Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

L’endeutament familiar va créixer un 25% en 2005 i l’estalvi amb prou feines un 1,7%

Les famílies espanyoles es decanten per la inversió en actius financers
Per mediatrader 5 de octubre de 2006

El deute de les llars va augmentar el 25% el passat any, fins a 113.328 milions d’euros, per l’expansió de la inversió de les famílies, que van comprar habitatges i altres actius físics per import de 81.954 milions, però també actius financers (accions, participacions, assegurances, fons d’inversió i de pensions) per un total de 94.423 milions d’euros, segons un informe de Caixa Catalunya.

Els ingressos familiars van avançar a menor ritme que les despeses, de manera que l’estalvi amb prou feines va créixer el passat any l’1,7%. El seu valor total, 60.926 milions d’euros, va resultar insuficient per finançar la inversió, d’aquí l’escalada de l’endeutament.

Els deutes de les llars van aconseguir l’any passat el 16,8% de la seva renda disponible

L’endeutament de les famílies espanyoles va aconseguir el 16,8% de la seva renda disponible, segons les dades de Caixa de Catalunya.

L’entitat catalana va explicar que la tendència a la reducció de la taxa d’estalvi juntament amb la forta inversió en actius físics i financers explica el creixent endeutament per part de les llars.

Actius financers

L’estudi confirma la preferència de les famílies espanyoles per la inversió en actius financers, que en 2005 va ser equivalent al 155% de l’estalvi, per sobre del 135,7% de 2004 i el 114,2% de l’any anterior.

Segons Caixa Catalunya, les famílies es van inclinar el passat any per invertir sobretot en actius líquids (que es converteixen amb facilitat en diners), deixant de costat les operacions de risc. Efectiu i dipòsits, amb 54.594 milions d’euros, van representar el 57,8% del total de col·locacions de 2005, cinc punts més que en l’exercici anterior.

En accions i altres participacions van invertir les llars 18.325 milions d’euros, el 19,4% del total enfront del 20,6% de l’any precedent.

La inversió en actius físics, principalment en habitatge o l’efectuada pels empresaris individuals en els seus negocis, va passar a representar un 12,2% de la renda familiar disponible i va créixer un 14,1%, una xifra molt per sobre de l’augment de l’estalvi.

El valor dels nous actius adquirits per les llars es va situar en el 26,2% de la renda familiar disponible, per sobre del 24,9% de 2004 i del 21,4% de 2000.