Infografia

Pladur

Pladur

És un material ideal per aixecar envans o crear sostres falsos de forma senzilla i molt més neteja que l’obra de paleta tradicional