Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Passos per demanar un préstec on line

Sol·licitar un crèdit per Internet no millora els tipus d'interès que apliquen altres formats bancaris ni exigeix menys requisits, però es formalitza en menys temps i és molt còmode
Per José Ignacio Recio 29 de maig de 2014
Img cambios fiscales hd
Imagen: Pete

Cada vegada és més freqüent que els usuaris bancaris es decantin pel format on line per demandar un crèdit. La seva major rapidesa, agilitat en la concessió i la comoditat de sol·licitar-ho sense moure’s de l’ordinador de casa són alguns dels motius que incentiven a preferir aquesta modalitat en el finançament. En aquest article s’explica com fer-ho, però també s’indica que d’aquesta manera no s’obtenen millors condicions de contractació: els tipus d’interès que apliquen estan d’acord amb els quals ofereixen altres vies de finançament (entre el 9% i 15%) i, a més, exigeixen similars acreditacions que la banca presencial, com a nòmina, propietats i fins a aval d’altres persones.

Com es formalitza un préstec per Internet?

Per demandar un crèdit on line és necessari dur a terme una sèrie d’actuacions, que no són molt difícils de realitzar i estan a l’abast de tots els usuaris. A més, es té l’avantatge que, si s’accepta la sol·licitud, els demandants disposaran del seu préstec en tres o quatre dies.

  • 1. Presentar la demanda del finançament: amb comoditat, des de l’ordinador de casa, s’emplena un senzill qüestionari que es formalitzarà en pocs minuts.

    Una vegada emplenada la sol·licitud on line, el següent pas consistirà a esperar al fet que sigui acceptada, que en general es fa en pocs dies.

  • 2. Si és admesa, solament queda enviar la documentació, que podrà realitzar-se per diversos canals (correu electrònic, correu postal o fins i tot lliurant-la en qualsevol sucursal).

    L’habitual és sol·licitar les últimes nòmines o ingressos regulars, les declaracions més recents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o qualsevol altre document que l’entitat de crèdit crea que recolzi la demanda d’aquests productes (l’estat real dels seus comptes, el respatller del seu patrimoni i, si no hi ha altre remei, l’aval o garantia d’altres persones).

  • 3. Si tot es desenvolupa de manera satisfactòria, solament cal destinar aquesta aportació econòmica per fi pel qual es va demandar l’import: compra de vehicles, reforma de la llar o tan sol donar-se un capritx en forma de viatges o per al consum.

Les propostes en format on line

Aquesta modalitat comporta diverses línies de finançament que poden ser contractades amb rapidesa entre els seus demandants, i les diferències dels quals afecten als imports concedits i tipus d’interès que generen, doncs els seus dissenys són bastants semblats.

Sol·licitar un préstec on line és molt còmode, ja que n’hi ha prou amb emplenar un qüestionari que es formalitza en pocs minuts

BBVA ofereix als seus clients el Préstec Personal Online, aplicant un interès del 8,25%, encara que és necessària la domiciliació de la nòmina dels seus demandants.

Bankia també contempla el format on line en la seva oferta per mitjà del Crèdit Ja, per disposar de fins a 9.000 euros.

El Préstec Net és la proposta de la Banca Ceiss per als usuaris que desitgin una concessió ràpida, amb fins a 6.000 euros. Caldrà pagar un 9,90% d’interès i porta aparellada una comissió d’obertura del 2%.

Ibercaja Directe és una altra oferta comercial que aporta major liquiditat, fins a 60.000 euros, amb un tipus d’interès del 12,95%, mentre que Isantander es decanta per l’Ipréstamo per a una quantitat màxima de 30.000 euros, als quals se li aplicarà un tipus d’interès del 13,50% i una comissió d’obertura del 3%.

Openbank per a aquests casos concrets incorpora el Préstec Consumo, que concedeix un màxim de 18.000 euros. Amb la nòmina i tres rebuts domiciliats, genera un interès del 15,88%, amb una comissió d’obertura del 3%.

Caixa Laboral és una altra de les entitats que compta amb finançament on line per agilitar de forma notable el procés per a la seva concessió.

Concedits per prestadors

No solament a través dels bancs i caixes es pot accedir a aquest tipus de crèdits, sinó que cada vegada estan creixent més les empreses financeres que ofereixen els préstecs on line. Però convé analitzar i comparar les seves ofertes per comprovar les seves condicions, comissions i els tipus d’interès que apliquen per evitar qualsevol sorpresa negativa.

En aquests casos la seva tramitació és més senzilla, ja que és probable que no hi hagi necessitat d’aportar la nòmina ni el motiu de la sol·licitud. Bastarà amb la garantia d’alguns béns (immobles, vehicles…) per accedir a ells. Tampoc serà necessari realitzar cap estudi de viabilitat i la concessió és molt ràpida, de dues a tres dies. A canvi, les aportacions seran sensiblement menors, doncs rares vegades es concedeixen més de 5.000 euros, mentre que els interessos són més exigents, sempre amb dos dígits.