Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Mileuristes, més despeses que ingressos

Gairebé 17 milions d'espanyols reben un sou inferior a 13.400 euros anuals per fer front a nombrosos pagaments
Per José Ignacio Recio 19 de març de 2011
Img mileuristas
Imagen: austinevan

Gairebé 17 milions de persones guanyen menys de 13.400 euros bruts anuals, una quantitat inferior a 1.100 euros al mes. Amb aquests ingressos han de fer front a les seves principals despeses, que en la majoria dels casos són superiors a aquests: alimentació, habitatge, transport, vestuari, factures domèstiques, etc. A les dificultats per aconseguir-ho, s’uneix la seva limitació a l’accés de les principals vies de finançament bancàries, salvo a préstecs curts i amb elevats interessos.

Gairebé 17 milions de mileuristes

Retards en els pagaments de la hipoteca o lloguer, dels rebuts d’aigua, gas, electricitat, comunitat de veïns… El percentatge d’els qui no poden fer front a les despeses més quotidianes ha crescut en els últims sis anys, en passar del 4,7% de llars en 2005 al 7,7% en 2010. Entre les persones amb més dificultats per realitzar aquests pagaments, així com per arribar a fi de mes o afrontar imprevists, figuren els mileuristes, amb sous compresos entre el salari mínim i 1.100 euros, una quantitat per sota del salari mitjà nacional (18.087 euros anuals).

Solament poden accedir a préstecs de petits imports, amb un termini d’amortització curt i interessos elevats

No és fàcil calcular quants treballadors d’aquestes característiques hi ha a Espanya, encara que un estudi realitzat en 2009 pels tècnics del Ministeri d’Hisenda, englobats en l’associació Gestha, constata que uns 16,7 milions d’assalariats poden considerar-se com a mileuristes, en rebre un sou brut inferior a 13.400 euros a l’any. Respecte als autònoms, l’informe revela que a Espanya prop d’1,6 milions d’empresaris i professionals -gairebé el 75% dels treballadors per compte d’altri- obtenen uns ingressos mensuals inferiors a 1.100 euros bruts. Per comunitats, Extremadura registra un major percentatge de mileuristes, seguida de Canàries, Galícia, Andalusia, Murcia i Castella-la Manxa.

A les dificultats per fer front a despeses que superen els seus ingressos s’uneix la limitació per accedir a qualsevol tipus de finançament. Per causa del seu escàs salari, no és fàcil que bancs i caixes concedeixin crèdit a aquests treballadors, excepte préstecs de petits imports, amb un termini d’amortització curt i interessos elevats.

En el llindar de la pobresa relativa

L’Enquesta “de Condicions de Vida”, de l’Institut Nacional d’Estadística, constata que una llar on solament treballa una persona, i és mileurista, estaria en el llindar de la pobresa relativa. Aquest depèn de la grandària de la llar i de les edats dels seus membres, de les unitats de consum de la llar. En l’enquesta de 2010, s’obté en multiplicar 7.845,6 pel nombre d’unitats de consum de la llar.

Per a una llar d’un adult que viu solament, el llindar està quantificat en 7.845,6 euros, gairebé un 50% menys del percebut a l’any per un mileurista (entorn de 13.400 euros). Si és de dos adults, arriba a 11.768,4 euros; si viuen dos adults i un menor de 14 anys, es quantifica en 14.122,1 euros; en el cas de dos adults amb dos menors de 14 anys, en 16.475,8 euros, etc.

Una llar on solament una persona treballa i és mileurista, estaria en el llindar de la pobresa relativa

També l’Institut Nacional d’Estadística ha publicat l’Enquesta “de Pressupostos Familiars 2009”. En ella es posa de manifest que la despesa mitjana per llar en aquest període va ser de 30.411 euros, la qual cosa suposa una baixada de 4,8 punts respecte a l’any anterior, mentre que la despesa per persona es va situar en 11.365 euros anuals. En relació a la seva distribució, la major part del pressupost es destina a l’habitatge, l’alimentació i els transports. Segons les dades de l’informe, extrapolats a un mileurista mitjà, amb un sou mensual d’1.100 euros, hauria de dedicar 158 euros a l’alimentació, 323 euros a l’habitatge i 132 euros al transport.

Un salari mínim més elevat

El salari mínim interprofessional (SMI) fixa la quantia de retribució mínima que percebran els treballadors espanyols en la seva jornada de treball, sense distinció de sexe o edat. Afecta a tot tipus de contractes, ja siguin fixos, eventuals o d’altres característiques. El seu valor ho fixa tots els anys el Govern, al tancament de cada exercici i segons l’evolució de diversos factors com l’índex de preus al consum (IPC), la productivitat mitjana nacional o l’increment de la participació del treball en la renda nacional.

Com a conseqüència de l’evolució d’aquestes variants, l’Executiu espanyol ha establert un SMI para 2011 de 641,40 euros, la qual cosa representa un increment de l’1,3% respecte a l’any passat. Per als treballadors eventuals i temporers els serveis dels quals a una mateixa empresa no excedeixin de 120 dies, el salari no podrà ser inferior a 30,39 euros per jornada. Per als empleats de llar, la quantia establerta és de 5,02 euros per hora treballada.

En aquesta ocasió, la novetat en la seva regulació, d’acord amb la modificació de l’article 26.1 de l’Estatut dels Treballadors, es tradueix en l’exclusió del salari en espècie de la quantia del salari mínim.