Salta el menú de navegació i ves al contingut

EROSKI CONSUMER, el diari del consumidor

Cercador

logotip de fundació

Canals d’EROSKI CONSUMER


Estàs en la següent localització: Portada > Economia domèstica

Aquest text ha estat traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

M’acomiaden del treball, com es calcula la quitança?

La quitança inclou una compensació econòmica pel salari mensual no cobrat, les vacances no gaudides i les pagues extres no satisfetes

 • Autor: Per
 • Data de publicació: Dimecres, 25deGenerde2012

Segons les previsions de la Comissió Europea sobre la situació social i laboralcomunitària, el desplomi de l’ocupació a Espanya va a continuar durant 2012. En el quart trimestre del passat any s’han destruït més de 250.000 llocs de treball i en el mes de novembre la taxa d’atur fregava ja el 23%. Quan finalitza un contracte laboral o es produeix un acomiadament, el treballador rep un document denominat quitança, mitjançant el qual s’extingeix la relació laboral entre ell i l’empresa. No obstant això, convé comprovar els càlculs abans de signar-ho perquè quan se signa es dona per finalitzat el contracte laboral. En qualsevol cas, la quitança ha d’incloure totes les remuneracions reportades pel treballador i encara no percebudes i, si escau, pot incloure també la corresponent indemnització. Disposar de la màxima informació és bàsic per impedir qualsevol abús i reclamar.

Què és la quitança i què inclou

Img finiquito art
Imatge: Images_of_Money

Quan finalitza una relació laboral, a més de la quitança, el treballador ha de rebre el certificat d’empresa i els documents de cotització per sol·licitar, sempre que tingui dret, la prestació per desocupació.

L’article 49.2 de l’Estatut dels Treballadors estableix que en finalitzar un contracte, s’ha de comunicar el preavís de l’extinció del mateix i acompanyar-ho amb un document de liquidació de les quantitats degudes. És el que es coneix com a rebut de saldo i quitança.

En la quitança les parts fan constar la seva decisió de posar fi a la relació laboral, i queden saldades les obligacions pendents, a través del pagament d’una quantitat de diners. Suposa un dels primers passos en qualsevol procés d’acomiadament.

Com es calcula la quitança

El treballador té dret a percebre en la quitança la part de salari que li correspon pels dies treballats en el mes en què es va produir el cessament, una compensació econòmica pel període de vacances no gaudides, i la part proporcional de les pagues extres. Aquestes remuneracions reportades pel treballador estan constituïdes per:

 • El salari del mes. És la part del salari que correspon a l’empleat pels dies treballats en el mes del cessament. En cas de tenir un salari fix es pren en consideració l’última nòmina; en cas de comptar amb un salari variable es té en compte les últimes sis nòmines.

  Amb un exemple, pot entendre’s millor:

  Si un treballador amb un sou basi de 500 euros mensuals, un plus conveni de 40 euros i dues pagues extra de 500 euros cadascuna és acomiadat el dia 15 de desembre de 2011, quan ja havia gaudit de 20 dies de vacances, quina quitança li correspon?

  El primer que cal esbrinar és quin és el salari (salari basi + plus conveni + antiguitat) del mes en què es produeix l’acomiadament. Aquesta quantitat es divideix entre 30 dies que té el mes, per trobar el salari diari. A l’efecte de càlcul, es considera que cada mes té 30 dies. El sou diari es multiplica pel nombre de dies que l’empleat ha treballat fins que s’ha produït el cessament.

  Salari mensual = 500 euros (sou basi) + 40 euros (plus conveni) = 540 euros

  540 euros/30 dies que té el mes = 18 euros cobra al dia

  Al desembre va treballar 15 dies, després li correspon: 18 euros x15 dies = 270 euros de desembre

 • Les pagues extraordinàries. Constitueix la part proporcional de les pagues extraordinàries (d’estiu i de Nadal) pendents de venciment.

  • Les pagues extraordinàries poden ser semestrals, en aquest cas, el treballador solament rebria la paga del semestre en el qual cessa. Es calcularia des de l’inici del semestre fins avui de cessament.

  • Si les pagues són anuals, es reben les dues pagues extraordinàries calculades des de l’última vegada que les va rebre l’empleat fins avui del cessament.

  El treballador de l’exemple té dues pagues extra de 500 euros cadascuna. La paga de Nadal es reporta el 01-01-2011 i la paga d’estiu es reporta el 01-07-2011. Per determinar la quantia que li correspon es divideix cadascuna de les pagues entre 360 dies. A l’efecte de càlcul, es considera que l’any té 360 dies:

  500 euros/360= 1,38 euros al dia en concepte de paga extraordinària

  El resultat es multiplica pels dies transcorreguts des que es van reportar les pagues fins al dia del cessament:

  • Des del 01-01-2011 fins al 15-12-2011 han transcorregut 345 dies:

   345 dies x 1,38 euros = 476,1 euros de la paga de Nadal

  • Des del 01-07-2011 fins al 15-12-2011 han transcorregut 165 dies:

   165 dies x 1,38 euros = 227,7 euros de la paga d’estiu

  El treballador tindrà dret a percebre en concepte de pagues extres:

  476,1 euros+ 227,7 euros= 703,8 euros de pagues extraordinàries

 • Les vacances no gaudides. El pagament de les vacances no gaudides es calcula des de l’1 de gener de l’any en curs fins al dia de cessament, a raó de 2,5 dies per mes i descomptant, si n’hi ha, els dies gaudits. En els supòsits d’extinció del contracte, poden donar-se diverses circumstàncies:


   Que estiguessin gaudides al moment de produir-se l’extinció de la relació laboral, amb el que seria el treballador el deutor dels dies gaudits.
  • Que s’hagués gaudit solament el temps corresponent no existint, en aquest cas, crèdit a favor ni de l’empresari, ni del treballador.
  • Que no s’hagin gaudit pel temps degut. Est és l’únic cas en el qual poden ser substituïdes per una quantitat econòmica.

