Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Llei de Desindexación: com m’afecta?

La desvinculació dels preus dels serveis públics de l'IPC no tindrà efecte sobre les pensions, impostos i instruments financers
Per José Ignacio Recio 13 de gener de 2014
Img calculadora hd

L’aprovació de l’Avantprojecte de Llei de Desindexación de l’Economia Espanyola generarà, com a primer efecte, la desvinculació dels preus dels serveis públics de l’IPC . Com s’assenyala en el següent reportatge, la nova normativa tindrà efecte aquest any sobre els preus, rendes i subsidis públics, però no afectarà a les pensions, impostos i instruments financers.

Desindexación: estalvi en el consum familiar

L’aprovació de la nova Llei de Desindexación afectarà als consumidors a través dels preus, rendes i subsidis públics. Segons càlculs del Govern, s’estima que els consumidors podran estalviar-se uns 700 milions d’euros en consum familiar amb l’aplicació d’aquesta normativa que desvincularà els preus públics de l’IPC (Índex de Preus al Consum), sempre que la inflació se situï en l’objectiu del 2% fixat pel Banc Central Europeu (BCE).

La nova llei afectarà a transports, telecomunicacions, energia, serveis postals, aigua, taxes i els preus dels contractes públics

Fins ara, les tarifes dels serveis bàsics (aigua, telefonia, peatges, transport per ferrocarril…) s’actualitzaven a primers d’any en funció dels nivells de l’Índex de Preus al Consum. Això a partir del proper exercici ja no serà així, en eliminar-se la seva vinculació directa, i es tindrà en compte per a la pujada dels preus factors diferents com els costos d’aquests serveis.

La nova normativa no afecta a pensions, impostos, instruments financers ni a la negociació salarial, però sí a transports, telecomunicacions, energia, serveis postals, aigua, taxes i els preus dels contractes públics (com en els casos dels lloguers, entre uns altres).

Nou índex de referència

Una altra novetat resideix en l’aparició d’un nou índex de referència, cridat “de Consum a Impostos Constants”, que publicarà cada mes l’Institut Nacional d’Estadística, igual que ja ho fa amb l’IPC. Aquest nou concepte servirà com a eina per actualitzar alguns preus, ja que descomptarà al preu de la vida l’import que suposa la pujada dels impostos o l’increment dels costos.

Un dels sectors més afectats serà l’immobiliari, a través dels contractes d’arrendament, en els quals se sol incloure una clàusula per actualitzar l’import del lloguer cada any en funció de l’evolució de l’IPC.

En qualsevol cas, l’objectiu final de la llei és deslligar els preus d’aquest índex i que les seves actualitzacions no siguin automàtiques, sinó que es facin pels índexs que determinin les administracions corresponents en funció dels costos o a partir del nou índex de referència. En certa forma suposa una aturada a la pujada dels preus vinculats a l’Índex de Preus al Consum.

Preguntes freqüents

Davant una nova llei, sempre sorgeixen dubtes. En aquest cas, des de si afectarà als pensionistes o com es regularan els preus en els transports públics, sense deixar passar els efectes sobre els contractes entre particulars o l’abast real d’aquests canvis entre els funcionaris. A continuació, s’expliquen les conseqüències de la normativa en alguns àmbits:

 • Preus públics: la Llei de Desindexación tindrà repercussió en els preus, rendes i subsidis públics. Per tant, afectarà, entre uns altres, a les següents despeses:

  • Energia: electricitat, gas natural, butà…
  • Transport públic: metre, ferrocarril i autobusos.
  • Telecomunicacions.
  • Peatges en autopistes.
 • Pensionistes i treballadors: els jubilats poden estar tranquils davant la nova mesura, ja que no els afectarà a les seves pensions, encara que sí ho farà una altra reforma que limita l’actualització de les pensions a la marxa de l’economia. D’altra banda, els treballadors d’empreses privades també estaran exempts de la seva aplicació pel que fa a les seves revisions salarials. Així mateix, no influirà sobre el sou dels funcionaris, que quedarà congelat, després de recollir-se als Pressupostos Generals de l’Estat 2014, ni serà aplicable a la fixació del salari mínim.

 • Consumidors: seran un dels sectors més sensibles a aquesta normativa, ja que en el preu del bitllet de metre, per exemple, igual que altres serveis bàsics, a partir de gener solament tindrà en compte per a la seva pujada el cost del carburant i el nombre de viatgers.

 • Contractes entre particulars: la principal repercussió sobre el sector privat és que es podran actualitzar els seus contractes, de qualsevol classe, en funció de l’Índex de Garantia de Competitivitat.

  Però, què passarà en els casos en què s’hagin signat amb anterioritat? En principi no hi haurà cap problema, ja que es contempla un període de sis mesos per reprendre un nou sistema d’actualització de preus, de manera que els afectats gaudiran d’un marge de temps suficient per rescindir els seus contractes.

 • Revisions salarials: queda exclosa d’aquesta nova normativa la negociació salarial col·lectiva, tant en l’àmbit privat, com en el del personal laboral del sector públic.

Devaluació encoberta

El moment triat per anunciar aquesta mesura econòmica de gran repercussió per als consumidors espanyols coincideix amb el desplomi en l’Índex de Preus al Consum (IPC), la taxa del qual de variació anual en el mes de novembre va ser del 0,2%, tres desenes per sobre de la registrada el mes anterior, segons les últimes dades facilitades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Això, en la pràctica, significa que quan es comenci a desenvolupar la nova normativa de desindexación, no es revaloritzaran els contractes públics d’acord amb els actuals nivells d’inflació. I si bé aquesta llei està limitada únicament a les administracions públiques, queda per saber en quin grau s’estendrà (si és que es produeix) a les empreses privades i, per tant, als milions d’espanyols que treballen en elles.