Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

M’ha tocat la loteria, com rendibilitzo el premi?

Els 720.000 euros del bitllet guanyador de la loteria de Nadal poden revaloritzar-se en més d'un 3% si s'inverteixen bé
Per José Ignacio Recio 21 de desembre de 2007

Un total de 720.000 euros és la quantitat que obtindran els agraciats que tinguin entre les seves mans la papereta amb el número “gros” de la Loteria de Nadal. Què fer amb tal suma de diners? Són nombroses les alternatives per a rendibilitzar aquesta quantitat durant l’any vinent i afegir uns quants milers d’euros al premi. Les opcions d’inversió són molt variades, des de contractes en renda fixa o els derivats de la renda variable, fins a alternatives més arriscades, com invertir en or físic. De qualsevol manera, els amos del desè guanyador podran incloure entre els seus guanys un mínim de 21.600 euros com a fruit de la rendibilitat de la seva inversió. És més, si aquesta és encertada, podran revaloritzar la seva capital inicial en més d’un 5% i obtenir unes plusvàlues a partir de 36.000 euros. Aquesta revaloració respecte a altres anys es deu al fet que en 2011 el “gros” és el major premi atorgat en un joc d’atzar en la història d’Espanya, amb un total de 720 milions d’euros a un sol número, en els seus 180 sèries. No obstant això, també serà el primer any en què entrin en el bombo tots els números compresos entre el 00000 i el 99.999, per la qual cosa les probabilitats que toc seran menors, en relació a altres exercicis.

Un premi rendible

No hi ha normes fixes, la qüestió és encertar en l’elecció. I això no és poc. Triar l’una o l’altra manera d’invertir els diners d’un dècim agraciat no és fàcil.

La inversió pot basar-se en productes financers de tall defensiu (deute públic i dipòsits, sobretot), que permetin unes plusvàlues d’entre el 1,50% i el 6%, o en renda variable, amb el que la revaloració del capital invertit podria sobrepassar aquests paràmetres. Això és així en cas que les Borses responguin bé a la refundació de la Unió Europea, a pesar que enguany les minusvalideses oscil·len entorn del 12%. A més, hi ha la possibilitat de contractar altres productes específics i destinats a perfils agressius, com “warrants” o opcions de futur, si bé són operacions més adequades per a inversors que coneguin els mercats financers o, si més no, estiguin assessorats per un analista financer independent.

Deute públic

Una de les alternatives més segures i sòlides per a rendibilitzar el premi obtingut en la Loteria de Nadal és acudir a un dels molts productes de deute públic del Tresor. És una de les més indicades per als perfils conservadors, que no volen sorpreses negatives ni estar pendents dels vaivens de la renda variable. En aquests moments brinden una major rendibilitat respecte a altres exercicis. No obstant això, tenen l’inconvenient que alguns es destinen a terminis molt llargs, com en el cas de les Obligacions de l’Estat.

Una de les alternatives més segures i sòlides per a rendibilitzar el premi de la loteria és acudir al Tresor Públic

Si la persona agraciada es decideix per contractar algun d’aquests productes, ha de tenir en compte que el Tresor Públic emet diversos valors, a diferents terminis:

  • Lletres del Tresor, a sis i a 12 mesos.
  • Bons de l’Estat, a tres i cinc anys.
  • Obligacions de l’Estat, a 30 anys.

Gairebé sempre es compleix la norma que “com més gran és el termini, major és la rendibilitat”, encara que tenen més risc de mercat els productes a major termini. La rendibilitat de l’última subhasta del Tresor oscil·la entre el 5,11% de les Lletres a tres mesos i el 6% de les obligacions a 30 anys. Això es traduiria en una rendibilitat durant el pròxim exercici de 36.792 i 43.214 euros, respectivament, en funció de la contractació de l’un o l’altre producte.

Aquest increment en la rendibilitat de Lletres, Bons i Obligacions durant l’any respecte a exercicis anteriors es deu als problemes en els mercats del Deute Públic dels països perifèrics de la Unió Europea. En el cas de les Lletres a 12 mesos, han passat de tenir una rendibilitat mitjana d’entre el 3% i 4% a primers d’any, al 5% a la fi de novembre.

Les lletres estan exemptes de retenció i els seus rendiments tributen al tipus fix del 18%

Un altre dels atractius de contractar qualsevol d’aquests productes és el seu tractament fiscal, ja que les lletres estan exemptes de retenció i els seus rendiments tributen al tipus fix del 18%, la qual cosa fa que la seva rendibilitat sigui més competitiva enfront d’altres productes financers. Per contra, alguns d’aquests productes impedeixen gaudir dels diners guanyats durant un termini llunyà (tres, cinc, deu i, fins i tot, trenta anys).

