Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

La cara més amable de l’Euribor

Nombrosos productes d'estalvi i inversió vinculen la seva rendibilitat a l'evolució de l'Euribor, el rendiment anual del qual pot aconseguir gairebé el 5%
Per Gracia Terrón 23 de octubre de 2007
Img dinero listado
Imagen: sanja gjenero

L’Euribor s’ha convertit en un índex odiat per molts espanyols, que estan veient com es buiden les seves butxaques per culpa d’aquest indicador, que porta 24 mesos seguits encarint les hipoteques. Però, encara que sembli increïble, aquest protagonista del món econòmic també té la seva cara positiva, i pot permetre guanyar diners. Mentre milers d’estalviadors desesperen per la pujada de l’índex i el notable encariment dels seus préstecs, tots aquells que tenen dipòsits referenciats a l’indicador es beneficien en comprovar com pugen els interessos generats pel seu estalvi. I és que l’Euribor no sols és un índex hipotecari, al qual es vinculen més d’un 95% de les hipoteques espanyoles. Aquest indicador també es pren com a referència per a calcular la rendibilitat de molts productes d’estalvi bancari, purament conservadors, com a dipòsits i bons. I fins i tot d’alguns fons d’inversió. En l’actualitat, són molts els instruments que poden oferir rendibilitats que ronden el nivell al qual se situa ara l’Euribor, entorn del 4,7% a terminis de temps relativament curts, entre tres a sis mesos.

Càlcul de l’Euribor

El rostre més conegut de l’Euribor és el que li vincula amb el pagament de les lletres hipotecàries. D’ell convé conèixer que és un índex que va variant mensualment, segons l’evolució del mercat. L’indicador està, per tant, subjecte a circumstàncies variables com els moviments que puguin registrar els tipus d’interès oficials, la situació del crèdit, la liquiditat del sistema financer… Entre el dia 15 i el 18, tots els mesos el Banc d’Espanya publica la dada de l’Euribor hipotecari (que sol coincidir amb l’Euribor a un any), que és el que s’utilitza per a revisar el tipus d’interès dels préstecs hipotecaris. No obstant això, al marge de l’Euribor hipotecari (a un any), en el mercat es calcula diàriament una àmplia gamma d’indicadors, germans petits d’aquest Euribor. Per exemple, existeix l’Euribor a un dia, a una setmana, a un mes, a dos mesos, a sis, a set mesos… Els productes d’estalvi referenciats a l’índex solen prendre un d’aquests indicadors menors de l’Euribor a un any per a calcular la seva rendibilitat. En general, les entitats utilitzen l’Euribor a tres mesos, en l’actualitat en el 4,754% per a calcular els rendiments que pot donar un dipòsit o un bo i, de fet, es comprometen a revisar trimestralment l’interès que atorgaran. En altres casos, també s’utilitza l’Euribor a sis mesos (col·locat en el 4,716%).

Interessa invertir en productes referenciats a l’Euribor perquè s’espera que, en el curt termini, es mantingui entre el 4,4% i el 5%, i els seus interessos superaran amb escreix la inflació, que està en el 2,7%

En qualsevol cas, abans de contractar un producte d’estalvi referenciat a l’est índex, convé conèixer quina és la referència que l’entitat utilitza per a calcular la seva rendibilitat. La veritat és que a partir dels tres mesos, els interessos que ofereixen aquest tipus de dipòsits són molt similars. En l’actualitat, l’Euribor calculat a partir de tres mesos i fins a dotze se situa en el 4,7%, amb lleus variacions decimals. Les diferències sí que són una mica més apreciables en el cas de l’Euribor a un dia o a una setmana, que se situa en el 4,13% o el d’un mes, en el 4,3%.

En l’actualitat, és interessant invertir en un producte referenciat a l’Euribor ja que s’espera que, almenys en el curt termini, l’indicador es mantingui més o menys estable en els nivells actuals. Gregorio Mayayo, president de l’Associació Hipotecària Espanyola, estima que en el curt i mitjà termini aquest índex referencial es mantindrà entorn del 4,7% actual, amb possibilitat de pujar o baixar en un marge de 30 punts bàsics. És a dir, que pot fluctuar entre el 4,4% i el 5%. En aquests nivells, és atractiu apostar per un dipòsit o un bo vinculat a aquest índex, ja que els interessos que oferiran superaran amb escreix la inflació, que actualment se situa en el 2,7%.

