Infografia

Olles de pressió

Ollas

El temps de cocció utilitzant una olla de pressió es redueix considerablement