Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

La futura llei SAC millorarà la protecció dels consumidors enfront dels serveis d’atenció al client

Es prohibirà que les empreses utilitzin nombres de tarificació addicional per atendre als seus clients
Per EROSKI Consumer 3 de març de 2011

La Conferència Sectorial de Consum celebrada per representants de l’Administració General de l’Estat i de les autonomies amb competències en matèria de consum ha analitzat els dos projectes normatius que tramita en l’actualitat el Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat en matèria de consum: la reforma del reial decret que regula el Sistema Arbitral de Consum i l’avantprojecte de llei pel qual es regulen els serveis d’atenció al client (Llei SAC), que el seu objectiu és millorar la protecció dels consumidors en relació amb els serveis d’atenció al client.

La majoria de queixes i reclamacions que rep l’Administració per part dels consumidors té com a element comú la deficient atenció al client. El departament dirigit per Leire Pajín assegura que senar la nova normativa “es garantiran els drets bàsics dels consumidors i usuaris i s’establiran uns paràmetres mínims de qualitat que hauran de complir els serveis d’atenció al client de les empreses que prestin serveis econòmics d’interès general”.

Entre les principals novetats que aportarà la norma figura l’establiment d’estàndards de qualitat en la prestació d’aquest servei, als quals hauran d’adequar la seva actuació les empreses afectades. També es garantirà un compromís escrit de temps de resposta i resolució, “la qual cosa suposarà a mitjà termini un estalvi important de temps per a consumidors i usuaris”. En cap cas el servei d’atenció al client proporcionarà ingressos addicionals a l’empresa prestadora a costa de l’usuari, pel que es prohibirà la utilització de nombres de tarificació addicional.

Quant a la modificació del Reial decret que regula el Sistema Arbitral de Consum, introduirà millores en el procediment arbitral de consum, amb la finalitat d’augmentar la seguretat jurídica i reforçar el principi d’autonomia de la voluntat de les parts. A més, possibilitarà l’accés dels ciutadans a una informació actualitzada de les empreses adherides a les Juntes Arbitrals de Consum.

Campanyes de control

D’altra banda, l’Institut Nacional de Consum (INC) i les autoritats de les comunitats autònomes engegaran aquest any una sèrie de campanyes de control i inspecció de consum. Així, es controlarà que les bombetes de baix consum portin la marca CE, a més d’inspeccionar l’etiquetatge energètic, les dimensions, la protecció contra l’accés a parts actives, la potència i intensitat o la resistència a la humitat i a la calor.

Un altre dels objectius de les campanyes de control seran els centres de depilació làser. En aquest cas s’estudiaran diversos paràmetres: les condicions de venda (que quedin clars els preus, que no s’incloguin sobrecostes, que no es faci publicitat enganyosa) i la presència dels advertiments reglamentaris (qui i quan es pot sotmetre al tractament o quines mesures de protecció cal prendre després).