Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Les assegurances garantides

Amb un panorama borsari incert, i davant una perspectiva de tipus d'interès baixos, són molts els usuaris desconcertats a l'hora de seleccionar el producte més òptim sense que això impliqui, a més, el risc de pèrdua del capital invertit.
Per EROSKI Consumer 4 de juny de 2003

Entre altres productes, han sorgit les assegurances garantides, oferts per companyies asseguradores, que entren en franca competència amb productes bancaris més tradicionals i més coneguts pels usuaris: imposicions a termini fix, dipòsits alta remuneració, fons garantits, etc.

Encara que resulta difícil donar consells generals a qualsevol estalviador (ja que cadascun té el seu propi perfil quant al risc que vol assumir, l’horitzó temporal de la inversió, les seves necessitats financeres, les seves possibilitats de diversificació i multitud d’altres variables que compliquen el consell), es podria assenyalar que les assegurances garantides estan destinats a estalviadors conservadors, amb horitzó d’inversió de 3 a 5 anys.

Aquestes assegurances garantides són un producte de vida-estalvio, similars als plans de jubilació, en els quals les companyies asseguradores garanteixen un capital i rendibilitat determinats a un termini concret. A més, sol pactar-se una prestació addicional, que és la participació en els beneficis que obtingui la companyia per la inversió dels diners assegurats (entorn del 90%). Els seus principals característiques són les següents:

.- Són productes concertats per a un termini de 3 a 5 anys. Si es pretén una recuperació anticipada de la inversió es pot sofrir una forta penalització.

.- Les aportacions de primes poden ser periòdiques, per exemple mensuals, o poden consistir en una aportació inicial de tot el capital.

.- La rendibilitat garantida ronda el 3 o 4%.

.- El pagament de la prestació pot pactar-se en forma de devolució de tot el capital d’una sola vegada, o mitjançant el lliurament de rendes periòdiques. El normal és subscriure la fórmula de capital assegurat amb opció a renda.

En contractar aquestes assegurances, convé revisar els capitals i l’interès garantits, i informar-se sobre el sistema de participació en beneficis. Així, han de considerar-se tres conceptes que de manera habitual existeixen en aquesta mena de pòlisses:

a) de rescat. Permet la rescissió de la pòlissa amb la conseqüent devolució de la quantitat pactada. Implica una penalització per cancel·lació anticipada.

b) de reducció. Admet disminuir la quantia de les aportacions o fins i tot detenir el procés d’aportació sense resoldre la pòlissa.

c) de bestreta. Mitjançant el mateix l’assegurat podrà sol·licitar a la companyia un préstec a compte de les quantitats acumulades fins avui.

Aquests tres conceptes són els denominats “Valors Garantits”, i cal adonar-se de què constin en la pòlissa subscrita, per a conèixer de forma anticipada les quantitats que es podran retirar en el futur, i els descomptes que per rescat la companyia aplicarà.

A vegades la garantia d’aquests productes es basa en índexs borsaris, amb el risc que això implica. D’aquí la necessitat de conèixer a la perfecció quina garantia s’ha contractat.