Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Loteria de Nadal i Hisenda

Els premis de la Loteria de Nadal estan exempts d'impostos, però no els rendiments que generen
Per EROSKI Consumer 29 de desembre de 2010
Img decimos listado
Imagen: Sergio

El somni d’els qui esperen ser agraciats amb un premi de loteria es repeteix més en aquests dies propers al gran sorteig de l’any: el de Nadal. Com tots els exercicis, el 22 de desembre, Loteries i Apostes de l’Estat (LAE) va celebrar el seu Sorteig Extraordinari, que reparteix la major quantia en premis. Els afortunats que havien comprat un dècim del Gros es van embutxacar gens menys que 300.000 euros lliures d’impostos. Al contrari de l’ocorregut amb els regals guanyats en nombrosos concursos, els obtinguts en els sorteigs de Loteries i Apostes de l’Estat, com és el cas del sorteig de Nadal, no tributen. La seva fiscalitat és del 0% i, per tant, els agraciats poden gaudir de l’import íntegre del premi.

No solament el primer any

Imagen: Sergio

Els premis de la LAE estan exempts de tributació perquè així ho estableix la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. L’apartat “ñ” de l’article 7 assenyala que “estaran exemptes (entre altres rendes) els premis de les loteries i apostes organitzades per l’entitat pública empresarial Loteries i Apostes de l’Estat (…)”. Convé saber, a més, que és falsa la creença que els premis de la Loteria de l’Estat estan lliures d’impostos sol durant el primer any, ja que aquest tipus de premis estan exempts de tributar sempre. Al contrari que els seus rendiments, que comencen a tributar des del primer mes, el premi roman íntegre.

Els rendiments del premi comencen a tributar des del primer mes

Perquè aquesta exempció d’impostos sigui efectiva, el propi organisme de Loteries i Apostes de l’Estat s’encarrega de subministrar a l’Agència Tributària les dades necessàries perquè aquesta entitat conegui la procedència del capital dels contribuents premiats i no els apliqui cap tributació. En particular, notifica a Hisenda el nom i NIF dels guanyadors, que aquests han hagut de proporcionar a l’entitat de Loteries en sol·licitar l’ingrés del premi. A efectes fiscals, és fonamental, no obstant això, que aquestes dades coincideixin amb els de el titular del compte bancari en la qual s’ingressarà.

Els rendiments sí tributen

L’article 6 de la Llei 35/2006 determina que els rendiments de capital formen part de les rendes del contribuent i, com a tals, tributaran en funció de la seva categoria i quantitat. Això implica que no cal confondre l’exempció tributària dels premis de la Loteria de Nadal amb les corresponents a les rendes que després puguin obtenir amb aquest capital.

Quan es guanya un premi d’elevada quantia en la loteria, és habitual que, a més de “tapar forats” i donar-se algun capritx, s’intenti maximitzar els diners amb diferents fórmules d’estalvi. Els bancs, en general, proposen diferents opcions al seu client afortunat que, gairebé amb total seguretat, pansa a engrossir la seva llista de clients de banca personal o privada.

En principi, és lògic pensar que parteix dels diners quedarà dipositat en un compte corrent i líquida, de la qual l’afortunat podrà disposar a qualsevol moment. En aquest cas, els rendiments generats en el compte tributaran al 19% els primers 6.000 euros de guanys i al 21% per a la resta. La pujada en el gravamen afecta a tots els rendiments de les rendes d’estalvi: dividends, plusvàlua per venda d’accions, interessos generats per comptes corrents, dipòsits, obligacions, bons i fons d’inversió, entre uns altres. En particular, aquesta nova norma fiscal va entrar en vigor després de l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat de 2010. Fins llavors, els rendiments de l’estalvi tributaven al 18%. No obstant això, a partir d’aquest exercici, Hisenda es porta un 19% en impostos dels primers 6.000 euros aconseguits i un 21% per a xifres superiors a aquesta quantitat. Solament tributen els beneficis obtinguts dels rendiments de l’estalvi, és a dir, els guanys patrimonials (com els ingressos que reporta la venda d’un pis) i els ingressos provinents dels rendiments del cabdal mobiliari.

Tant per la inversió en Borsa com en fons d’inversió, solament es tributarà l’any en què s’embenen

En qualsevol cas, tant per la inversió en Borsa com en fons d’inversió, solament es tributarà l’any en què s’embenen. Si parteix del premi de loteria s’inverteix en Borsa, per tant, els inversors hauran de pagar a Hisenda un 19% pels primers 6.000 euros de guanys generats i un 21% per la resta en l’exercici en el qual materialitzin la venda de les seves accions. Mentre no s’embenen, no caldrà declarar pels guanys o pèrdues latents. Un cas diferent és el dels dividends generats amb les accions, que sí es declararan cada any. Els primers 1.500 euros aconseguits estan exempts de passar pel Fisc, però a partir d’aquesta quantitat tributaran al 19% o al 21% en funció de la quantia. En cada any fiscal caldrà declarar pels dividends obtinguts per les accions que es tinguin en cartera, sempre que superin els citats 1.500 euros. Un inversor que percebi 2.000 euros en dividends haurà de pagar a l’Estat 90 euros (el corresponent al gravamen de 500 euros, perquè els 1.500 primers euros no tributen).

Una altra elecció molt habitual quan es té un dècim premiat és comprar-se un pis. En aquest cas, Hisenda no es porta cap percentatge en impostos l’any en què s’efectuï la compra. No obstant això, l’afortunat sí haurà de declarar la plusvàlua realitzada l’any fiscal en què embena l’immoble. És a dir, en el cas que materialitzi la venda del pis, haurà de pagar impostos pels rendiments generats amb aquesta operació.

Exemple pràctic

Un contribuent guanya un premi de 600.000 euros en participar en el sorteig de la Loteria de Nadal. Per aquesta quantitat, no haurà d’abonar cap impost a Hisenda. Decideix comprar-se un pis per valor de 320.000 euros, un cotxe de 70.000 euros, emprar 10.000 euros en un viatge, invertir en Borsa 100.000 euros i deixar altres 100.000 euros en un dipòsit bancari a un interès del 3% anual.

Passat un any, els 100.000 euros invertits en el dipòsit li han proporcionat uns rendiments del capital del 3%, amb el que ha passat a tenir 103.000 euros. Davant Hisenda, a la seva Declaració anual haurà de declarar els 3.000 euros de beneficis que es tributarien al 19% (570 euros). En Borsa, la inversió li va anar bé, així que va decidir vendre en el transcurs de l’exercici els 100.000 euros invertits en accions de Telefónica, Santander i Repsol, que li van aportar uns guanys de 7.000 euros (un 7%), pels quals també haurà de tributar. Hisenda es portarà 1.140 euros pels primers 6.000 euros de beneficis (el 19%) i 210 euros pels 1.000 euros restants (el 21%). A més, aquestes accions li han generat uns dividends de 3.000 euros, que també haurà de declarar. Segons la normativa fiscal actual, els primers 1.500 euros percebuts per aquest concepte estan exempts del pagament d’impostos, però pels 1.500 restants haurà d’abonar a Hisenda un 19%, és a dir, 285 euros.

Respecte a la compra del pis, no ha de declarar per la plusvàlua generada, ja que no ha venut l’immoble, igual que no declararà per les adquisicions del cotxe ni pel viatge realitzat.