Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

L’Estat va registrar un dèficit de 13.767 milions d’euros fins a maig, un 24,7% menys que en 2010

Els ingressos per impostos van aconseguir 69.513 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment interanual del 5,3%
Per mediatrader 1 de juliol de 2011

L’Estat va registrar un dèficit de 13.767 milions d’euros en termes de comptabilitat nacional en els cinc primers mesos de 2011, la qual cosa equival a un 1,26% del PIB. Aquest saldo negatiu és inferior en un 24,7% a l’anotat en el mateix període de 2010, quan el dèficit acumulat ascendia a 18.280 milions d’euros, equivalents a l’1,72% del PIB, i “és coherent amb la previsió de reducció del dèficit de l’Estat per al conjunt de l’exercici”, va assegurar el secretari d’Estat d’Hisenda i Pressupostos, Juan Manuel López Carbajo, durant la seva compareixença davant la Comissió de Pressupostos del Congrés dels Diputats.

El saldo negatiu registrat a la finalització del mes de maig és resultat d’uns ingressos acumulats durant els cinc primers mesos de l’any de 46.422 milions d’euros (-10,3%), enfront d’unes despeses no financeres que van aconseguir els 60.189 milions d’euros (-14%). En termes de caixa, una metodologia comptable que anota els ingressos i pagaments realitzats al moment en el qual es fan efectius, l’Estat va presentar un desequilibri de 14.082 milions d’euros, sensiblement inferior al saldo negatiu de 22.878 milions experimentat al tancament del mes de maig de 2010.

Els pagaments no financers van sumar 58.688 milions d’euros al tancament de maig, una xifra que indica una caiguda del 20,9%

López Carbajo va posar l’accent que la plena aplicació del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú va a suposar al llarg de tot l’exercici certes variacions tant en les xifres d’ingressos com en les de despeses de l’execució pressupostària de l’Estat respecte a les obtingudes en 2010. “Aquestes variacions afecten principalment als pagaments per transferències a les comunitats autònomes, que experimenten un important descens respecte a l’any anterior, i als ingressos impositius, particularment per IRPF, IVA i Impostos Especials, a causa de l’increment del percentatge de cessió de la recaptació a les comunitats autònomes que suposa el nou model de finançament de les autonomies”.

Més ingressos per impostos

Fins a maig, els ingressos no financers totals van ascendir a 75.362 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 5,9% respecte al mateix període de 2010. Els ingressos impositius, que representen el 92% del total, van aconseguir, per la seva banda, 69.513 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 5,3%. Aquest alça es va recolzar en les mesures de consolidació fiscal adoptades pel Govern i, també, en dos factors transitoris: el diferent calendari de venciments del deute públic, que ha aportat 442 milions més en retencions respecte al mateix període de l’any passat; i les menors devolucions, a conseqüència de la reducció del nombre de sol·licituds. Corregit l’efecte d’aquests factors, els ingressos per impostos creixerien al 4%, per sobre del 3,4% establert com a objectiu als Pressupostos per 2011.

Pel que fa als pagaments no financers, van sumar 58.688 milions d’euros al tancament del mes de maig, la qual cosa suposa una caiguda del 20,9% en comparació dels 74.184 milions que s’havien pagat fins a maig de 2010. Aquest descens va estar molt influït per la disminució de la partida de transferències corrents a les comunitats autònomes pel sistema de finançament, que va caure dels 16.832 milions d’euros registrats al maig de 2010 a 5.572 milions com a conseqüència de la plena engegada del nou model que redueix les transferències pressupostàries a canvi d’una major participació en la recaptació per impostos.