Infografia

Nova normativa d’instal·lació de calderes

Calderas

L’1 de gener de 2010 va entrar en vigor una nova normativa recollida en el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE) que prohibeix la instal·lació o reposició de calderes individuals atmosfèriques.