Dipòsits vinculats a l’Euribor

Dins del mercat dels dipòsits, són nombroses les ofertes de productes que s’han llançat en els últims mesos lligades a aquest indicador. Com el denominat On Dipòsit Euribor, a dotze mesos, referenciat a aquest índex a tres mesos. Les seves revisions s’efectuen trimestralment, i en la realitzada el mes de setembre, l’interès fixat es va situar en el 4,7%. També existeix el Dipòsit Increment, que es pot contractar a diversos terminis: des de 6 mesos, 9,12,15,18,21 i 24 mesos. En qualsevol dels casos, l’interès es va revisant mensualment i serà igual a l’Euribor a 30 dies, més un diferencial que varia en funció del termini triat. O el Dipòsit 15, referenciat a sis mesos. Durant el primer mes, aquest producte remunera l’estalvi a un interès del 15% nominal. Durant la resta del període, la remuneració estarà referenciada a l’Euribor a una setmana, és a dir, serà igual a la xifra en la qual se situï l’Euribor en el moment de fer la revisió.

La gamma de l’EuriborDada %
Euribor a 7 dies4,136
Euribor a un mes4,314
Euribor a 2 mesos4,524
Euribor a 3 mesos4,754
Euribor a 4 mesos4,740
Euribor a 5 mesos4,725
Euribor a 6 mesos4,716
Euribor a 7 mesos4,705
Euribor a 8 mesos4,701
Euribor a 9 mesos4,698
Euribor a 1 any4,724

Per a realitzar el càlcul de la rendibilitat que oferirà un dipòsit referenciat a l’Euribor, la pràctica que cal realitzar és la mateixa que quan una entitat expressa la seva remuneració en forma de TAE. És a dir, el tipus al qual se situa l’Euribor (sigui a una setmana, un mes, tres mesos o el termini que sigui), caldrà tractar-lo com a interès TAE. Així, si un dipòsit s’ofereix a tres mesos i està referenciat a l’Euribor a aquest període (situat en el 4,7% actualment), per a calcular la rendibilitat real caldrà dividir aquesta xifra entre 12 (els mesos que té un any) i multiplicar-la per 3 (que són els mesos a què s’ofereix el producte). En cap cas la rendibilitat real serà del 4,7% en tres mesos, sinó del 1,18% (resultat de dividir 4,7/12 i multiplicar-ho per 3). Si s’invertissin 10.000 euros, els guanys serien de 118 euros en tres mesos.

Altres productes d’inversió

En l’àmbit de la inversió col·lectiva, també és habitual trobar productes que vinculen els seus guanys a l’evolució de l’Euribor. Sobretot, abunden els fons garantits que es comprometen a retornar el capital invertit més un interès igual a aquest índex (en les seves diferents modalitats: a tres mesos, sis, un any…). En el cas dels fons garantits, no obstant això, convé conèixer la condició que imposa l’entitat perquè el producte ofereixi guanys al seu venciment.

Dins de l’àmbit de la inversió col·lectiva abunden els fons garantits que es comprometen a retornar el capital invertit, més un interès igual a l’Euribor

En el cas del fons BK Euribor Protecció, l’entitat que ho comercialitza garanteix un interès del 3% anual, més un 1% addicional si a venciment l’Euribor a dotze mesos supera el 4,1%. El fons CA Euribor, per part seva, garanteix un interès del 2,7% i un interès addicional referenciat a l’Euribor a un any. El fons Unifond Euribor Plus presenta un objectiu de rendibilitat igual a Euribor a dotze mesos, més 200 punts bàsics. En aquest cas, es tracta d’un objectiu ambiciós i atractiu, no obstant això convé saber que la gestora en cap cas es compromet a oferir-lo. En definitiva, el fons no té la rendibilitat garantida.

Més enllà dels fons, també existeixen plans de pensions i fins i tot els encara joves PIAS (plans individuals d’estalvi sistemàtic), que utilitzen l’Euribor per a calcular la seva rendibilitat. El PIAS Euribor permet anar acumulant un capital, que serà remunerat a un tipus d’interès fixat per l’entitat i que es revisarà semestralment, en funció de les condicions del mercat. A més admet aportacions mensuals des de 20 euros al mes. En aquest cas, la rendibilitat mínima garantida està referenciada a l’Euribor a un any.