Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Per què és important tenir un bon historial de crèdit?

L'historial creditici serà la nostra carta de presentació quan sol·licitem un préstec personal o qualsevol altre tipus de finançament
Per Agustina Battioli, Helpmycash 14 de setembre de 2020
analisis credito
Imagen: Lukas

Quan volem demanar un crèdit o qualsevol altre tipus de finançament a una entitat, aquesta realitzarà una anàlisi del nostre perfil, incloent una anàlisi del nostre historial creditici. Aquest historial li donarà una idea al prestador de com ens hem comportat en sol·licitar finançament amb anterioritat i podrà augmentar o disminuir les nostres possibilitats d’obtenir el crèdit. A Espanya no existeix un historial creditici com el pot haver-hi en països com Estats Units, en els quals s’assignen punts als prestataris, però tots tenim un passat que el banc investigarà. En concret, abans d’aprovar la nostra sol·licitud, comptarà amb les anàlisis de la CIRBE i l’ASNEF. T’expliquem què informació faciliten i la importància que tenen.

La CIRBE, per conèixer el nostre endeutament actual

La CIRBE, la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya, és una base de dades que recull la informació dels préstecs i crèdits bancaris que cada client té vigents. Cada mes, la CIRBE facilita a les entitats la informació de les persones que tinguin crèdits vigents que en conjunt sumeixen 9.000 euros o més, encara que el Ministeri d’Economia va llançar al juliol una nova ordre ministerial per la qual s’espera que apareguin en ella el conjunt de crèdits a partir d’1.000 euros.

Aquesta base de dades en la qual participen totes les entitats bancàries i que està gestionada pel Banc d’Espanya li proporcionarà al prestador la informació dels crèdits vigents que tinguem en un banc. Aquesta informació és molt necessària per a l’entitat, ja que li ajudarà a determinar el nivell de solvència i endeutament de cada client. No oblidem que el recomanable és que els nostres deutes no superin el 30 o 35 % dels nostres ingressos, alguna cosa que tenen en compte els bancs a l’hora d’aprovar un crèdit i que poden conèixer consultant aquesta base de dades.

A les entitats que ho sol·licitin, el Banc d’Espanya els lliurarà un informe on indicarà el deute agregat que tenim, sempre que superi els 9.000 euros, encara que no indicarà amb qui tenim els préstecs vigents.

En canvi, si nosaltres volem conèixer les nostres dades, l’informe de la CIRBE ens detallarà la quantitat de cada la quantitat de cada crèdit vigent, fins i tot si són xifres menors a 9.000 euros, a més del nom del banc que ho va concedir i el codi identificador. Demanar aquest informe és gratuït i podrem realitzar-ho a través de la web del Banc d’Espanya.

ASNEF, per saber si tenim deutes impagats

ASNEF, l’Associació Nacional d’Establiments Financers de Crèdit, és la base de dades d’impagaments més gran d’Espanya i està gestionada per Equifax, és a dir, ASNEF és el titular de les dades, però és Equifax qui els utilitza.

A aquest fitxer podran accedir les entitats associades i obtindran una anàlisi de si tenim algun tipus d’obligació financera no pagada. Qualsevol tipus d’entitat sòcia podrà afegir-nos en aquest fitxer, si no hem complert amb una obligació financera: des d’empreses de telefonia fins a bancs.

Si tenim deutes impagats amb bancs o altres empreses, encara que siguin de petites quantitats, es veuran reflectides en aquest informe. Però, segons l’entitat on tinguem el deute o l’import, el banc ho tindrà més o menys en compte.

Nosaltres també podrem consultar si apareixem en aquest fitxer de manera gratuïta i reclamar si hi ha alguna dada incorrecta.

ordenador analisisImatge: fauzels

Para què serveixen aquests fitxers quan demanem un crèdit?

En tots dos casos les dades consultades serviran al prestador per analitzar el nostre perfil en sol·licitar un crèdit, és a dir, el nostre nivell de solvència.

En el cas d’ASNEF, la importància de no tenir deutes impagats quan el nostre banc analitza el nostre perfil serà primordial perquè la nostra sol·licitud no sigui rebutjada. Si aquest deute és d’origen bancari, les nostres possibilitats d’aconseguir finançament seran pràcticament nul·les.

Quant a la CIRBE, aquesta anàlisi dependrà més de la quantitat de deute que tenim vigent, a pesar que no estiguem retardats en el pagament. I és que aprovar un nou crèdit implicarà tenir un nou préstec que reemborsar i el banc ha d’analitzar que això no suposi un desequilibri per a les nostres finances. I això que, segons els nostres ingressos i la resta de les obligacions financeres, tenir préstecs vigents per més de 9.000 euros no sempre suposarà tenir un mal historial creditici. D’altra banda, no oblidem que encara que no apareguem en la CIRBE per tenir crèdits vigents per valor inferior a 9.000 euros, el banc podria demanar-nos una còpia del nostre extracte bancari per comprovar si realment paguem algun deute.

En definitiva, aquestes anàlisis serviran perquè el banc tingui una millor idea del nostre comportament amb altres creditors i com a complement a la resta de les dades aportades (nòmina, extractes, informació laboral, etc.).