Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Últims dipòsits de l’any

L'última oferta de l'any inclou dipòsits de totes les modalitats que es poden contractar des de tres mesos a tres anys
Per José Ignacio Recio 24 de desembre de 2007

De cara al final d’any les entitats financeres afinen les seves estratègies comercials per a oferir nous dipòsits amb els quals captar els estalvis dels inversors. Les modalitats són diverses: garantits, mixtos, a termini fix i fins i tot els que es promocionen per a commemorar l’aniversari de les entitats emissores. També estan dissenyats per a diferent tipus d’usuaris, d’una banda els destinats a captar nous clients, i per un altre, els dirigits als propis clients de l’entitat. En la primera de les modalitats cal tenir certa precaució a l’hora de contractar-los pel fet que anuncien una rendibilitat certament notable (10%-12%), quan la realitat és que només s’aplica durant el primer mes, baixant aquesta durant la resta del període al 4%-5%. Altres entitats utilitzen un sistema mixt que permet als clients subscriure la primera modalitat sempre que s’hagi incrementat el seu saldo durant l’últim mes, generalment entorn de 1.500-3.000 euros, en el que constitueix una nova eina dels bancs i caixes d’estalvi per a atreure l’estalvi dels seus clients.

Última oferta de l’any

Última oferta de l'anyL’oferta de final d’any arriba marcada per la crisi de les subprime, que ha provocat que bancs i caixes d’estalvi hagin potenciat en el seu catàleg de productes una àmplia gamma de dipòsits garantits. Aquesta opció assegura al client la quantitat invertida, però les possibilitats d’obtenir revaloracions estan lligades a l’evolució de determinats mercats o índexs borsaris. Algunes entitats ofereixen una rendibilitat per damunt fins i tot del 10%, però a canvi de complir amb una sèrie de requisits, a vegades excessivament exigents, com per exemple que el valor d’una companyia cotitzada en l’Ibex-35 o en l’Euro Stoxx-50 tingui una rendibilitat per sobre dels dos dígits, la qual cosa en cas de no complir-se propiciarà que la remuneració que obtingui l’inversor estigui molt per sota de l’ofert en la publicitat. Un altre inconvenient que tenen alguns dels dipòsits oferts durant els últims mesos de l’any és que obliguen el client a tenir els diners durant un temps determinat, fins que venci el termini, ja que la seva cancel·lació permet unes comissions massa altes que llastren la rendibilitat de la inversió.

Algunes entitats ofereixen una rendibilitat per damunt fins i tot del 10%, però a canvi de complir uns requisits excessivament exigents

Els bancs i caixes d’estalvi han dissenyat nous productes, i uns altres han ampliat el termini d’aquests, conformant una extensa oferta composta per dipòsits de diverses característiques. Una de les entitats més actives durant aquest període és la filial d’Internet del grup Santander, Openbank, que ha llançat tres nous dipòsits a 3 mesos al 7% TAE. Un d’ells, el Dipòsit Aniversari, per a celebrar el 150 Aniversari del grup que presideix Emilio Botín, compta amb un tipus d’interès dels més elevats del mercat a aquest termini, el 7% TAE (6,82% nominal). En cas de cancel·lació anticipada, s’abona el 2,50% nominal anual pels dies que hagi estat contractat el dipòsit. L’import mínim per a contractar-lo és de 3.000 euros. El termini per a contractar-lo expira el 29 de desembre de 2007.

El segon dels productes presentat és el nou Dipòsit Premium a tres mesos per a clients antics, també al 7% TAE (6,82% nominal), que pot ser contractat també fins a finals de desembre, per qualsevol client d’aquesta entitat bancària sempre que incrementi la seva posició en el banc (en comptes, dipòsits, fons, valors i plans). La tercera de les opcions desenvolupades és el denominat Dipòsit Amic, a tres mesos al 7% TAE, que es permet contractar als clients que presentin un nou client a aquesta entitat i al nou client captat. És un dipòsit trimestral al 7% TAE (6,82% nominal). Per a poder contractar-ho, el client haurà de tenir en el banc un saldo mínim de 3.000 euros o una nòmina domiciliada d’almenys 1.000 euros. I el client nou només ha d’obrir un compte corrent i contractar aquest dipòsit. L’import mínim és de 3.000 euros.

Unicaja també s’ha apuntat al reclam d’oferir productes a l’empara de celebrar un aniversari, proposant la possibilitat de contractar el Dipòsit 3 UniVía 10è Aniversari, que es pot subscriure des de 3.000 euros fins a un import màxim de 30.000 euros per operació, amb un interès nominal del 5,87%. El termini és un dels més curts que ofereix el mercat, de 3 mesos des de la seva obertura i sense renovació.

Garantits

GarantitsUna altra de les novetats que ofereix el mercat és el Dipòsit Rendibilitat Garantida que ha posat en marxa ING Direct, i la principal característica del qual consisteix en el fet que es pot disposar trimestralment de tot o part dels diners invertits recuperant el 100% de la inversió, i obtenir el 10% de la pujada de l’Euro Stoxx-50 fins a aquest moment, segons indiquen des de l’entitat europea. Amb aquesta alternativa es pot aconseguir un 40% de tot el que pugi l’índex borsari europeu entre la data de contractació i la de venciment. I en el pitjor dels casos, és a dir que no es compleixin les expectatives de pujades en l’Euro Stoxx-50, permet obtenir una rendibilitat mínima acumulada del 7% (2,28% TAE), recuperant el total de la inversió. Una altra dels seus avantatges és que no disposa de cap mena de comissions.

