Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

La Secció de Recerca de la Seguretat Social va destapar fraus per valor de 94 milions d’euros en 2010

Es van realitzar 675 recerques que van donar lloc a la instrucció de 219 atestats i a més de 740 informes a autoritats judicials i entitats de la Seguretat Social
Per EROSKI Consumer 10 de febrer de 2011

La Secció de Recerca de la Seguretat Social (SISS) va realitzar 675 recerques que van destapar fraus al sistema per valor de 94 milions d’euros un 2010. Les recerques obertes van donar lloc a la instrucció de 219 atestats i més de 740 informes a autoritats judicials i entitats de la Seguretat Social. Les dades publicades pel Ministeri de Treball i Immigració també indiquen que es van investigar 806 persones jurídiques i més de 2.600 persones físiques. Aquestes actuacions es van resoldre amb la detenció i imputació d’1.111 persones, de les quals 485 eren ciutadans espanyols i els 626 restants estrangers.

La major part de les actuacions de la SISS van estar relacionades amb delictes contra la Seguretat Social comeses pels responsables d’empreses quan incompleixen de forma sistemàtica l’obligació de cotitzar, tracten d’ocultar la titularitat de les societats mercantils, utilitzen empreses interposades o testaferros amb la finalitat d’eludir les accions executives de la Seguretat Social. El Codi Penal sanciona aquests supòsits quan l’elusión supera els 120.000 euros en un mateix exercici.

També es va actuar contra delictes relacionats amb “la insolvència punible”, en la qual incorren les persones jurídiques quan després d’acumular-se deute amb la Seguretat Social, per incomplir l’obligació de cotitzar, canvien la denominació de l’empresa o produeixen una descapitalització de la mateixa mitjançant el trasllat dels elements patrimonials a altres mercantils creades a aquest efecte, en la majoria dels casos amb testaferros, amb el que queda fos la deutora en situació d’insolvència.

Incorren a més en aquesta falta les persones físiques que incompleixen de forma sistemàtica l’obligació de cotitzar i quan tenen coneixement que per part de la Seguretat Social s’ha iniciat el Procediment de Constrenyiment, venen o simulen la venda dels seus béns, la qual cosa deixa al deutor en situació d’insolvència.

Falsificacions documentals

Un altre dels delictes més recurrents és la falsificació de documents de cotització. Es produeix quan els responsables d’empreses, que actuen en la modalitat de subcontractes en la construcció o serveis, tracten d’acreditar davant les empreses contractistes que es troben al corrent de les seves obligacions de pagament amb la Seguretat Social, quan en realitat són deutors d’aquest organisme.

Es van detectar a més, falsificacions documentals en relació amb l’alta i afiliació de treballadors i estafes dutes a terme per empreses “fictícies”, sense activitat real, que simulen mantenir relació laboral amb treballadors, a els qui donen d’alta en la Seguretat Social a canvi de quantitats de diners, sense que existeixi prestació de serveis i sense que en cap cas efectuïn cotitzacions d’assegurances socials, per a l’obtenció indeguda per aquests “treballadors” de prestacions de la Seguretat Social i del Servei Públic d’Ocupació Estatal, o en altres casos, contractes de treball simulats que permeten a ciutadans estrangers regularitzar la seva situació legal a Espanya.