  Fins avui del cessament, l’empleat de l’exemple ha treballat 345 dies:

  (11 mesos x 30 dies que té el mes) + 15 dies de desembre = 345 dies

  El període de vacances al fet que el treballador de l’exemple té dret depèn dels dies treballats aquest any, que es calculen conforme a una regla de tres:

  Per 360 dies (1 any) el treballador té dret a 30 dies de vacances

  Per 345 dies el treballador tindrà dret a x dies de vacances

  345 x 30/360 = 28,75 dies, que s’arrodoneixen a 29 dies de vacances

  No obstant això, el treballador ja va gaudir de 20 dies de vacances, després:

  29 menys 20 = 9 dies de vacances que li queden per gaudir

  9 dies x 18 euros sou al dia = 162 euros per les vacances no gaudides

 • Altres conceptes. La quitança també ha d’incloure la resta de quantitats pendents de pagament per qualsevol motiu: les quantitats corresponents a conceptes que s’abonen amb retard (com són les cosines de productivitat o les hores extraordinàries), les possibles indemnitzacions i altres pagues extraordinàries regulades en el conveni aplicable (per exemple, la paga de beneficis).

  El treballador de l’exemple haurà de cobrar una quitança de 1135,8 euros = 270 euros del mes de desembre + 703,8 euros de pagues extra + 162 euros de vacances no gaudides.

La transcendència de la quitança

Signar la quitança significa que s’accepta un primer càlcul de la liquidació econòmica corresponent, però en cap cas implica l’acceptació de l’acomiadament. En aquest sentit, és imprescindible signar-ho per tenir dret a cobrar el deute pendent. Si l’empleat considera que el càlcul és incorrecte, o no està d’acord amb els termes de l’acomiadament, pot signar la quitança afegint l’expressió “Rebut, no conforme al” costat de la seva signatura. D’aquesta manera, s’assegurarà de rebre el pagament, encara que aquest sigui incorrecte, i podrà exercir posteriors reclamacions.

És essencial signar la quitança sola quan s’està segur i conforme amb el que se signa

Donada la importància de la quitança, cal tenir plena consciència del que se signa, per no tenir sorpreses desagradables a posteriori. Per tant, és essencial signar la quitança sola quan s’està segur i conforme amb el que se signa.

Mitjançant la seva signatura el treballador s’obliga a no demanar ni reclamar després a l’ocupador. La signatura de la quitança és habitual en l’extinció dels contractes de treball, però no és obligatòria per cap de les parts. Si el treballador no està d’acord, no té l’obligació de signar-ho, encara que no percebrà les quantitats establertes. En canvi, rubricar-ho té una gran transcendència com a document probatori, ja que comporta la fi de les obligacions amb el treballador.

Què fer si està mal calculat

En cas de desacord amb la quitança presentada per l’empresa, l’empleat pot signar amb la indicació “Rebut, no conforme”, i presentar una demanda o sol·licitud de conciliació (cridada papereta de conciliació) al Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC). No obstant això, segons l’article 59 de l’Estatut dels Treballadors, es disposa del termini d’un any per reclamar ja que, una vegada passat aquest temps, les quantitats prescriuen.

El SMAC és el procediment de conciliació administrativa prèvia a la via judicial laboral. Aquest servei constitueix un intent d’arribar a una transacció satisfactòria per a ambdues parts mitjançant la celebració d’un acte de conciliació. Si en l’acte de conciliació hi ha acord, el treballador rebrà la quantitat deguda; en cas contrari, haurà d’acudir davant el jutjat social.

Per poder reclamar en via judicial laboral s’exigeix, com a requisit previ, la papereta de conciliació. En aquests casos, resulta essencial obtenir el consell d’un advocat sobre la conveniència o no d’iniciar les corresponents accions legals.

Cauteles que s'han de tenir en compte abans de signar la quitança

 1. Convé sol·licitar per endavant un esborrany de la quitança i comprovar que la quantitat que es va a percebre és la que veritablement correspon.
 2. S’ha d’acudir a la signatura de la quitança acompanyada per un representant dels treballadors.
 3. Cal comprovar que la quitança inclou el salari pendent d’abonar, la part proporcional de les pagues extres, les vacances pendents de gaudir i la indemnització, si així li correspon al treballador.
 4. Donada la importància de la quitança s’ha de tenir plena constància del que se signa, per no tenir sorpreses desagradables a posteriori. Només s’ha de signar la quitança si s’està completament segur i conforme amb el que se signa.
 5. S’ha de sol·licitar que en la quitança figuri la data i la manera (xec, transferència, etc.) en què es van a saldar els comptes pendents amb l’empleat.
 6. Si la quantitat que es va a percebre és incorrecta, o si hi ha algun concepte amb el qual no s’està d’acord cal signar amb un “No conforme”. D’aquesta manera, es rep l’abonament dels diners, però no es perd el dret a reclamar.
 7. Des de la recepció de la quitança, hi ha un termini de fins a un any per reclamar les quantitats que li corresponen.

RSS. Sigue informado

Et pot interessar:

Infografies | Fotografies | Investigacions