Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Les autonomies rebran 121,9 milions d’euros per al desenvolupament de programes agrícoles i ramaders

Entre altres finalitats, els fons es destinaran a la millora de la qualitat i traçabilitat dels sectors ramaders
Per mediatrader 10 de maig de 2011

L’última Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural, on van estar presents el Ministeri de Medi ambient i Mitjà Rural i Marí (MARM) i els consellers corresponents de les comunitats autònomes, va acordar el repartiment entre les autonomies de 121.904.508 euros per a l’execució de diferents programes agrícoles, ramaders i agroalimentaris. D’aquesta quantitat, s’han destinat 86.712.055 euros per a línies d’actuació en matèria ramadera, 29.973.783 euros per a programes agrícoles i 5.218.670 per a la indústria agroalimentària.

Els fons serviran per finançar la millora de la qualitat i traçabilitat dels sectors ramaders, per als programes estatals de control i erradicació de malalties dels animals i per a les agrupacions de productors d’oví i caprí. També s’ha assignat part d’aquests fons per a la millora del sector de fruits de pela i les garrofes, la lluita contra les plagues, i per a la millora del sector dels cítrics.

A més, per al foment de l’apicultura s’ha acordat transferir la quantitat d’1.896.172 euros, el repartiment dels quals s’ha establert en funció del nombre de ruscs registrats sobre la base del Registre d’Explotacions Ramaderes (REGA) i la disponibilitat pressupostària de les comunitats autònomes.

A l’apartat dels programes ramaders, destaca el repartiment de 20.097.020 euros per a la millora de la qualitat i traçabilitat dels sectors ramaders, dels quals 9.420.000 corresponen al foment dels sistemes de producció de races autòctones en règims extensius i 3.691.294 euros, al finançament de components del sistema d’identificació de bestiar oví i caprí (marques auriculars i documents d’identificació). En aquest mateix capítol, s’han destinat 3.509.800 euros per a ajudes a la millora integral de la qualitat de la llet crua produïda i recollida en les explotacions de boví lleter, 1.501.200 euros destinats a la millora de la qualitat de la llet d’oví i caprí, 1.000.000 euros en ajudes a la producció de productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal, i 974.726 euros per a la identificació del bestiar boví.

Malalties dels animals

Per als Programes estatals de control i erradicació de les EET i altres malalties dels animals, s’han distribuït 14.477.217 euros, que inclou les indemnitzacions per sacrifici obligatori després del diagnòstic de la tuberculosi bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina i caprina, tuberculosi caprina, salmonelosis, leucosis enzootica bovina, perineumonía contagiosa bovina, encefalopaties espongiforme transmissible (EEB i tembladera) i malalties del porcí. També s’inclouen les indemnitzacions degudes a la mort d’animals per la malaltia de la Llengua Blava.

Per als programes agrícoles, s’han distribuït un total de 29.973.783 euros destinats a la millora del sector de fruits de pela i les garrofes, per a la lluita contra les plagues, la millora del sector dels cítrics, la millora del sector del llúpol, la promoció de noves tecnologies, la prevenció de plagues, el foment d’agrupacions fitosanitàries, la qualitat de les varietats vegetals, el foment de l’associacionisme agrari.