Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

L’Agència Tributària i les CC.AA. crearan un cens de domicili únic que compartiran

Hisenda augmentarà la informació a les comunitats abans de les reunions del Consell
Per EROSKI Consumer 29 de novembre de 2004

Amb l’objectiu de modificar l’actual marc de relacions entre l’Estat i les comunitats autònomes en l’àmbit tributari, el Ministeri d’Hisenda ha decidit intensificar el control dels canvis de domicili i de l’Impost sobre el Patrimoni.

Un informe del Ministeri d’Hisenda estableix que es va a crear un cens de domicilis únic i compartit per ambdues administracions. A més del control dels canvis de domicili i la inspecció de l’Impost sobre el Patrimoni, també es reforçaran les inspeccions compartides entre ambdues administracions i el disseny d’eines de selecció de contribuents específiques per a les comunitats.

Les mesures que prendrà el Ministeri, segons l’informe realitzat, són en primer lloc permetre a les comunitats una major participació en l’Agència Tributària, mitjançant la seva presència en els òrgans d’adreça de la mateixa, i en segon lloc desenvolupar diferents grups de treball en el si de la Comissió Mixta de Coordinació de la Gestió Tributària per abordar l’estudi de matèries especialment importants per a una gestió tributària més coordinada.

Hisenda va a augmentar la informació que es posa a la disposició de les comunitats abans de les reunions del Consell Superior d’Adreça i de la Comissió Mixta de Coordinació de la Gestió Tributària, ja que, com estipula el document, “l’AEAT ja no pot enfocar-se exclusivament com un òrgan estatal sinó que ha d’estructurar-se com un ens públic que presta serveis de gestió tributària als tres nivells territorials en què s’organitza l’Estat”.

Quant als grups de treball, s’encarregaran de la coordinació normativa i fixació de criteris comuns d’actuació, l’intercanvi d’informació, l’accés recíproc a les bases de dades tributàries i convenis de recaptació entre ambdues administracions.

Referent als conflictes que poguessin sorgir entre les comunitats i l’Agència Tributària, el document estipula “solucions amistoses”, tant normatives com a interpretatives de l’aplicació pràctica. A més s’establiran vies de participació de les comunitats en la contestació de les consultes tributàries, que des de l’entrada en vigor de la nova Llei General Tributària tenen caràcter vinculant.

Altres col·laboracions

En la mateixa línia l’informe estableix que el Govern impulsarà la relació bilateral amb cadascuna d’elles, a fi d’atendre les seves peculiaritats normatives, organitzatives i de control en un plànol d’igualtat “i respecte mutu”. D’altra banda, Hisenda promourà la participació dels ens territorials en l’elaboració dels projectes normatius de naturalesa tributària que més directament els afectin, com és el cas de la comprovació de valors, la coordinació entre l’IVA i l’Impost de Transmissions Patrimonials i les modificacions en la resta d’impostos cedits.