Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Obrir un compte a un menor

El NIF o el DNI dels nens és ja imprescindible per realitzar aquesta operació
Per EROSKI Consumer 5 de novembre de 2011
Img cuenta bancaria
Imagen: Gord Fynes

Pares, oncles i avis fan infinitat de regals als nounats i, entre aquests obsequis, figura l’obertura d’un compte corrent perquè el bebè tingui uns diners estalviats quan creixi. En ocasions, de manera periòdica, aquests familiars fan aportacions perquè el saldo augmenti. També és habitual que els nens de més edat tinguin una llibreta on ingressar els seus estalvis. En l’adolescència, aquests productes poden ser necessaris per guardar els diners procedents de beques, petits treballs remunerats o servir com a guardiola per adquirir algun capritx de valor en el futur. Són productes diversificats per a cada edat, que en general manquen de comissions, tenen alguna rendibilitat, encara que no gaire elevada, i inclouen ganxos com a regals pels més petits.

DNI o NIF del nen, imprescindible per obrir el compte

Per obrir un compte corrent a nom d’un menor, és necessari que aquest tingui DNI. Molts nens manquen d’aquest document perquè solament és obligatori per els qui hagin complert 14 anys. Si manquen d’ell i els pares volen contractar la llibreta d’estalvi, tenen dues opcions: fer-los el DNI o sol·licitar un NIF provisional en l’Agència Tributària.

Per gestionar el DNI, necessiten demanar cita prèvia i després acudir a la comissaria juntament amb el nen, el seu certificat d’empadronament , el de naixement i una foto de carnet, a més d’abonar les taxes. En el cas que prefereixin no fer-li el document d’identitat, han de sol·licitar el NIF provisional per al menor, també denominat NIF-K, lletra amb la qual es diferencia del definitiu. Per obtenir-ho, és necessari anar a la corresponent oficina d’Hisenda i presentar el DNI del pare, la mare o el tutor, fotocòpia del llibre de família o el document judicial que acrediti la representació del menor i el model 030 que lliura l’Agència Tributària.

L’entitat es pot encarregar de fer les gestions perquè el nen obtingui el NIF i s’obri el compte

En tot cas, si no ho sol·licita i es detecta que hi ha productes bancaris a nom del nen, Hisenda pot procedir d’ofici a donar-li d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris i assignar-li el Nombre d’Identificació Fiscal que li correspongui.

Fa uns anys, no era imprescindible aportar el DNI dels menors per obrir-los una llibreta d’estalvi, però el Reial decret 1065/2007 va canviar la normativa per obstaculitzar el potencial frau fiscal a través dels comptes els titulars dels quals eren nens.

Una altra alternativa molt més còmoda per als progenitors és que l’entitat s’encarregui de realitzar les gestions perquè el petit obtingui aquesta documentació. Els pares han d’acudir a la sucursal on vulguin contractar el producte i portar els seus respectius DNI i el llibre de família.

Si qui obre el compte és el tutor legal -que també actuarà com a representant-, ha d’aportar la sentència judicial que acrediti la relació. Des de l’oficina faran els tràmits necessaris perquè el nen obtingui el NIF provisional. Al moment en què l’obertura sigui efectiva, els empleats lliuraran als pares el Nombre d’Identificació Fiscal del seu fill.

Titularitat del compte

En el cas de productes dirigits en exclusiva als més petits, el nen és sovint l’únic titular i els pares -o solament un d’ells- figuren com a representants legals. Moltes vegades són els únics amb potestat per disposar dels diners. També es pot pactar que en el cas que el menor realitzi operacions en el compte corrent, es recolzin amb la signatura del pare, la mare o el tutor.

Els menors que aconsegueixin rendiment del compte d’estalvi tenen consideració de contribuents de l’IRPF

Si el compte pertany a un jove que no hagi complert els 18 anys, en general, és ell qui maneja els fons. Al moment en què el titular arribi a la majoria d’edat o a l’emancipació, els seus progenitors deixaran de figurar com a representants.

Els titulars menors d’edat, des del moment en què obren el dipòsit o treuen un rendiment d’ell, tenen consideració de contribuents de l’IRPF. Als interessos que puguin percebre se’ls aplica la mateixa retenció que als adults, el 19%.

Els qui incloguin al nen a la seva Declaració de la Renda han de recordar que no procedeix aplicar-se el mínim per descendent si el menor presenta una declaració amb rendes superiors a 1.800 euros. En les conjuntes, s’han d’integrar les rendes obtingudes pels petits en la mesura en què formin part de la unitat familiar.

Característiques dels comptes per a menors

Els productes dirigits a nens no porten associats, en gairebé cap cas, despeses per gestió o manteniment, amb independència del saldo del compte. Això és un avantatge enfront de les dirigides als majors, ja que el banc busca comptar amb nous clients que, si bé tenen pocs diners, podran ser usuaris de l’entitat en el futur. Tampoc cobren comissions per altres serveis, com el traspàs periòdic de diners des del compte dels pares.

