el deute o sol·licitar un préstec personal. Passa per agrupar el crèdit i les targetes en un crèdit amb una sola quota. Hi ha dues opcions: a través dels bancs o amb capital privat. En el mercat actual, molt poques entitats ofereixen crèdits per a reunificar deutes, però seria la millor i l’opció més segura, en estar regulades pel Banc d’Espanya.

  L’idoni és anar a l’entitat particular on es tingui el deute o bé a bancs que ofereixin reagrupació de deutes entre els seus serveis. Reunificar el deute en un préstec personal permetrà fer front al que es deu en un termini de temps més llarg i amb un tipus d’interès molt més baix que l’aplicable en ajornar el pagament de la targeta. Si s’acudeix al capital privat d’empreses o particulars per a reunificar els deutes, les seves condicions i interessos són més durs que els de les entitats financeres, encara que el seu avantatge és que consisteix en l’única possibilitat per a persones que formen part de llistes de morosos.

3. Altres opcions

Al marge de negociar amb la pròpia entitat, hi ha les següents possibilitats:

 • Altres entitats

  Per al deutor que ja ha estat inclòs en una llista de morosos, com ASNEF, resulta molt complicat que un banc li faciliti un préstec. Les entitats en línia ofereixen préstecs a bon interès per a clients amb nòmina domiciliada.

 • Establiments Financers de Crèdit

  Els interessos en aquests casos estan sobre el 20-25% TAE.

  Empreses de crèdits ràpids i microcrèdits

  Són recomanables solo quan els interessos oferts siguin inferiors als que han d’abonar-se per la targeta.

 • Intermediaris financers

  Medien entre el deutor i el banc per a aconseguir la millor oferta. Però les seves comissions són molt elevades, per la qual cosa convé fer números.

 • Préstecs P2P

  Els préstecs de persona a persona són una alternativa als bancs per a aconseguir un préstec o crèdit. Posen en contacte, de manera habitual a través d’Internet, a usuaris que necessiten fons amb uns altres que estan en disposició de prestar-los-hi. Els preus dels interessos poden superar el 45%, encara que el rang és molt variable.

Conseqüències de no pagar la targeta
 1. Bloqueig de targeta: davant un impagament de la targeta, la primera conseqüència és el bloqueig de la mateixa per part de l’entitat emissora. Si la situació d’impagament persisteix, el bloqueig pot estendre’s al compte corrent associada a la targeta.

 2. Interessos i comissions: els perjudicis econòmics ja esmentats en forma d’interessos i comissions es van acumulant al deute original i, cada dia que passa, el deute augmenta.

 3. Llistat de morositat: el deutor és inclòs en fitxers de morositat, com RAI, ASNEF o EQUIFAX, a partir dels 90 dies des que es va produir l’impagament. Aquestes llistes són seguides per les entitats de crèdit, la qual cosa dificultarà o impossibilitarà l’obtenció de futur finançament.

 4. Reclamació judicial: si el deute persisteix, l’entitat portarà la reclamació a la Justícia, amb el que també hauria de fer front a les costes judicials en cas de perdre.

 5. Embargament de béns: podrien embargar-li els béns (part de la nòmina o pensió, comptes bancaris, habitatge, cotxe, etc.) per a cobrar-se el deute. En cas d’haver aportat avalistes en forma de garantia addicional, hauran de respondre de manera solidària de tots els deutes pendents contretes pel deutor.