Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

La Declaració de la Renda, més senzilla

L'Agència Tributària ha engegat el nou programa d'ajuda PARE i ha potenciat els serveis d'Internet per gestionar els tràmits de l'IRPF
Per roserblasco 12 de maig de 2010
Img renta2009
Imagen: Elena A.

Cada vegada que s’apropa el moment de presentar la Declaració de la Renda s’eleva l’estrès entre els contribuents. Informar-se de les dates claus o on acudir per comptar amb un assessor expert són algunes dels principals dubtes. A més, perquè rendir comptes amb el Fisc sigui més senzill, aquest any l’Agència Tributària ha engegat el nou programa d’ajuda PARE, que intenta simplificar el treball, i ha ampliat els serveis per presentar i gestionar els tràmits de l’IRPF només on line. El termini ja està obert. Fins al 30 de juny, convé preparar-ho tot ben perquè la presentació manqui d’errors.

Calendari

Amb la campanya ja en marxa, és aconsellable obrir l’agenda i apuntar una sèrie de dates claus relacionades amb la presentació de la Declaració de la Renda 2009:

 • Petició de l’esborrany de la Renda i les dades fiscals: des del 5 d’abril fins al 23 de juny.

 • Confirmació de l’esborrany de la Renda: des del 5 d’abril fins al 30 de juny, o fins al 25 de juny si es domicilia el pagament.

 • Presentació de la Declaració: des del 3 de maig fins al 30 de juny, o fins al 25 si es decideix domiciliar el pagament.

 • Petició de cita prèvia per a la confecció de la Declaració o modificació de l’esborrany de la Renda: es pot sol·licitar del 5 d’abril fins al 29 de juny.

Nou programa PARE

Com a novetat significativa d’ordre administratiu, aquest any l’Agència Tributària ha engegat un nou programa d’ajuda. Està adaptat a les novetats tecnològiques i a les exigències de la moderna administració electrònica. PARE permet el lliure accés des de qualsevol plataforma tecnològica i es pot usar amb qualsevol sistema operatiu.

El nou programa PARE està adaptat a les novetats tecnològiques i es pot usar amb qualsevol sistema operatiu

Amb el nou programari, es poden descarregar de manera automàtica les dades personals i fiscals de tots els membres de la unitat familiar. Prou accedir des de la pàgina de l’Agència Tributària a l’apartat Campaña de la Renda 2009 i, des d’aquí, en “Tramitació dels serveis d’ajuda disponibles”, punxar en Descàrrega programa d’ajuda Renda 2009-PARE.

L’Agència dona quatre possibilitats de descàrrega, en funció del sistema operatiu del que disposi el contribuent: Windows, Linux, Mac US o uns altres.

Canales d’assistència al contribuent

L’agència Tributària posa a la disposició del contribuent diversos canals per facilitar-li el compliment amb el seu compromís.

 • Internet: el portal d’Internet de l’Agència Tributària és un dels canals més potenciats aquest exercici per completar la Declaració d’Hisenda. En particular, les seves prestacions són totals quan el contribuent compta amb el DNI electrònic o un certificat digital. En aquests casos, a través de la pàgina web pot consultar, modificar i confirmar l’esborrany, demanar cita prèvia, anul·lar-la o canviar-la, consultar les seves dades fiscals, demanar l’esborrany o les dades, presentar la declaració, pagar-la en el cas que surti amb resultat positiu, subscriure’s al servei de recepció d’alertes SMS i consultar l’estat dels tràmits.

  Si es manca de DNI electrònic o certificat digital, però es compta amb una referència enviada per l’Agència Tributària al mòbil o per carta (és un codi amb nombres i lletres que l’Agència associa a cada contribuent que ho ha sol·licitat), es poden realitzar totes les operacions anteriors, menys demanar l’esborrany o les dades fiscals, presentar la declaració i pagar-la, si escau.

  Una altra opció que permet accedir als serveis de l’Agència Tributària és comptar amb la casella de la base imposable de la Declaració de la Renda 2008. Si es té la dada, a través d’Internet es pot demanar cita prèvia amb un assessor, anul·lar-la o canviar-la, sol·licitar les dades fiscals o l’esborrany i subscriure’s al servei d’alertes amb missatges al mòbil.

  Amb la casella de la Declaració de la Renda de 2009, només es pot consultar l’estat de tramitació de la declaració a través d’Internet.

 • Serveis telefònics: l’Agència Tributària compta amb un servei d’atenció automàtic en el número de telèfon 901 12 12 24, que funciona 24 hores. A través d’aquest telèfon, el contribuent té accés als següents serveis:

  • Sol·licitar l’esborrany.