Els productes dirigits a nens no porten associats despeses per gestió o manteniment

Al moment de l’obertura, les entitats ofereixen regals destinats als titulars, com a peluixos, rellotges, un maletí de pintura, llanternes, àlbums de croms… Regals de poc valor, en la majoria dels casos, però que il·lusionen als més petits. En altres ocasions, quan els nens són alguna cosa majors, poden obtenir altres obsequis més propis de la seva edat, com MP3 o videojocs.

Per afavorir l’estalvi, les entitats premien l’increment de saldo. Sortegen articles que interessen als menors, com a consoles, reproductors de música, entrades a concerts o a parcs d’atraccions. Altres bancs compten amb un sistema de bonificacions mitjançant el qual, conforme es realitzen ingressos o si es manté un determinat saldo, els titulars reben punts que després poden canviar per productes que figuren en un catàleg.

És habitual que en ser productes específics per a nens i joves, tot estigui pensat per cridar la seva atenció, des del funcionament fins al disseny. La pròpia llibreta o la targeta tenen colors cridaners, dibuixos atrayentes que sovint són versions del propi logo del banc. Per als adolescents, compten amb productes alternatius que els facin semblar majors.

Les llibretes que lliuren regals ajuden a entendre l’estalvi com alguna cosa lúdic

Alguns comptes brinden la possibilitat d’associar targetes, però no totes funcionen com les dels adults. En determinats casos, permeten que els nens consultin el saldo i realitzin moviments i ingressos, però les dirigides als més petits no deixen treure diners. Les destinades a majors de 14 sí poden donar aquesta opció. Encara que mai permeten que usin la targeta de crèdit, amb la de dèbit i fins i tot la prepagament, els joves poden realitzar compres, pagar per Internet o extreure diners d’un caixer automàtic. D’aquesta manera, donen al client adolescent més llibertat per gestionar els seus estalvis o disposar de diners si en un moment donat ho necessiten.

A més dels regals, els sorteigs i els premis, cal tenir molt en compte la rendibilitat d’aquestes llibretes, que en general no és molt elevada. En algunes entitats, el tipus d’interès que ofereixen és nul, és a dir, 0% TAE. En altres casos, oscil·la entre el 0,25% i el 1%, en funció del banc triat i del saldo que el nen tingui dipositat. Si la quantitat és molt baixa, el rèdit és menor i, fins i tot, nul. Però també hi ha comptes amb una rendibilitat superior, de l’1,5%, sense valorar el saldo que el titular tingui ingressat.

Algunes entitats, en contractar una llibreta, donen la possibilitat de subscriure un altre tipus de serveis el beneficiari dels quals és el menor, com a assegurances per a l’estudi o pòlisses que cobreixen la defunció dels seus progenitors.

Quin compte convé

Abans d’obrir el compte, els familiars del menor han de buscar un producte que s’adecue a les seves circumstàncies personals. En funció de l’edat del nen, el temps que desitgin mantenir els diners, la quantia ingressada o la utilitat que vulguin donar-li, podran optar per una o una altra entitat.

Si els pares o avis pretenen fer de l’estalvi alguna cosa lúdic, alhora que familiaritzen al nen amb la tasca d’administrar els seus propis diners, conèixer el valor que té i com s’utilitza, no està de més contractar un compte que a canvi lliuri regals. D’aquesta manera, es fomenta un ús responsable dels petits ingressos que obtenen els nens en forma de paga o en els seus aniversaris. En tenir un objectiu -aconseguir una entrada per a un concert o un obsequi-, s’esforcen més i són conscients de la dificultat d’obtenir-ho.

Quan per contra es busca que els diners creixi, és més recomanable fixar-se en la rendibilitat de la llibreta que quedar-se en el regal i els punts. Es dona aquesta opció si la quantitat que s’ingressa és molt elevada. En aquests casos, potser els productes específics per a menors no siguin els més adequats i pot ser millor contractar uns altres amb un interès més alt. En aquest supòsit, no convé deixar-se portar pels desitjos del nen. Se li pot explicar que amb els diners que obtindrà per tenir obert el dipòsit podrà comprar diverses joguines, com el qual li regalarien.

Per als joves menors d’edat és útil tenir un compte on ingressar els diners dels seus primers treballs, ja que els dona major grau de responsabilitat que si ho guardessin en la guardiola.

Pot ser interessant que gestionin aquesta llibreta i tinguin certa autonomia per treure diners i abonar les seves compres, els seus viatges o estalviar per treure’s el permís de conduir. També és pràctic que comptin amb una targeta de dèbit per realitzar petits pagaments, però aquesta és una decisió que han de sospesar els pares en funció de la maduresa del menor. El fet que tinguin incentius com el sorteig d’articles o el descompte en entrades a espectacles fa de l’estalvi alguna cosa lúdic.