Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Novetats a la Declaració de la Renda 2014

Encara que els canvis més significatius corresponen a la Declaració de 2015, la campanya de 2014 inclou variacions tant d'ordre administratiu com en aspectes que afecten a la liquidació
Per José Ignacio Recio 1 de abril de 2015
Img hacienda hd
Imagen: ITE

Arriba el moment de complir amb les obligacions fiscals i de lliurar a l’Agència Tributària la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Aquest any hi haurà alguns canvis tant d’ordre administratiu com en aspectes que afecten a la liquidació. En aquest article es desgranen les més importants variacions i es recorden qüestions importants de cara a la presentació de la Declaració de la Renda de 2014.

Novetats a la Declaració de la Renda 2014

Com en tots els exercicis, en el de 2014 els contribuents tindran en compte certes novetats al moment d’emplenar la seva Declaració de la Renda. Aquestes afectaran a l’usuari tant des del punt de vista administratiu, com en els aspectes que afecten a la liquidació.

Sobre la primera d’elles, destaca la inclusió del sistema Cl@ve, orientat a unificar i simplificar l’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. El seu objectiu principal és que cada persona pugui identificar-se davant l’Administració mitjançant claus concertades (usuari més contrasenya), sense haver de recordar claus diferents per entrar en els diferents serveis. Amb aquest sistema, una vegada registrat, es pot accedir per Internet als serveis de l’Agència Tributària amb la clau i formalitzar la Declaració. Es fa efectiva, d’altra banda, la desaparició total del paper imprès emplenat a mà, per modernitzar la formalització dels tributs per part dels contribuents.

Els qui hagin llogat el seu habitatge abans de l’entrada del 2015 podran aplicar una deducció per aquesta operació a la Declaració de la Renda

Pel que fa a les novetats de la Declaració de la Renda per aquest any, no seran de tanta importància com les quals es generaran en el següent exercici, com a conseqüència de la reforma fiscal engegada pel Govern. Aquestes mesures resultaran aplicables a la Declaració de Renda 2015, que es presentarà entre abril i juny de 2016. Per tant, no afectaran a la d’aquest any. Però així i tot, hi haurà alguns canvis que es produiran en la liquidació de la renda.

 • La reforma fiscal del gener passat inclou la deducció a famílies amb dificultats, com les nombroses o aquelles amb membres amb discapacitat. Si un contribuent té dret a aquesta deducció, percebrà 1.200 euros anuals, per comptar amb una família nombrosa, o 2.400 euros, si és família de categoria especial, tal com es regula en el nou article 81.bis de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Es tracta d’una deducció que es podrà aplicar a la Declaració de la Renda de 2015, no en la de 2014, però sí es pot percebre l’ajuda de forma anticipada en emplenar el model 143.

 • Es posa fi a l’exempció de determinades guanys patrimonials generats per la transmissió d’accions i participacions en empreses de nova o recent creació que estaven contemplades en la lletra d) de l’apartat 4 de l’article 33 de la Llei d’IRPF. Aquesta normativa no s’aplica a la transmissió de títols adquirits amb anterioritat al 29 de setembre de 2013, data de l’aprovació de la Llei 14/2013.

 • S’estableix una nova exempció per reinversió relacionada amb la transmissió d’accions o participacions en companyies de nova o recent creació. En concret, es permet una exempció total, si es reinvierte l’import obtingut en una altra empresa de nova creació. No obstant això, aquesta no tindrà efecte:

  • Si s’han comprat accions de la mateixa companyia l’any anterior o posterior a la transmissió dels títols que es venen.
  • Si la venda de les accions es fa a familiars o parents per consanguinitat o afinitat de fins a segon grau.

 • Es manté la impossibilitat de desgravar per les compres de casa realitzades des de gener de 2013. Sí que podran deduir, no obstant això, els qui van adquirir el seu habitatge habitual amb anterioritat a l’1 de gener de 2013, que podran desgravar un 15% de les quantitats aportades sobre una base de 9.040 euros.

 • Les persones que hagin optat pel lloguer del seu pis abans de l’entrada del 2015 seran beneficiades a la seva Declaració tributària, ja que podran generar la deducció per aquesta operació.

 • Els treballadors a l’estranger tindran l’avantatge d’estar exempts de fins a 60.100 euros generats per la seva activitat professional anés de les nostres fronteres.

 • Desapareix l’exempció total dels premis de loteria i apostes organitzades per Loteries i Apostes de l’Estat i pels òrgans o entitats de les comunitats autònomes. Es crea un gravamen especial del 20% sobre aquests premis quan el seu import sigui superior a 2.500 euros, en la part que superi aquesta quantitat.

Terminis de presentació

Aquest procés administratiu podrà formalitzar-se des del 7 abril, data a partir de la qual podran presentar-se tant els esborranys, com les declaracions realitzades amb el programa PARE i equivalents. No obstant això, els contribuents que optin per vies telemàtiques hauran de comunicar el seu nombre d’identificació fiscal (NIF), l’import de la casella 415 de la Declaració de l’IRPF del passat any i el seu número de telèfon mòbil, a fi de rebre per SMS el nombre de referència de l’esborrany o les seves dades fiscals. Els qui disposin de signatura electrònica podran accedir directament a qualsevol d’aquestes informacions fiscals a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària, sense majors tràmits administratius.

Els terminis per a la presentació de la Declaració de la Renda varien, com és habitual durant els últims anys, en funció dels canals utilitzats per a la seva formalització.

 • Els qui optin per la via electrònica o telefònica podran desenvolupar aquest procés a partir del 7 d’abril fins al 30 de juny de 2015.

 • Els que s’inclinin per la Declaració presencial (assistir a les pròpies oficines dels organismes tributaris o a les entitats col·laboradores) hauran d’esperar fins a l’11 de maig per lliurar-la. El termini és també fins al 30 de juny.

Crèdits fiscals

Els contribuents expliquen en l’actualitat amb una sèrie de crèdits per formalitzar els seus pagaments tributaris. Banc Sabadell, Unicaja i Deutsche Bank són les entitats encarregades de comercialitzar aquesta classe de productes. Per a això, doten als seus demandants d’imports que oscil·len entre 500 i 1.000 euros. Les dues últimes entitats presenten aquests préstecs amb millors condicions en la seva contractació, és a dir, sense interessos, mentre que l’entitat catalana ho genera amb un interès entorn del 10%.

Es caracteritzen perquè la seva amortització és molt ràpida, en comptar amb uns terminis inferiors a 12 mesos. Serviran en els casos en què la Declaració de la Renda surti positiva i el seu abonament immediat pugui desajustar el pressupost domèstic del contribuent. Però si aquest opta per alguna d’aquestes vies de finançament, podrà retornar-los en quotes mensuals no gaire exigents durant sis, nou o dotze mesos, encara que poden portar alguna comissió, especialment la d’obertura que pot aconseguir el 3%.