Dipòsits

Una altra opció conservadora, però també atractiva, és la contractació d’un dipòsit. El seu avantatge radica en la forta competència que tenen els bancs i caixes d’estalvis per a llançar aquests productes, que s’ha plasmat en una oferta cada vegada més agressiva. Poden aconseguir una rendibilitat fins i tot del 4%, però cal tenir certes precaucions en el moment de la seva contractació, ja que la gran majoria de les rendibilitats anunciades són només per a un període determinat (entorn d’un mes), o cal associar-los a altres productes del banc o caixa d’estalvis, com un pla de pensions o la domiciliació de la nòmina. Si el titular del dècim premiat es decanta per aquesta alternativa, hi ha diverses modalitats:

  • Dipòsits de Bienvenida. Brinden entre el 3% i 4% de rendibilitat. Estan destinats a nous clients, amb la condició que pugui estar dipositat durant un mes.

  • Dipòsits a mesura. Brinden beneficis d’entre el 1,5% i el 3%, amb la possibilitat de triar el termini.

  • Dipòsits tradicionals. Hi ha nombroses ofertes, com el “Dipòsit Fidelitat”, de Banc Finantia Sofinloc, la rendibilitat del qual és del 5,5% a un termini d’un any; el “Dipòsit Més i Més” de Bankia, que brinda un 4,5% a tres anys; el “Dipòsit Taronja ING”, a quatre mesos, que concedeix prop del 4% interès; el “Dipòsit Blau”, d’iBanesto, que aplica un 3,7%; o el “Dipòsit Taronja CAI”, que proporciona un 2,87% d’interès.

Per a buscar major rendibilitat, també es poden subscriure dipòsits contractats en altres divises (dòlar o lliura esterlina), encara que en aquest cas la inversió es veurà condicionada per l’evolució de la divisa contractada.

Els premiats amb el “gros” que es decantin per aquesta fórmula podran ampliar la seva capital entre 18.000 i 30.000 euros anuals, en funció del producte contractat, que poden elevar-se encara més en els casos dels dipòsits condicionats.

Aquestes inversions són una manera de tenir fora de perill durant un any l’import del premi, encara que sense les revaloracions que es poden obtenir a través d’altres productes financers. Però és fonamental tenir en consideració quin serà el guany real que s’obtindrà amb aquesta inversió una vegada deduït l’IPC (Índex de Preus de Consum), indicador real que donarà la pauta de la veritable rendibilitat de la inversió.

Renda variable

La renda variable espanyola ha proporcionat les majors possibilitats de revaloració durant els últims anys, encara que en aquest exercici acumula unes minusvalideses pròximes al 14%, la qual cosa significa que si l’agraciat en el sorteig nadalenc hagués invertit tot els seus diners en aquesta opció, hauria obtingut unes pèrdues anuals pròximes a 100.000 euros.

Però també aquí es poden trobar amb diverses opcions per a operar, segons el perfil de cada inversor: valors que reparteixin dividend, valors tradicionals o valors d’alt risc. Si es contracta algun dels valors que recorren a l’abonament de dividend com a gratificació a l’accionista, és molt probable -segons el dividend mitjà (5%) que van repartir les empreses que cotitzen en l’Ibex-35- que les plusvàlues que reculli el titular del dècim premiat es xifrin en 36.000 euros.

La venda a crèdit permet obtenir beneficis de la tendència baixista d’un valor

El mercat proporciona altres eines per a aconseguir rendibilitat en els moviments baixistes. Si l’agraciat considera que la Borsa continuarà a la baixa durant aquest any i creu que hi haurà noves retallades en els seus preus en el pròxim, pot contractar la denominada venda a crèdit. Aquest producte permet obtenir beneficis de la tendència baixista d’un valor en realitzar una venda de títols presos en préstec. Una vegada realitzada la venda, podrà cancel·lar el préstec quan ho desitgi (sempre abans del venciment) i comprar de nou els títols.

Una altra opció que té l’inversor per a obtenir major rendibilitat del seu dècim premiat per Nadal és acudir als fons d’inversió, la rendibilitat mitjana de la qual és molt difícil de quantificar, a causa de la gran varietat de productes que hi ha en el mercat. De mitjana, oscil·len entre un 1% i un 3% anual, la qual cosa comportaria a l’acabat de premiar a obtenir un plus econòmic d’entre 7.200 i 21.600 euros.