Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Les professions de FP amb més ocupació

L'atur entre els titulats en Formació Professional és inferior al 5% i són els empleats més demandats en moments de crisis
Per EROSKI Consumer 28 de abril de 2009
Img soldador
Imagen: Greg Hemmings

Àdhuc en moments de crisis, els tècnics de Formació Professional compten amb molt bones expectatives laborals. De fet, es troben en el punt de mira d’un gran nombre d’empreses per tractar-se de perfils que reuneixen importants habilitats pràctiques, i entre aquests professionals la taxa de desocupació és inferior al 5%. Quins són els tècnics de FP més demandats? Els llocs que més sol·liciten les empreses són els de administratius, industrials, informàtics i alguns relacionats amb la sanitat.

Llocs administratius

A Espanya hi ha 85.413 estudiants matriculats en els mòduls formatius de la branca d’Administració, la qual cosa suposa un 19% del total dels alumnes de FP. Destaca el predomini femení en aquesta especialitat, ja que el 74,15% d’aquests estudiants són dones. Són cinc els llocs que registren una major demanda en la branca administrativa: comercial, comptable, auxiliar, secretària de departament i comercial junior. Tots ells formen part de les plantilles de la gairebé totalitat d’empreses de la majoria de sectors. Quines qualitats i requisits s’exigeixen per fer carrera en una empresa com a administratiu? És important reciclar-se contínuament amb cursos en diferents funcions (protocol, ofimàtica, organització d’empresa, etc.), a més de tenir coneixement d’idiomes. Una opció que amb el pas dels anys trien molts treballadors amb estudis de Formació Professional és la de realitzar estudis universitaris per escalar posicions en la companyia.

Quant a salaris, els llocs d’administratiu comercial i secretària de departament són els que registren els sous més elevats, que ascendeixen fins a 24.691 euros anuals de mitjana, i 23.973 euros anuals, respectivament. Es tracta de llocs en els quals el salari arriba a duplicar-se amb l’edat: un auxiliar administratiu menor de 24 anys cobra uns 12.600 euros anuals, enfront dels 24.400 euros d’un de 50 anys; un administratiu comercial menor de 24 anys guanya de mitjana 14.800 euros anuals enfront dels 28.600 que pot arribar a cobrar als 50 anys. Juntament amb l’edat, l’experiència és també factor determinant per a una pujada de sou: un professional amb més de cinc anys d’experiència guanya fins a un 25,8% més que un altre amb una experiència d’entre un i dos anys.

Professionals industrials

El descens demogràfic espanyol dels últims anys (i la preferència dels estudiants cap a altres branques) comporta que el nombre d’estudiants de Formació Professional no sigui suficient per garantir el relleu generacional en el sector de la Indústria, una especialitat amb escassa presència femenina (només el 5,7% dels seus alumnes són noies). Dins d’aquesta branca de la FP, els cinc perfils més demandats pel mercat laboral són: electromecànic, fresador amb control numèric, operari especialista, soldador i cap-responsable de secció.

L’edat i l’experiència laboral fan que el salari d’aquests professionals es dupliqui

El nivell salarial compta amb grans diferències en funció de les diferents especialitats. Així, els caps i responsables de secció tenen els millors sous (fins a 40.196 euros anuals de mitjana), seguits dels fresadores amb control numèric (25.686 euros). En el sector industrial, igual que a l’àrea administrativa, la retribució pot arribar a duplicar-se al cap d’alguns anys. L’experiència, també en aquesta branca, és un element que es valora a l’hora de negociar un millor sou: la diferència de retribució entre un professional amb una experiència d’entre un i dos anys i un altre amb més de cinc anys pot ser de més del 75%, independentment de la seva edat.

Professions del sector informàtic

Els sectors relacionats amb la informàtica i les noves tecnologies en general han viscut en els últims anys un boom sense precedents. Les perspectives per als propers temps segueixen sent molt halagüeñas, i es reflecteixen al mercat laboral que generen. La informàtica i les noves tecnologies ofereixen un important ventall de llocs per a aquells alumnes matriculats en la branca professional d’Informàtica, que explica en l’actualitat amb gairebé 40.000 estudiants. Entre ells, destaquen tres:

Empleat d’help “desk”: aquest professional dona suport i realitza les activitats a través de l’help “desk” telefònic en la solució de problemes provocats per l’ús diari de l’ordinador, impressores, programari, etc. Són posats amb una ràpida inserció laboral i una retribució mínima en els primers anys, d’entre 15.000 i 18.000 euros anuals. Transcorreguts uns cinc anys d’experiència professional en el lloc, aquests professionals poden arribar a superar els 23.000-25.000 euros anuals.

