Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

La llei de contractes de crèdit al consum entrarà en vigor després de l’estiu

Els ciutadans podran rescindir aquest tipus de productes sense penalització ni obligació de justificació
Per mediatrader 27 de juny de 2011

La llei de contractes de crèdit al consum entrarà en vigor després de l’estiu, a la fi de setembre, després de la seva publicació aquest passat dissabte en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). A partir aquesta data, aquesta llei, que deroga l’anterior de 23 de març de 1995, incorpora una directiva comunitària de 23 d’abril de 2008 i s’encamina a aconseguir una harmonització total de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels Estats membres sobre els crèdits al consum.

La nova llei regula també el reemborsament anticipat del crèdit al client, pel que indica l’import de la compensació al prestador pels seus possibles costos, així com la possibilitat de sotmetre a l’arbitratge de consum els conflictes relacionats amb aquests contractes. Aquesta nova regulació estableix les obligacions dels intermediaris de crèdit respecte dels consumidors i s’inclou un règim sancionador per incompliment de la llei. Les sancions les determinarà cada Estat membre i hauran de ser efectives, proporcionades i dissuasòries.

Una altra de les novetats és l’augment de la transparència informativa per a la protecció del consumidor, que obligarà a les entitats a proporcionar al client informació individualitzada per garantir que el crèdit s’ajusta a les seves necessitats i la seva situació financera, així com les conseqüències en cas d’impagament. A més, en la publicitat d’aquests contractes s’haurà d’indicar la forma de càlcul de la taxa equivalent. El prestador estarà obligat a controlar individualment la solvència del contractant, pel que es basarà en la informació facilitada pel consumidor o en la consulta en la base de dades pertinent.

El Govern ha optat per mantenir determinats contractes de crèdit que la directiva permetia excloure. S’aplicarà als contractes de crèdit relatius a préstecs concedits a un públic restringit en virtut d’una disposició legal amb un objectiu d’interès general i, de forma parcial, als contractes de crèdit l’import del qual sigui superior a 75.000 euros.

Finalment, la legislació manté algunes mesures referents a l’oferta vinculant, penalització per falta de forma i omissió de clàusules obligatòries, modificació del cost total del crèdit, liquidacions a realitzar per la ineficàcia o resolució del contracte, obligacions cambiarias per cobrament indegut, així com a l’eficàcia dels contractes de consum vinculats a l’obtenció d’un crèdit.