El Dipòsit Triple Ocasió, de Bankinter, garanteix també el 100% del capital invertit. Té un termini de tres anys amb possibilitat d’autocancelación anual. Està lligat a l’evolució de tres dels principals blues xips que cotitzen en el mercat continu espanyol: Iberdrola, BBVA i Teléfonica. L’import mínim de contractació és de 1.000 euros, i la seva rendibilitat depèn del fet que es compleixin les següents condicions:

  • Primer any: si el 15 de desembre de 2008 els preus oficials de tancament dels tres valors esmentats anteriorment són iguals o superiors als valors inicials respectius, llavors el client rep el 100% del capital invertit més un cupó del 11,25%, (11,09% TAE). Si es compleix aquest esdeveniment, el dipòsit s’autocancela i s’abona en el compte del client el 17 de desembre de 2008. Si alguna de les tres accions està per sota del valor inicial, el client no cobra cap cupó i el dipòsit continua.
  • Segon any: si el 15 de desembre de 2009 els preus oficials de tancament són iguals o superiors als valors inicials respectius, llavors el client rep el 100% del capital invertit més un cupó del 22,50%, (10,60% TAE). Si es compleix aquest esdeveniment, el dipòsit s’autocancela i s’abona en el compte del client el 17 de desembre de 2009. Si alguna de les tres accions està per sota del valor inicial, el client no cobra cap cupó i el dipòsit continua.
  • Tercer any: si el 15 de desembre de 2010 els preus oficials de tancament són iguals o superiors als valors inicials respectius, llavors el client rep el 100% del capital invertit més un cupó del 33,75%, (10,13% TAE). Si alguna de les tres accions està per sota del valor inicial, el dipòsit finalitza, el client no cobra cap cupó i recupera el 100% del capital invertit.

BBK, per part seva, ha llançat la tercera edició del Deposito Index en línia, la rendibilitat del qual està condicionada també a l’evolució de l’índex Euro Stoxx-50 i amb la garantia del 100% del capital invertit. Aquest dipòsit ofereix una alternativa d’inversió a clients que no vulguin exposar els seus estalvis a rendibilitats negatives i que al seu torn vulguin beneficiar-se de les expectatives de revaloració borsària, segons expliquen des de la caixa basca. Solament es pot contractar on line, des de bbknet, a partir de 500 euros i amb un termini de 36 mesos. També a través d’Internet es contracta el denominat On Dipòsit que ha confeccionat Caixa Galícia, el principal avantatge del qual radica en el fet que el subscriptor és qui tria el termini. Es pot contractar a partir de 2.000 euros.

Productes mixtos

Una altra variant per a tancar l’any és la ideada per la Caixa d’Estalvis de la Immaculada amb el Dipòsit 8, un dipòsit mixt que combina interès fix i interès referenciat, compost per dues parts diferenciades: combina l’interès fix a un any amb l’interès referenciat a l’evolució de l’Ibex-35, ofereix un 8% de rendibilitat per al 70% de la inversió, que es materialitza en una imposició a 12 mesos, i el 30% restant s’inverteix en una imposició a 36 mesos. Al venciment es garanteix el 20% de la revaloració mitjana de l’índex Ibex-35, amb un mínim garantit del 2% del nominal d’aquesta imposició, segons expliquen des de CAI. La inversió mínima és de 6.000 euros.

Un altre dipòsit mixt garantit és el que comercialitza Caixa Segòvia per a inversions des de 6.000 euros. En aquest cas, l’entitat castellana divideix la imposició inicial, i destina una meitat de la inversió a termini fix, i l’altra meitat en l’índex Euro Stoxx-50. Per al termini fix a 12 mesos ofereix un 6,50% d’interès nominal, mentre que al termini referenciat a 18 mesos es garanteix el total de la quantitat dipositada i una rendibilitat del 35% de la pujada de l’índex borsari europeu.

Nous clients

També existeixen dipòsits dissenyats en exclusiva per a nous clients com el Dipòsit Bienvenida d’Ibercaja, que ofereix un 5,10% d’interès durant nou mesos, per a imports de 1.000 a 5.000 euros. En aquest cas, la cancel·lació anticipada extingeix el dret a qualsevol bonificació. El Banc Popular també s’ha apuntat a aquesta tendència amb el Dipòsit Or Plus, un producte que solament es pot contractar a través d’Internet durant un període d’un any, i en el qual s’aplica un tipus d’interès del 12% durant el primer any, i del 4,47% durant la resta del període, amb una inversió mínima de 300 euros. Es pot cancel·lar de manera anticipada, encara que amb una petita penalització de l’1% de l’invertit, i sempre amb el límit dels interessos pagats fins a aquest moment.

Existeixen dipòsits per a nous clients que es poden contractar a través d’Internet amb una inversió inicial de tan sols 300 euros

Altres entitats han incidit en productes més conservadors, com en Bancaixa, que proposa com a alternativa per a tancar l’any un dipòsit a termini fix amb una rendibilitat del 5% nominal (5,09% TAE). Es pot contractar a sis mesos per a qualsevol import des de 300 euros. Caja Madrid, finalment, ha elevat la remuneració del Dipòsit Suma del 6% al 8% TAE. Aquest producte té venciment mensual i es pot subscriure per un import mínim de 600 euros i un màxim de 60.000 euros a canvi que la quantitat invertida suposi un increment de la posició global del titular amb l’entitat. El titular pot recuperar els seus diners quan ho estimi oportú, sense despeses ni comissions, i al venciment tindrà a la seva disposició, tant la quantitat invertida com els interessos generats.