  • Confirmar el seu esborrany a retornar.

  • Sol·licitar cita prèvia d’atenció presencial en una oficina de l’Agència.

  • Sol·licitar certificats de renda i etiquetes.

  • Consultar l’estat de tramitació de devolucions.

  Si es prefereix parlar amb un operador, hi ha diversos telèfons, en funció de la informació que es desitgi:

  • 901 20 03 45: disponible de 9 a 21 hores. Es pot sol·licitar, modificar i confirmar l’esborrany.

  • 901 22 33 44: disponible de 9 a 20 hores, des del 15 d’abril, permet sol·licitar cita prèvia perquè un assessor de l’Agència Tributària atengui al contribuent en una de les oficines repartides per tota Espanya.

  • 901 33 55 33: disponible de 9 a 20 hores, proporciona informació tributària amb caràcter general.

  Mitjançant l’enviament d’un missatge SMS al 7743, es poden confirmar els esborranys amb resultat a retornar.

 • Oficines de l’Agència i col·laboradors: a través de les oficines de l’Agència es poden modificar i confirmar els esborranys, així com fer una declaració de l’IRPF personalitzada.

 • Entitats financeres: en caixers automàtics de determinats bancs i caixes d’estalvis també és possible confirmar l’esborrany si surt a retornar. D’igual manera, en la banca telefònica i telemàtica d’algunes entitats es pot confirmar l’esborrany. Algunes disposen d’una passarel·la de pagament en la presentació de declaracions per Internet.

 • Col·laboradors de l’Agència Tributària: l’Agència té signats convenis amb associacions i col·lectius professionals per presentar declaracions per via telemàtica (assessors, gestors i sindicats).

Qüestions generals

L’esborrany és un servei d’ajuda que envia l’Agència Tributària, però que convé revisar. En aquest exercici, cal fixar-se en les informacions relatives a:

 • ERE (expedients de regulació d’ocupació): les indemnitzacions per acomiadament tenen un nou tractament fiscal des del 8 de març de 2009. A partir d’aquest dia, es va elevar el límit d’exempció de la indemnització percebuda per acomiadament o cessament del treballador, sempre que sigui conseqüència d’un expedient de regulació d’ocupació tramitada com a acomiadament col·lectiu per l’article 51 de l’Estatut dels Treballadors (ET) o motivat per les causes previstes en l’article 52 del mateix Estatut. Abans, l’exempció es fixava en 20 dies de salari per any de servei, amb un màxim de 12 mensualitats. Des del passat 8 de març, la part exempta es fixa en 45 dies de salari per any de servei, amb un màxim de 42 mensualitats.

 • Deduccions per habitatge: en 2009 es van aprovar noves deduccions per lloguer d’habitatge habitual, l’ampliació del termini de quatre anys fins al 31 de desembre de 2010 per materialitzar els comptes d’habitatges i l’increment del termini de dos anys fins al 31 de desembre de 2010 per transmetre l’habitatge habitual a l’efecte de l’exempció per reinversió, quan abans s’hagués adquirit un nou habitatge.

 • És aconsellable consultar les dades sobre la titularitat dels immobles.

 • Canvi en les situacions familiars: nou estat civil, ascendents o descendents al càrrec…

 • Als menors d’edat se’ls envia l’esborrany perquè puguin obtenir la devolució que els correspongui, si les rendes són inferiors a 1.800 euros. En aquest cas, els pares no perden el dret als mínims i altres beneficis pels fills a la seva declaració.

La Declaració en xifres

Durant el transcurs d’aquesta Campanya de Renda, l’Agència Tributària preveu retornar 12.200 milions d’euros a 15,7 milions de contribuents amb declaracions d’IRPF, un 4,5% menys que l’any anterior. Les previsions de l’Agència apunten que un 80% de les declaracions tindran resultat a retornar. El compromís de l’Agència Tributària és haver realitzat el 85% d’aquestes devolucions abans de principis d’agost. En total, l’organisme estima que es presentaran 19,5 milions de declaracions.

L’Agència Tributària estima que es presentaran un total de 19,5 milions de declaracions

Tindran resultat a ingressar 3,8 milions (un 2,7% més que l’any anterior), per un import total de 6.600 milions d’euros. La quantia suposa una reculada del 7,1% en comparació de l’exercici 2009. La caiguda de la recaptació a les declaracions a ingressar en aquesta campanya es deu, en gran part, a l’afeblit context econòmic, que ha provocat la desacceleració de les rendes salarials, les activitats econòmiques i professionals i els guanys patrimonials.