Programador: participa en el disseny i programació de les aplicacions requerides per les empreses. Es tracta d’un dels perfils amb major desenvolupament professional. Es comença amb una retribució mitjana que oscil·la entre 18.000 i 20.000 euros anuals. Després de tres anys d’experiència, l’empleat exerciria el lloc d’analista programador, i en aquesta fase el seu salari ascendiria fins a 28.000-30.000 euros anuals. Després de cinc anys d’experiència, el programador ocuparia el càrrec d’analista orgànic, situant-se la seva retribució mitjana entre 33.000 i 35.000 euros anuals.

Tècnic de sistemes: realitza les tasques d’administració i manteniment dels mòduls dels sistemes i de les aplicacions de les empreses. La retribució mitjana en els primers anys d’acompliment professional se situaria entre 18.000 i 20.000 euros anuals. Després de cinc anys d’experiència en el lloc, un tècnic de sistemes podria convertir-se en administrador de base de dades, veient augmentar el seu salari fins a 30.000-35.000 euros anuals.

Tècnics sanitaris

El gran creixement que ha viscut el sector sociosanitari en els últims anys ha tingut com a conseqüència un gran dèficit de professionals que, en molts casos, es veu ocupat en part amb treballadors que han realitzat estudis tècnics de Formació Professional. En l’actualitat, es calcula que més de 53.200 alumnes cursen mòduls de grau mitjà i superior en la família professional de Sanitat, dones en el 85% dels casos. Entre l’oferta d’ocupació per als treballadors que han cursat aquest tipus d’estudis de FP destaquen els següents:

  • Auxiliar d’infermeria: quins són les funcions d’aquests professionals? Donar cures auxiliars al pacient i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn, sempre sota la supervisió d’un facultatiu mèdic. Es tracta d’un dels llocs amb major demanda en aquests moments al mercat laboral i dels quals més projecció professional tenen. Solen començar amb un salari d’entre 11.000 i 18.000 euros anuals (depenent de si es tracta del sector públic o privat) fins a situar-se, segons sigui la seva experiència o el grau d’especialització professional, en una franja retributiva situada entre 40.000 i 50.000 euros anuals.

  • Tècnic de radiologia: és l’encarregat de produir imatges clíniques i recaptar les dades per al diagnòstic del metge; així mateix prepara i aplica els tractaments prescrits pels metges especialistes. En aquest perfil, el nivell salarial varia en funció de l’experiència en l’acompliment del lloc. Així, amb una retribució anual de partida situada entorn dels 15.000 euros, amb el pas dels anys pot arribar a situar-se en 22.000 euros anuals.

  • Tècnic de laboratori: aquest professional té la tasca de realitzar estudis analítics de mostres biològiques humanes, interpretant i valorant els resultats tècnics perquè serveixin de base al posterior diagnòstic clínic. Aquests treballadors inicien la seva carrera laboral amb un salari mitjà d’uns 12.000 euros anuals. Posteriorment, en funció de factors com l’experiència, el grau d’especialització i l’equip al seu càrrec, poden arribar a situar-se en una franja salarial entorn de 25.000, passant a ocupar el càrrec de caps de laboratori.

  • BON MOMENT PER A la FORMACIÓ PROFESSIONAL

    Els estudis de Formació Professional passen per un bon moment, segons assenyala l’informe “Dades i Xifres. Curs escolar 2007/2008”, l’últim elaborat pel Ministeri d’Educació. En els últims anys, i malgrat el descens demogràfic de població jove, la FP ha aconseguit mantenir el nombre d’estudiants matriculats, enfront del descens de més 6 punts percentuals dels universitaris. A què es deu aquest èxit? En gran mesura, al fet que cada vegada és major el nombre d’estudiants que veu amb bons ulls aquesta educació basada en la pràctica a l’hora de triar el seu futur professional.

    Si fa uns anys els estudiants que decidien acudir a la universitat eren majoria, ara el nombre d’alumnes que enfoquen la seva carrera en la FP gairebé s’ha igualat al dels universitaris. Així, s’observa com, en els últims deu anys, la xifra d’estudiants de FP s’ha multiplicat per més de deu, experimentant un important creixement fins a aconseguir gairebé el mateix nombre d’universitaris. En el curs 2006/2007 (l’últim recollit en aquest informe), s’han registrat 29.364 alumnes d’aquesta modalitat acadèmica, únicament 300 menys que els matriculats en l’ensenyament universitari durant el mateix període.

    A la universitat les dones representen una mica més de la meitat de la població estudiantil, un 54%. En la Formació Professional el sexe femení és un 48,55% del total d’alumnes matriculats. Respecte a l’origen dels estudiants, gairebé el 19% són andalusos, seguits pels alumnes de Catalunya (15%). En el costat oposat, se situen La Rioja (0,7%) i Navarra i Cantàbria, on superen per poc el 1%.